a+ 31:3 LXX; TM: mi
b+ 31:3 Sau: demult
c+ 31:22 Sensul în ebraică al ultimului vers este nesigur; sau: va apăra; va căuta; va cere în căsătorie.
d+ 31:32 TM; LXX, Siriacă: călcat, / iar eu i-am lepădat
e+ 31:36 Termenul ebraic pentru sămânță este un singular care se poate referi atât la un singur urmaș, cât și la toți urmașii de pe linia genealogică a unei persoane (colectiv). Este foarte probabil ca în cele mai multe cazuri termenul să exprime o ambiguitate intenționată. În traducerea de față a fost redat fie literal, fie cu urmaș sau urmași, în funcție de contextul literal și de cel teologic
f+ 31:40 Vale din ținuturile aride care acumulează apele de pe versanți în timpul sezonului ploios, creând un pârâu temporar

Jeremiah 31

Noul legământ

1„În vremea aceea, zice Domnul , Eu voi fi Dumnezeul tuturor clanurilor lui Israel, iar ei vor fi poporul Meu.“

2„Așa vorbește Domnul : «Poporul care a scăpat de sabie a găsit milă în pustie. Eu voi veni și îi voi da odihnă lui Israel.»“

3„ Domnul i a  S-a arătat de departe b  , zicându-i: «Te iubesc cu o iubire veșnică; de aceea Îmi păstrez îndurarea față de tine!

4Te voi zidi din nou și vei fi rezidită, fecioară Israel! Te voi împodobi iarăși cu tamburine și vei ieși la dans cu cei ce te înveselesc.

5Vei planta iarăși vii pe dealurile Samariei, iar cei ce le vor planta se vor bucura de roadele lor,

6căci vine ziua când străjerii vor proclama pe muntele lui Efraim astfel: ‘Haideți să ne suim la Sion, la Domnul , Dumnezeul nostru!’»“

7„Așa vorbește Domnul : «Strigați de bucurie pentru Iacov! Chiuiți de veselie pentru cel ce este fruntea neamurilor! Faceți-vă auziți, cântați laude și ziceți: ‘Izbăvește, Doamne , pe poporul Tău, pe rămășița lui Israel!’

8Îi voi aduce înapoi din țara de nord și îi voi aduna de la marginile pământului. Între ei va fi și orbul și șchiopul, și femeia însărcinată și cea în durerile nașterii. O mare mulțime se va întoarce.

9Vor veni plângând și îi voi duce în mijlocul rugăciunilor lor. Îi voi conduce la râuri de apă și pe o cale netedă, pe care nu se vor împiedica, căci Eu sunt Tatăl lui Israel și Efraim este întâiul Meu născut.»“

10„Ascultați Cuvântul Domnului , neamuri, și vestiți-l în ostroavele de departe! Spuneți: «Cel Ce l-a risipit pe Israel îl va aduna și Își va păzi turma ca un păstor!»

11Căci Domnul îl va răscumpăra pe Iacov și îl va elibera din mâna unuia mai puternic decât el.

12Atunci vor veni și vor chiui de bucurie pe înălțimile Sionului; ei vor alerga la bunătățile Domnului : la grâne, la must, la ulei, la miei și la viței. Sufletul le va fi ca o grădină bine udată și nu se vor mai întrista.

13Atunci fecioarele se vor veseli la dans, iar tinerii și bătrânii la fel. Le voi preface jalea în veselie și în locul întristărilor le voi da mângâiere și bucurie.

14Voi sătura cu grăsime sufletul preoților, iar poporul Meu se va sătura cu bunătatea Mea, zice Domnul “

15„Așa vorbește Domnul : «Un țipăt a fost auzit în Rama, bocet și plânset mult. Rahela își plânge copiii și nu vrea să fie mângâiată pentru copiii ei, căci ei nu mai sunt.»“

16„Așa vorbește Domnul : «Oprește-ți plânsul și lacrimile din ochi, căci munca îți va fi răsplătită, zice Domnul ; ei se vor întoarce din țara dușmanului.

17Există nădejde pentru viitorul tău, zice Domnul. Fiii tăi se vor întoarce în țara lor.»

18L-am auzit într-adevăr pe Efraim văitându-se: «M-ai disciplinat ca pe un vițel nedeprins la jug și am fost disciplinat. Întoarce-mă Tu și mă voi întoarce, căci Tu ești Domnul , Dumnezeul meu.

