a+ 32:9 Aproximativ 0,2 kg
b+ 32:35 Sau: să-și sacrifice fiii și fiicele în foc
c+ 32:44 Vezi nota de la 17:26
d+ 32:44 Vezi nota de la 13:19

Jeremiah 32

Ieremia cumpără un teren

Iată cuvântul spus lui Ieremia din partea Domnului în al zecelea an al lui Zedechia, regele lui Iuda, care era al optsprezecelea an al lui Nebucadnețar.

În acea vreme oștirea împăratului Babilonului asedia Ierusalimul și profetul Ieremia era închis în curtea temniței din palatul regelui lui Iuda.

Zedechia, regele lui Iuda, îl închisese acolo, spunându-i: „De ce profețești și zici: «Așa vorbește Domnul : ‘Iată, dau cetatea aceasta în mâinile împăratului Babilonului și el o va cuceri.

Zedechia, regele lui Iuda, nu va scăpa din mâinile caldeenilor, ci, cu siguranță, va fi dat în mâinile împăratului Babilonului, căruia îi va vorbi față în față și pe care-l va vedea cu propriii lui ochi.

Împăratul Babilonului îl va duce pe Zedechia în Babilon, unde va rămâne până Îmi voi aduce aminte Eu de el, zice Domnul. Chiar dacă vă veți lupta împotriva caldeenilor, nu veți avea izbândă.’»“

Ieremia a zis: „Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:

«Hanamel, fiul unchiului tău Șalum, va veni la tine să-ți spună: ‘Cumpără terenul meu din Anatot, deoarece tu ai dreptul de răscumpărare și-l poți cumpăra.’»“

Hanamel, fiul unchiului meu, a venit la mine, după cum îmi spusese Domnul , în curtea temniței și mi-a zis: „Cumpără, te rog, terenul meu din Anatot, în teritoriul lui Beniamin, căci tu ai dreptul de moștenire și de răscumpărare, cumpără-l!“ Am știut că acesta era Cuvântul Domnului ,

așa că am cumpărat de la Hanamel, fiul unchiului meu, terenul din Anatot și i-am cântărit șaptesprezece șecheli a  de argint.

10 Am semnat și pecetluit actul, am pus martori și i-am cântărit argintul într-o cumpănă.

11 Am luat apoi actele de cumpărare, atât pe cel pecetluit, în care erau termenii și condițiile cumpărării, cât și pe cel nepecetluit,

12 și i le-am dat lui Baruc, fiul lui Neria, fiul lui Mahseia, în prezența vărului meu Hanamel, a martorilor care au semnat actele de cumpărare și în prezența tuturor iudeilor care se aflau în curtea temniței.

13 În prezența lor i-am dat lui Baruc următoarea poruncă:

14 „Așa vorbește Domnul Oștirilor, Dumnezeul lui Israel: «Ia aceste documente, atât actul de cumpărare pecetluit, cât și pe cel nepecetluit, și pune-le într-un vas de pământ ca să se păstreze multă vreme!»

15 Căci așa vorbește Domnul Oștirilor, Dumnezeul lui Israel: «Se vor mai cumpăra case, terenuri și vii în țara aceasta.»“

16 După ce am dat actele de cumpărare a terenului lui Baruc, fiul lui Neria, m-am rugat Domnului astfel:

17 „Ah, Stăpâne Doamne , Tu ai făcut cerurile și pământul prin puterea Ta cea mare și cu brațul Tău întins. Nimic nu este prea greu pentru Tine!

18 Tu arăți îndurare la mii de generații, dar aduci pedeapsa pentru nelegiuirea părinților în sânul copiilor lor. Tu ești Dumnezeul cel Mare și Puternic, al Cărui Nume este Domnul Oștirilor.

19 Sfaturile Tale sunt mărețe și faptele Tale sunt puternice. Ochii Tăi sunt deschiși asupra tuturor căilor fiilor oamenilor, ca să dai fiecăruia după căile lui și după rodul faptelor lui.

20 Tu ai făcut semne și minuni în țara Egiptului și le-ai continuat până în ziua de azi, atât în Israel, cât și în întreaga lume, și Ți-ai făcut un Nume așa cum este astăzi.

21 L-ai scos pe poporul Tău, Israel, din țara Egiptului cu semne și minuni, cu mână tare, cu braț întins și cu o mare spaimă.

