a+ 28:4 Ebr.: Ieconia, o variantă a lui Iehoiachin

Jeremiah 28

Hanania împotriva lui Ieremia

1În luna a cincea a aceluiași an, anul al patrulea, la începutul domniei lui Zedechia, regele lui Iuda, profetul Hanania, fiul lui Azur, care era din Ghivon, mi-a zis în Casa Domnului , în fața preoților și a întregului popor:

2– Așa vorbește Domnul Oștirilor, Dumnezeul lui Israel: „Voi sfărâma jugul împăratului Babilonului.

3Peste doi ani voi aduce înapoi în locul acesta toate uneltele Casei Domnului pe care le-a luat de aici Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și le-a dus în Babilon.

4Îl voi aduce înapoi în locul acesta pe Iehoiachin a  , fiul lui Iehoiachim, regele lui Iuda, și pe toți exilații lui Iuda care au fost duși în Babilon, zice Domnul , căci voi sfărâma jugul împăratului Babilonului.“

5Atunci profetul Ieremia a răspuns profetului Hanania în fața întregului popor prezent în Casa Domnului.

6Profetul Ieremia a zis: – Amin! Așa să facă Domnul! Să împlinească Domnul cuvintele pe care le-ai profețit și să aducă înapoi din Babilon în locul acesta toate uneltele Casei Domnului și pe toți exilații.

7Totuși ascultă cuvântul acesta pe care-l rostesc în auzul tău și în auzul întregului popor.

8Din vechime profeții care au fost înaintea mea și înaintea ta au profețit război, nenorocire și molimă împotriva multor țări și a multor împărății.

9Prin urmare, profetul care profețește pacea va fi recunoscut ca fiind trimis de Domnul doar dacă se vor împlini cuvintele profeției lui.

10Atunci profetul Hanania a luat jugul de pe gâtul profetului Ieremia, l-a sfărâmat

11și a zis înaintea întregului popor: – Așa vorbește Domnul : „Așa voi sfărâma jugul lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, peste doi ani de pe gâtul tuturor popoarelor.“ Profetul Ieremia a plecat.

12După ce profetul Hanania a sfărâmat jugul de pe gâtul profetului Ieremia, Cuvântul Domnului i-a vorbit lui Ieremia astfel:

13„Du-te și spune-i lui Hanania: «Ai sfărâmat un jug de lemn, zice Domnul , dar în locul lui ai făcut un jug de fier!

14Căci așa vorbește Domnul Oștirilor, Dumnezeul lui Israel: am pus un jug de fier pe gâtul tuturor acestor neamuri ca să slujească lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și-i vor sluji. Chiar și fiarele câmpului i le-am dat ca să-islujească.»“

15Profetul Ieremia i-a mai zis profetului Hanania: „Ascultă, Hanania! Nu Domnul te-a trimis, ci tu faci poporul acesta să se încreadă într-o minciună.

16De aceea, așa vorbește Domnul : «Iată, te voi alunga de pe fața pământului și vei muri chiar anul acesta, căci cuvintele tale sunt o răzvrătire împotriva Domnului.»“

17Hanania a murit chiar în anul acela, în luna a șaptea.

Copyright information for NTLR