a+ 26:18 Vezi Mica 3:12

Jeremiah 26

Ieremia profețește în Templu

1Acesta este Cuvântul care a venit din partea Domnului la începutul domniei lui Iehoiachim, regele lui Iuda:

2„Stai în curtea Casei Domnului și spune-le celor ce vin să se închine în Casa Domnului din toate cetățile lui Iuda, toate cuvintele pe care ți le poruncesc; să nu omiți nici un cuvânt.

3Poate că vor asculta și se vor întoarce fiecare de la calea lor cea rea. Atunci mă voi căi de răul pe care plănuisem să li-l fac din pricina răutății faptelor lor.

4Să le spui: «Așa vorbește Domnul : ‘Dacă nu Mă ascultați când vă poruncesc să urmați Legea Mea pe care v-am pus-o înainte,

5dacă nu ascultați cuvintele slujitorilor Mei, profeții, pe care vi i-am trimis iarăși și iarăși și de care nu ați ascultat până acum,

6atunci voi face Casei acesteia ca lui Șilo și voi face din cetatea aceasta o pricină de blestem pentru toate neamurile pământului.’»“

7Preoții, profeții și întregul popor l-au auzit pe Ieremia rostind aceste cuvinte în Casa Domnului.

8De îndată ce Ieremia a terminat de spus tot ceea ce-i poruncise Domnul să spună, preoții, profeții și întregul popor au pus mâna pe el și i-au zis: – Vei muri negreșit!

9De ce profețești în Numele Domnului și zici: „Casa acesta va ajunge ca Șilo și cetatea aceasta va fi pustiită și lipsită de locuitori?“ Tot poporul s-a adunat în jurul lui Ieremia, în Casa Domnului.

10Când conducătorii lui Iuda au auzit aceste lucruri, au venit de la palat la Casa Domnului și s-au așezat la intrarea Porții celei Noi a Casei Domnului.

11Apoi preoții și profeții au spus conducătorilor și întregului popor: – Acest om trebuie pedepsit cu moartea pentru că a profețit împotriva acestei cetăți. Voi înșivă l-ați auzit cu urechile voastre.

12Ieremia le-a zis conducătorilor și întregului popor: – Domnul m-a trimis să profețesc împotriva acestei Case și împotriva acestei cetăți toate cuvintele pe care le-ați auzit.

13Acum, îndreptați-vă căile și faptele și ascultați glasul Domnului , Dumnezeul vostru, iar Domnul se va căi de răul pe care l-a rostit împotriva voastră.

14Cât despre mine, iată că sunt în mâinile voastre. Faceți-mi ce vi se va părea a fi bine și drept în ochii voștri.

15Dar să știți că dacă mă veți omorî, vă veți face vinovați de vărsare de sânge nevinovat, voi, cetatea aceasta și locuitorii ei, căci, în adevăr, Domnul m-a trimis la voi să spun toate aceste cuvinte în auzul urechilor voastre.

16Atunci conducătorii poporului și întreg poporul le-au zis preoților și profeților: – Omul acesta nu trebuie pedepsit cu moartea, căci ne-a vorbit în Numele Domnului , Dumnezeul nostru.

17Dar unii din sfatul bătrânilor țării s-au ridicat și au zis întregii adunări:

18– Mica din Moreșet, profețea în zilele lui Ezechia, regele lui Iuda, și spunea întregului popor al lui Iuda: „Așa vorbește Domnul Oștirilor: «Sionul va fi arat ca un ogor, Ierusalimul va deveni un morman de ruine, iar muntele Casei va deveni o înălțime acoperită cu păduri.»“ a 

19L-a omorât oare Ezechia, regele lui Iuda, sau cineva din Iuda? Nu s-a temut Ezechia de Domnul și n-a căutat el fața Domnului? Și nu s-a căit Domnul atunci de răul pe care-l rostise împotriva lor? Iar noi să ne împovărăm sufletele cu un rău așa de mare?

20A mai fost însă un om care profețea în Numele Domnului : Urie, fiul lui Șemaia, din Chiriat-Iearim. El a profețit împotriva cetății acesteia și împotriva țării acesteia întocmai aceleași cuvinte ca Ieremia.

21Regele Iehoiachim, toți vitejii lui și toți conducătorii lui au auzit cuvintele lui și regele a căutat să-l omoare. Dar Urie a fost înștiințat de lucrul acesta, s-a temut și a fugit în Egipt.

22Regele Iehoiachim a trimis niște oameni în Egipt: pe Elnatan, fiul lui Acbor, și pe alții împreună cu el.

23Aceștia l-au scos pe Urie din Egipt și l-au adus la regele Iehoiachim, care l-a ucis cu sabia și i-a aruncat hoitul în mormântul fiilor poporului.

24De asemenea și Ahikam, fiul lui Șafan, l-a sprijinit pe Ieremia, nelăsând să fie dat pe mâna poporului ca să fie ucis.

Copyright information for NTLR