a+ 29:2 Ebr.: Ieconia, o variantă a lui Iehoiachin
b+ 29:15 Vezi v. 8
c+ 29:32 Lit.: sămânța; vezi nota de la 22:28

Jeremiah 29

Scrisorile lui Ieremia către exilați

Acestea sunt cuvintele scrisorii pe care profetul Ieremia a trimis-o din Ierusalim rămășiței bătrânilor din exil, preoților, profeților și întregului popor pe care Nebucadnețar îl dusese în captivitate din Ierusalim în Babilon,

după ce regele Iehoiachin a , regina mamă, eunucii dregători, conducătorii lui Iuda și ai Ierusalimului, tâmplarii și fierarii au părăsit Ierusalimul.

Le-a trimis-o prin mâna lui Elasa, fiul lui Șafan, și prin Ghemaria, fiul lui Hilchia, pe care Zedechia, regele lui Iuda, îi trimisese la Nebucadnețar, împăratul Babilonului. Scrisoarea cuprindea următoarele:

„Așa vorbește Domnul Oștirilor, Dumnezeul lui Israel, către toți exilații pe care i-am dus în captivitate din Ierusalim în Babilon:

«Zidiți case și locuiți-le! Plantați grădini și mâncați-le roadele!

Luați-vă soții și faceți fii și fiice! Găsiți soții pentru fiii voștri și dați-vă fetele în căsătorie ca și ele să poată avea fii și fiice! Înmulțiți-vă în locul unde sunteți și nu vă împuținați!

Căutați pacea pentru cetatea în care v-am dus în captivitate și rugați-vă Domnului pentru ea, căci de bunăstarea ei depinde și bunăstarea voastră!»

Căci așa vorbește Domnul Oștirilor, Dumnezeul lui Israel: «Să nu vă lăsați înșelați de profeții care sunt în mijlocul vostru și de ghicitorii voștri și să nu ascultați de visele pe care voi îi încurajați să le viseze.

Ei vă profețesc minciuni în Numele Meu. Nu Eu i-am trimis, zice Domnul.»

10 Așa vorbește Domnul : «Când se vor împlini șaptezeci de ani ai Babilonului, voi veni la voi și Îmi voi împlini față de voi promisiunea Mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta.

11 Căci Eu cunosc planurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul , planuri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde.

12 Mă veți chema și veți veni să vă rugați Mie, iar Eu vă voi asculta.

13 Mă veți căuta și Mă veți găsi, dacă Mă veți căuta din toată inima.

14 Mă voi lăsa găsit de voi, zice Domnul , și-i voi aduce înapoi pe captivii voștri. Vă voi aduna din toate neamurile și din toate locurile în care v-am izgonit, zice Domnul , și vă voi aduce înapoi în locul de unde v-am dus în captivitate.»

15 Pentru că ziceți: « Domnul ne-a ridicat profeți în Babilon! b »,

16 așa vorbește Domnul despre regele care stă pe tronul lui David, despre tot poporul care locuiește în cetatea aceasta, despre frații voștri care nu au mers cu voi în exil.

17 Așa vorbește Domnul Oștirilor: «Iată, voi trimite peste ei sabia, foametea și molima, și-i voi preface în niște smochine stricate care, de rele ce sunt, nu pot fi mâncate.

18 Îi voi urmări cu sabia, cu foametea și cu molima și îi voi face o pricină de groază pentru toate regatele pământului, o pricină de blestem, de pustiire, de batjocură și de rușine printre toate neamurile unde îi voi alunga,

19 pentru că nu au ascultat cuvintele Mele, zice Domnul , cuvinte pe care li le-am trimis iarăși și iarăși prin slujitorii Mei, profeții. Și nici voi n-ați ascultat, zice Domnul.

20 Prin urmare, ascultați Cuvântul Domnului , voi, toți exilații pe care v-am alungat din Ierusalim în Babilon!»

21 Așa vorbește Domnul Oștirilor, Dumnezeul lui Israel, despre Ahab, fiul lui Kolaia, și despre Zedechia, fiul lui Maaseia, care vă profețesc minciuni în Numele Meu: «Iată, îi dau în mâinile lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, care îi va ucide sub ochii voștri.

22 Din cauza lor, toți exilații lui Iuda care sunt în Babilon, vor folosi următorul blestem: ‘Să-ți facă Domnul ca lui Zedechia și ca lui Ahab, pe care împăratul Babilonului i-a prăjit în foc!’,

23 căci au făcut lucruri îngrozitoare în Israel: au comis adulter cu soțiile semenilor lor și au spus minciuni în Numele Meu, când Eu nu le poruncisem nimic. Știu lucrul acesta și sunt martor, zice Domnul.»“

Scrisoarea lui Șemaia

24 „Spune-i nehelamitului Șemaia că

25 așa vorbește Domnul Oștirilor, Dumnezeul lui Israel: «Tu ai trimis scrisori în numele tău întregului popor din Ierusalim, preotului Țefania, fiul lui Maaseia, și tuturor celorlalți preoți și le-ai zis:

26 ‘ Domnul te-a pus preot în locul preotului Iehoiada, ca să supraveghezi în Casa Domnului pe orice nebun care se dă drept profet și să-l arunci în butuci și în fiare.

27 Acum, de ce nu-l pedepsești pe Ieremia din Anatot, care profețește printre voi?

28 Ba încă a trimis aici, în Babilon, să ni se spună că vom sta mult în captivitate și că este bine să ne zidim case ca să le locuim și să ne plantăm grădini ca să le mâncăm roadele.’»“

29 Preotul Țefania a citit această scrisoare în auzul profetului Ieremia.

30 Cuvântul Domnului i-a vorbit lui Ieremia astfel:

31 „Trimite să li spună tuturor celor exilați că așa vorbește Domnul despre nehelamitul Șemaia: «Pentru că Șemaia vă profețește fără ca Eu să-l fi trimis și vă face să vă încredeți într-o minciună,

32 iată ce zice Domnul: îi voi pedepsi pe nehelamitul Șemaia și pe urmașii c  lui. Nici unul dintre ai lui nu va mai locui în mijlocul acestui popor și nu va mai vedea binele pe care-l voi face poporului Meu, zice Domnul , fiindcă a predicat răzvrătire împotriva Mea.»“

Copyright information for NTLR