19După ce am rătăcit, m-am căit; ajungând să cunosc, mă bat pe coapsă. Am fost făcut de rușine și umilit, căci port disprețul tinereții mele.»

20Nu este Efraim fiul Meu cel scump, copilul în care Îmi găsesc plăcerea? Căci deși vorbesc adesea împotriva lui, tot Îmi aduc aminte de el. Inima Îmi tânjește după el și voi avea negreșit milă de el, zice Domnul.“

21„Pune-ți semne pe drum, pune-ți stâlpi și ia seama la calea, la drumul pe care-l urmezi. Întoarce-te, fecioară Israel, întoarce-te în cetățile tale.

22Până când vei rătăci, fiică necredincioasă? Căci Domnul va crea un lucru nou în țară: o femeie va înconjura c  un bărbat.“

23„Așa vorbește Domnul Oștirilor, Dumnezeul lui Israel: «Când le voi aduce înapoi captivii, cei din țara și din cetățile lui Iuda vor zice iarăși aceste cuvinte: ‘ Domnul să te binecuvânteze, locuință a dreptății, munte sfânt!’

24Oamenii vor locui împreună în Iuda și în toate cetățile ei, atât plugarii, cât și cei ce le pasc turmele,

25căci voi sătura sufletul însetat și voi îndestula orice suflet lihnit.»“

26La aceste lucruri m-am trezit și am privit în jur. Somnul îmi fusese plăcut.

27„Iată, vin zile, zice Domnul , când voi însămânța Casa lui Israel și Casa lui Iuda cu o sămânță de oameni și o sămânță de animale.

28Așa cum am vegheat asupra lor ca să-i smulg, să-i tai, să-i dărâm, să-i nimicesc și să le fac rău, tot așa voi veghea asupra lor ca să-i zidesc și să-i plantez, zice Domnul.

29În zilele acelea nu se va mai zice: «Părinții au mâncat struguri acri și copiilor li s-au strepezit dinții»,

30ci fiecare va muri pentru propria lui nelegiuire. Fiecărui om care va mânca struguri acri i se vor strepezi dinții.“

31„Iată, vin zile, zice Domnul , când voi încheia cu Casa lui Israel și cu Casa lui Iuda un nou legământ,

32nu ca legământul pe care l-am încheiat cu strămoșii lor, în ziua când i-am luat de mână ca să-i scot din țara Egiptului, legământ pe care l-au rupt, măcar că aveam drepturi de soț asupra lor, d  zice Domnul.

33Ci acesta este legământul pe care-l voi încheia cu Casa lui Israel, după acele zile, zice Domnul : voi pune Legea Mea înăuntrul lor și o voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu.

34Și nici unul nu va mai învăța pe semenul sau pe fratele său, zicând: «Cunoaște-L pe Domnul!», pentru că toți Mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul , căci le voi ierta fărădelegea și nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor.“

35„Așa vorbește Domnul , Cel Care a pus soarele să lumineze ziua, Cel Care a rânduit luna și stelele să lumineze noaptea, Cel Care stârnește marea și face să-i urle valurile, – Domnul Oștirilor este Numele Său:

36«Dacă vor dispărea aceste rânduieli dinaintea Mea, zice Domnul , atunci și sămânța e  lui Israel va înceta pe vecie să mai fie un neam înaintea Mea!»“

37„Așa vorbește Domnul : «Dacă cerurile de sus vor putea fi măsurate și temeliile de jos ale pământului vor putea fi cercetate, atunci voi lepăda și Eu întregul neam al lui Israel pentru tot ce a făcut, zice Domnul.»“

38„Iată, vin zile, zice Domnul , când cetatea aceasta va fi rezidită pentru Domnul , de la Turnul lui Hananel până la Poarta Unghiului.

39Frânghia de măsurat va trece pe dinaintea ei până la dealul Gareb și apoi se va întoarce spre Goa.

40Toată valea, unde sunt aruncate hoiturile și cenușa și toate terenurile până la uedul f  Chidron, până la unghiul Porții Cailor, spre răsărit, vor fi dedicate Domnului. Cetatea nu va mai fi niciodată nimicită sau dărâmată.“

Copyright information for NTLR