a+ 33:13 Vezi nota de la 17:26
b+ 33:13 Vezi nota de la 13:19
c+ 33:16 Cele mai multe mss TM; câteva mss TM, Siriacă, VUL: îl
d+ 33:22 Termenul ebraic pentru sămânță este un singular care se poate referi atât la un singur urmaș, cât și la toți urmașii de pe linia genealogică a unei persoane (colectiv). Este foarte probabil ca în cele mai multe cazuri termenul să exprime o ambiguitate intenționată. În traducerea de față a fost redat fie literal, fie cu urmaș sau urmași, în funcție de contextul literal și de cel teologic
e+ 33:24 Se referă fie la cele două regate, Israel și Iuda, fie la cele două familii, regală și levitică

Jeremiah 33

Restaurarea este promisă încă o dată

1În timp ce Ieremia era încă închis în curtea temniței, Cuvântul Domnului i-a vorbit a doua oară și i-a zis:

2„Așa vorbește Domnul , Cel Care a făcut pământul, Domnul , Care l-a modelat și l-a statornicit, El, al Cărui Nume este Domnul :

3«Cheamă-Mă și-ți voi răspunde! Îți voi aduce la cunoștință lucruri mari, lucruri ascunse, pe care nu le cunoști.»

4Căci așa vorbește Domnul , Dumnezeul lui Israel, despre casele acestei cetăți și despre palatele regilor lui Iuda, pe care ei le dărâmă acum, ca să slujească drept apărare împotriva rampelor de asalt și împotriva sabiei

5când vor înainta să lupte împotriva caldeenilor, și care se vor umple de hoiturile celor pe care îi voi lovi în mânia și în furia Mea, deoarece, din cauza răutății lor, Îmi voi ascunde fața de cetatea aceasta:

6«Iată, le voi aduce vindecare și sănătate. Eu îi voi vindeca și îi voi face să descopere pace și stabilitate din belșug.

7Îi voi aduce înapoi pe captivii lui Iuda și pe captivii lui Israel și îi voi așeza iarăși ca odinioară.

8Îi voi curăți de toată nelegiuirea pe care au săvârșit-o împotriva Mea și le voi ierta toate nelegiuirile prin care au păcătuit și s-au răzvrătit împotriva Mea.

9Atunci cetatea aceasta Îmi va aduce renume, bucurie, laudă și slavă de la toate neamurile pământului, care vor auzi toate lucrurile bune pe care le-am făcut pentru ea. Ele vor rămâne uimite și uluite de toată fericirea și pacea pe care Eu i-o voi da.»“

10„Așa vorbește Domnul : «În locul acesta, despre care ziceți că este pustiu, în care nu mai sunt nici oameni, nici animale, în cetățile lui Iuda și pe străzile Ierusalimului, devastate, lipsite de oameni, fără locuitori și fără animale, se vor auzi din nou

11strigăte de bucurie și strigăte de veselie, glasul mirelui și al miresei, precum și glasul celor ce aduc jertfe de mulțumire în Casa Domnului , zicând: ‘Lăudați-L pe Domnul Oștirilor, căci Domnul este bun și veșnică-I este îndurarea!’Căci îi voi aduce înapoi pe cei luați captivi din țară șivor fi ca la început, zice Domnul.»“

12„Așa vorbește Domnul Oștirilor: «În locul acesta pustiu, fără oameni și fără animale și în toate cetățile lui, vor exista iarăși pășuni pentru păstori, unde să-și odihnească turmele.

13În cetățile de la munte și în cetățile din zona deluroasă a  , în cetățile din Neghev b  și în teritoriul lui Beniamin, în împrejurimile Ierusalimului și în cetățile din Iuda, turmele vor trece iarăși prin mâinile celor ce le numără, zice Domnul.»“

14„Vin zile, zice Domnul , când voi împlini promisiunea cea bună pe care am făcut-o Casei lui Israel și Casei lui Iuda.

15În zilele acelea și în vremea aceea voi face să-i răsară lui David un Vlăstar drept, Care va face judecată și dreptate în țară.

16În zilele acelea, Iuda va fi izbăvit și Ierusalimul va locui în siguranță. Acesta este numele cu care o c  vor chema: « Domnul – Dreptatea noastră».

17Căci așa vorbește Domnul : «David nu va fi lipsit niciodată de un urmaș care să stea pe tronul Casei lui Israel.

18Nici preoții leviți nu vor fi lipsiți înaintea Mea de urmași care să aducă arderi de tot, să ardă tămâie și daruri de mâncare și să aducă jertfe în fiecare zi.»“

19Cuvântul Domnului a venit la Ieremia și i-a zis:

20„Așa vorbește Domnul : «Dacă veți putea rupe legământul Meu cu ziua și legământul Meu cu noaptea, astfel încât ziua și noaptea să nu mai fie la vremea lor,

21atunci se va putea rupe și legământul Meu cu David, robul Meu, așa încât să nu mai aibă fii care să domnească pe tronul lui, și legământul Meu cu preoții leviți, slujitorii Mei.

22Ca oștirea cerului, care nu se poate număra, și ca nisipul mării, care nu se poate măsura, așa voi înmulți sămânța d  lui David, robul Meu, și a leviților, care fac lucrarea Mea.»“

23Cuvântul Domnului a venit la Ieremia și i-a zis:

24„N-ai băgat de seamă că poporul acesta zice: « Domnul a lepădat cele două clanuri e  pe care le-a ales!»? Astfel, ei Îmi disprețuiesc poporul și nu-l mai consideră a fi un neam.“

25„Așa vorbește Domnul : «Doar dacă n-ar fi existat legământul Meu cu ziua și cu noaptea și n-aș fi rânduit legi cerurilor și pământului,

26atunci aș fi respins urmașii lui Iacov și ai lui David, robul Meu, și nu aș fi luat dintre urmașii lui conducători peste urmașii lui Avraam, Isaac și Iacov. Eu însă le voi aduce înapoi captivii și voi avea milă de ei.»“

Copyright information for NTLR