22 Tu le-ai dat țara aceasta, pe care juraseși strămoșilor lor că le-o vei da, țară în care curge lapte și miere.

23 Ei au venit și au luat-o în stăpânire, dar nu au ascultat de glasul Tău și n-au păzit Legea Ta. Tot ce le porunciseși să facă, nu au făcut. Atunci ai trimis peste ei toate aceste nenorociri.

24 Iată cum se înalță rampe de asalt împotriva cetății ca să fie cucerită! Din cauza sabiei, a foametei și a molimei cetatea va cădea în mâinile caldeenilor, care o atacă. Ce ai spus Tu s-a întâmplat, după cum vezi Tu Însuți.

25 Stăpâne Doamne , Tu mi-ai zis: «Cumpără-ți cu argint un teren și pune martori!», dar iată că cetatea este dată în mâinile caldeenilor!“

26 Atunci Cuvântul Domnului a venit la Ieremia și i-a zis:

27 „Eu sunt Domnul , Dumnezeul oricărei făpturi. Este ceva prea greu pentru Mine?

28 De aceea, așa vorbește Domnul : «Dau cetatea aceasta în mâinile caldeenilor și în mâinile lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și ei o vor cuceri.

29 Caldeenii, care luptă împotriva acestei cetăți, vor intra, îi vor da foc și o vor arde. Vor arde toate casele pe acoperișul cărora poporul a ars tămâie pentru Baal și a turnat jertfe de băutură în cinstea altor dumnezei ca să Mă mânie.

30 Israeliții și cei din Iuda au făcut numai rău înaintea ochilor Mei încă din tinerețea lor; israeliții M-au mâniat întruna prin lucrările mâinilor lor, zice Domnul.

31 Din ziua când a fost zidită și până astăzi, cetatea aceasta n-a încetat să-Mi provoace mânia și furia; de aceea, trebuie să o alung din fața Mea.

32 Israeliții și cei din Iuda M-au provocat la mânie prin tot răul pe care l-au săvârșit, atât ei, cât și regii și conducătorii lor, preoții și profeții lor, oamenii din Iuda și locuitorii Ierusalimului.

33 S-au întors cu spatele la Mine și nu cu fața. I-am învățat iarăși și iarăși, dar ei nu au ascultat și nu au acceptat disciplinarea.

34 Și-au așezat idolii lor urâcioși în Casa peste care este chemat Numele Meu și au pângărit-o.

35 Au construit înălțimi lui Baal în valea Ben-Hinom, ca să-și treacă fiii și fiicele prin foc b  în cinstea lui Moleh , lucru pe care nu Eu li-l poruncisem și nici prin minte nu-mi trecuse că ei vor săvârși asemenea urâciuni ca să-l facă pe Iuda să păcătuiască.»

36 Acum însă, așa vorbește Domnul , Dumnezeul lui Israel, cu privire la cetatea aceasta despre care voi ziceți că va fi dată în mâinile împăratului Babilonului prin sabie, foamete și molimă:

37 «Iată, îi voi aduna din toate țările unde i-am alungat în mânia, furia și înverșunarea Mea cea mare, îi voi aduce înapoi în locul acesta și-i voi face să locuiască în siguranță.

38 Ei vor fi poporul Meu și Eu voi fi Dumnezeul lor.

39 Le voi da o singură inimă și o singură cale, ca să se teamă de Mine tot timpul, spre fericirea lor și a copiilor lor după ei.

40 Voi încheia cu ei un legământ veșnic: nu Mă voi opri din a le face bine și voi pune înăuntrul lor frica de Mine, ca să nu se mai depărteze de Mine.

41 Mă voi bucura să le fac bine și îi voi planta cu adevărat în țara aceasta din toată inima și din tot sufletul Meu.»

42 Căci așa vorbește Domnul : «După cum am adus peste poporul acesta toate aceste mari nenorociri, tot așa voi aduce peste el tot binele pe care îl promit.

43 Se vor cumpăra din nou terenuri în țara aceasta despre care ziceți că a devenit o pustie fără oameni și fără animale, din cauză că a fost dată în mâinile caldeenilor.

44 Se vor cumpăra din nou terenuri pe argint, se vor semna acte și se vor pecetlui cu martori în teritoriul lui Beniamin, în împrejurimile Ierusalimului, în cetățile lui Iuda, în cetățile de la munte, în cetățile din zona deluroasă c  și în cetățile din Neghev d , căci le voi aduce înapoi captivii, zice Domnul.»“

Copyright information for NTLR