a+ 27:1 Câteva mss TM, Siriacă (vezi și Ier. 27:3, 12; 28:1 ); cele mai multe mss TM: Iehoiachim; cele mai multe mss LXX nu conțin acest verset
b+ 27:3 TM: trimite-le
c+ 27:19 Lavoarul
d+ 27:20 Ebr.: Ieconia, o variantă a lui Iehoiachin

Jeremiah 27

Jugul Babilonului

1Acesta este Cuvântul pe care Ieremia l-a primit din partea Domnului la începutul domniei lui Zedechia a, fiul lui Iosia, regele lui Iuda:

2„Fă-ți un jug și niște legături, mi-a zis Domnul , și pune-ți-le pe gât.

3Apoi trimite cuvânt b regelui Edomului, regelui Moabului, regelui fiilor lui Amon, regelui Tirului și regelui Sidonului, prin mesagerii care au venit în Ierusalim la Zedechia, regele lui Iuda,

4și însărcinează-i să spună stăpânilor lor din partea Domnului Oștirilor, Dumnezeul lui Israel, astfel:

5«Eu am făcut pământul, oamenii și animalele care sunt pe fața pământului, cu puterea Mea cea mare și cu brațul Meu întins, și îl dau oricui Îmi place.

6Acum, am dat toate aceste țări în mâinile lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, slujitorul Meu; chiar și fiarele câmpului i le-am dat ca să-i fie supuse.

7Toate neamurile îi vor fi supuse lui, fiului său și nepotului său până va veni și timpul țării lui. Atunci multe neamuri și împărați puternici o vor supune.

8Dar dacă vreun neam sau vreun regat nu-i va sluji lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, sau nu-și va pleca gâtul sub jugul împăratului, atunci voi pedepsi neamul acela cu sabie, cu foamete și cu molimă, zice Domnul , până îl voi nimici prin mâna lui.

9De aceea, să nu ascultați de profeții voștri, de ghicitorii voștri, de visătorii voștri, de cei ce cheamă morții și de vrăjitorii voștri care vă spun că nu veți sluji împăratului Babilonului,

10căci ei vă profețesc minciuni, ca să fiți duși departe din țara voastră. Eu vă voi izgoni și veți pieri.

11Dar pe poporul care își va pleca gâtul sub jugul împăratului Babilonului și care-i va sluji, îl voi lăsa în țara lui, zice Domnul , ca să o cultive și să locuiască în ea.»“

12„Am spus aceleași cuvinte și lui Zedechia, regele lui Iuda: «Plecați-vă gâtul sub jugul împăratului Babilonului și slujiți-i lui și poporului lui ca să trăiți.

13Pentru ce să muriți, tu și poporul acesta, de sabie, de foamete și de molimă, cum a spus Domnul cu privire la orice neam care nu-i va sluji împăratului Babilonului?

14Nu ascultați cuvintele profeților care vă spun că nu veți sluji împăratului Babilonului, căci ei vă profețesc minciuni.

15Nu Eu i-am trimis, zice Domnul , ci ei profețesc minciuni în Numele Meu. De aceea vă voi izgoni și veți pieri, voi și profeții care vă profețesc.»

16Am vorbit și preoților și întregului popor astfel: «Nu ascultați cuvintele profeților, zice Domnul , care vă spun: ‘Iată, uneltele Casei Domnului vor fi aduse foarte curând din Babilon!’, căci ei vă profețesc minciuni.

17Nu-i ascultați, ci slujiți-i împăratului Babilonului ca să trăiți. Pentru ce să ajungă cetatea aceasta o ruină?

18Dacă ei sunt cu adevărat profeți și dacă este în ei Cuvântul Domnului , atunci să mijlocească la Domnul Oștirilor ca uneltele care au mai rămas în Casa Domnului , în palatul regelui lui Iuda și în Ierusalim să nu fie duse în Babilon.

19Căci așa vorbește Domnul Oștirilor cu privire la stâlpi, la ‘mare’ c, la piedestale și la celelalte unelte care au mai rămas în cetatea aceasta

20și care n-au fost luate de Nebucadnețar, împăratul Babilonului, când i-a dus în captivitate, din Ierusalim în Babilon, pe Iehoiachin d, fiul lui Iehoiachim, regele lui Iuda și pe toți nobilii lui Iuda și ai Ierusalimului;

21așa vorbește Domnul Oștirilor, Dumnezeul lui Israel, despre uneltele care au mai rămas în Casa Domnului , în palatul regelui lui Iuda și în Ierusalim:

22‘Ele vor fi duse în Babilon și vor rămâne acolo până în ziua când voi veni Eu după ele, zice Domnul. Atunci le voi aduce înapoi și le voi pune în locul acesta.’»“

Copyright information for NTLR