a+ 3:3 Sau: de primăvară, ploile din martie și aprilie, vitale recoltei în Canaan
b+ 3:19 Sau: Cum să te pun în numărul fiilor Mei, / să-ți dau drept moștenire o țară plăcută, / cea mai frumoasă moștenire dintre națiuni?

Jeremiah 3

Necredincioasa Israel

1Dacă un bărbat se desparte de soția lui, și ea, plecând de la el, se mărită cu un altul, se va mai întoarce bărbatul acesta la ea? N-ar fi chiar și țara aceea pângărită? Și tu, care te-ai prostituat cu mulți amanți, să te întorci acum la Mine? zice Domnul.

2Ridică-ți ochii spre înălțimi și privește: este vreun loc unde nu te-ai prostituat? Stăteai pe drumuri pentru ei, precum arabul în pustie. Ai pângărit țara prin necurățiile tale și cu răutatea ta.

3Chiar dacă ploile au fost oprite și ploaia târzie a a lipsit, totuși ți-ai păstrat înfățișarea de prostituată și ai refuzat să te rușinezi.

4Acum, nu-i așa, strigi la Mine: ‘Tatăl meu! Tu ești prietenul tinereții mele!

5Își va ține El mânia pe vecie? O va păstra El pentru totdeauna?’ Iată, așa ai vorbit, dar tot sporești în a săvârși răul.»“

6Pe vremea regelui Iosia, Domnul mi-a zis: „Ai văzut ce a făcut răzvrătita Israel? S-a dus pe orice munte înalt și sub orice copac verde și s-a prostituat acolo.

7Eu Îmi ziceam că, după ce a făcut toate aceste lucruri, se va întoarce la Mine, dar nu s-a întors, iar sora ei, necredincioasa Iuda, a văzut lucrul acesta.

8Când am văzut toate lucrurile prin care răzvrătita Israel se prostitua, am izgonit-o și i-am dat cartea ei de despărțire. Totuși sora ei, necredincioasa Iuda, nu s-a temut, ci s-a dus ea însăși să se prostitueze la fel.

9Astfel, prin necurăția ei strigătoare la cer, Israel a pângărit țara, prostituându-se cu piatra și cu lemnul.

10Cu toate acestea, sora ei, necredincioasa Iuda, nu s-a întors la Mine din toată inima, ci cu prefăcătorie, zice Domnul.“

Chemare la pocăință

11Domnul mi-a zis: „Răzvrătita Israel pare nevinovată în comparație cu necredincioasa Iuda.

12Du-te, strigă aceste cuvinte înspre nord și spune: «Întoarce-te, răzvrătită Israel, zice Domnul. Nu mă voi mai uita încruntat la voi, căci Eu sunt milostiv, zice Domnul , și nu țin mânie pe vecie.

13Numai recunoaște-ți vina, recunoaște că ai păcătuit împotriva Domnului , Dumnezeul tău, că ți-ai irosit timpul cu dumnezeii străini sub orice copac verde și nu ai ascultat de glasul Meu, zice Domnul.

14Întoarceți-vă, copii răzvrătiți, zice Domnul , căci Eu sunt Stăpânul vostru. Eu vă voi lua, pe unul dintr-o cetate, pe doi dintr-o familie, și vă voi conduce în Sion.

15Vă voi da păstori după inima Mea; ei vă vor păstori cu pricepere și chibzuință.

16În zilele acelea, când vă veți înmulți și veți rodi în țară, zice Domnul , nu veți mai vorbi de Chivotul Legământului cu Domnul. Nimeni nu se va mai gândi la el, nimeni nu-și va mai aminti de el, nimănui nu-i va lipsi și nici nu vor face un altul.

17În vremea aceea, Ierusalimul va fi numit Tronul Domnului. Toate neamurile se vor aduna la Ierusalim în Numele Domnului și nu-și vor mai urma încăpățânarea inimilor lor rele.

18În zilele acelea, Casa lui Iuda se va întovărăși cu Casa lui Israel și vor veni împreună din țara de nord, în țara pe care am dat-o drept moștenire strămoșilor lor.

19Îmi spuneam: ‘O, cum te voi pune b în numărul fiilor Mei și-ți voi da drept moștenire o țară plăcută, cea mai frumoasă moștenire dintre neamuri!’ Mă gândeam că Mă vei numi Tată și nu te vei mai abate de la a Mă urma.

20Însă, așa cum o femeie este necredincioasă soțului ei, tot așa Mi-ai fost și tu necredincioasă, casă a lui Israel, zice Domnul.»“

21„Un vuiet se aude pe înălțimi: sunt plânsetele și rugămințile de iertare ale israeliților, din cauză că și-au pervertit căile și L-au uitat pe Domnul , Dumnezeul lor.“

22„Întoarceți-vă, copii răzvrătiți, și vă voi vindeca de răzvrătire!“ „Iată-ne, venim la Tine, căci Tu ești Domnul , Dumnezeul nostru!

23Într-adevăr, altarele de pe dealuri și idolii de pe munții cei mulți sunt o minciună! Într-adevăr, numai în Domnul , Dumnezeul nostru, este mântuirea lui Israel!

24Din tinerețea noastră, idolii care aduc rușine au mâncat rodul muncii strămoșilor noștri turmele și cirezile lor, fiii și fiicele lor.

25Să ne culcăm în rușinea noastră și să ne acoperim cu umilirea noastră, căci am păcătuit împotriva Domnului , Dumnezeul nostru, atât noi, cât și strămoșii noștri; din tinerețea noastră până în ziua de azi nu am ascultat de glasul Domnului , Dumnezeul nostru.“

Copyright information for NTLR