a+ 34:14 Vezi Deut. 15:12

Jeremiah 34

Prezicerea morții lui Zedechia

1Iată Cuvântul care a venit la Ieremia din partea Domnului în timp ce Nebucadnețar, împăratul Babilonului, împreună cu toată oștirea lui, cu toate regatele pământului aflate sub dominația lui și cu toate celelalte popoare luptau împotriva Ierusalimului și împotriva cetăților dimprejurul lui:

2„Așa vorbește Domnul , Dumnezeul lui Israel: «Du-te la Zedechia, regele lui Iuda, și spune-i că așa vorbește Domnul : ‘Iată, dau această cetate în mâinile împăratului Babilonului și el îi va da foc!

3Iar tu nu vei scăpa din mâinile lui, ci vei fi prins și predat lui. Îl vei vedea pe împăratul Babilonului față în față, iar el îți va vorbi gură către gură, și astfel vei fi dus în Babilon.’»“

4„Ascultă Cuvântul Domnului , Zedechia, rege al lui Iuda! Așa vorbește Domnul cu privire la tine: «Nu vei muri ucis de sabie,

5ci vei muri în pace. Așa cum poporul a făcut un foc în cinstea strămoșilor tăi, regii care au fost înaintea ta, tot așa vor face un foc și în cinstea ta și te vor jeli zicând: ‘Vai, stăpâne!’ Eu Însumi fac această promisiune, zice Domnul.»“

6Profetul Ieremia a spus toate aceste cuvinte lui Zedechia, regele lui Iuda, la Ierusalim,

7în timp ce oștirea împăratului Babilonului se lupta împotriva Ierusalimului și împotriva celorlalte cetăți ale lui Iuda care încă mai rezistau – împotriva Lachișului și împotriva Azekăi, căci acestea mai erau singurele cetăți fortificate rămase în Iuda.

Poporul calcă legământul în privința sclaviei

8Iată Cuvântul care a venit la Ieremia din partea Domnului , după ce regele Zedechia a încheiat un legământ cu tot poporul din Ierusalim, prin care vestea libertatea sclavilor.

9Fiecare trebuia să-și elibereze sclavul și sclava, evreu sau evreică. Nimeni nu mai avea voie să păstreze pe fratele său iudeu ca sclav.

10Toți conducătorii și toți cei din popor care au intrat în legământ au acceptat fiecare să-și elibereze sclavul și sclava și să nu-i mai țină în sclavie. Ei au ascultat și le-au dat drumul.

11Dar mai târziu s-au răzgândit și au adus înapoi sclavii și sclavele pe care îi eliberaseră, înrobindu-i iarăși.

12Atunci Cuvântul Domnului a venit la Ieremia și i-a zis:

13„Așa vorbește Domnul , Dumnezeul lui Israel: «Eu am încheiat un legământ cu strămoșii voștri în ziua când i-am scos din țara Egiptului, din casa sclaviei, și le-am zis:

14‘După șapte ani, fiecare din voi să elibereze pe fratele său evreu, care i se vinde lui ca sclav. Șase ani să-ți slujească, după care să-l eliberezi!’ a  Strămoșii voștri însă nu M-au ascultat și nu și-au plecat urechea la ce le-am spus.

15Nu demult, voi v-ați întors și ați făcut ce este drept în ochii Mei, fiecare dintre voi vestind eliberarea semenului său și încheind un legământ înaintea Mea în Casa peste care este chemat Numele Meu.

16Dar acum, v-ați răzgândit și Mi-ați profanat Numele. Fiecare dintre voi și-a luat înapoi sclavul și sclava pe care îi eliberase și pe care îi lăsase să meargă oriunde ar fi vrut. I-ați forțat să devină iarăși sclavul și sclava voastră.»

17De aceea, așa vorbește Domnul : «Pentru că nu M-ați ascultat și nu ați vestit eliberarea pentru fratele și pentru semenul vostru, iată, vestesc și Eu împotriva voastră ‘eliberarea’, zice Domnul , ‘eliberarea’ sabiei, a molimei și a foametei. Vă voi face o pricină de groază pentru toate regatele pământului.

18Oamenilor care au încălcat legământul Meu și care n-au împlinit cuvintele legământului pe care l-au încheiat înaintea Mea, le voi face întocmai ca vițelului pe care l-au tăiat în două și au trecut printre cele două jumătăți ale lui.

19Pe conducătorii lui Iuda și ai Ierusalimului, pe eunuci, pe preoți și pe toți cei din poporul țării care au trecut printre cele două părți ale vițelului,

20îi voi da în mâinile dușmanilor lor și a celor ce caută să le ia viața. Hoiturile lor vor deveni mâncare pentru păsările cerului și pentru fiarele pământului.

21Pe Zedechia, regele lui Iuda, și pe conducătorii lui îi voi da în mâinile dușmanilor lor, în mâinile celor ce caută să le ia viața, în mâinile oștirii împăratului Babilonului, care s-a retras de la voi.

22Iată, voi da poruncă, zice Domnul , și-i voi aduce înapoi la cetatea aceasta. Se vor lupta împotriva ei, o vor cuceri și îi vor da foc. Voi preface cetățile lui Iuda într-o pustie lipsită de locuitori.»“

Copyright information for NTLR