a+ 35:6 O variantă a numelui Iehonadab; peste tot în capitol

Jeremiah 35

Exemplul de credincioșie a recabiților

1Iată Cuvântul care a venit la Ieremia din partea Domnului pe vremea lui Iehoiachim, fiul lui Iosia, regele lui Iuda:

2„Du-te la familia recabiților, vorbește cu ei și invită-i într-una din odăile din afara Casei Domnului ; apoi dă-le să bea vin.“

3L-am luat pe Iaazania, fiul lui Ieremia, fiul lui Habaținia, pe toți frații săi și pe toți copiii săi – întreaga familie a recabiților –

4și i-am adus în Casa Domnului , în odaia fiilor lui Hanan, fiul lui Igdalia, omul lui Dumnezeu. Aceasta era chiar lângă odaia conducătorilor și deasupra odăii ușierului Maaseia, fiul lui Șalum.

5Am pus înaintea familiei recabiților niște vase pline cu vin și câteva cupe și le-am zis: – Beți vin!

6Dar ei mi-au răspuns: – Noi nu bem vin deoarece strămoșul nostru Ionadab a  , fiul lui Recab, ne-a dat următoarea poruncă: „Să nu beți niciodată vin, nici voi, nici fiii voștri.

7De asemenea să nu zidiți case, să nu însămânțați și să nu plantați vii. Să nu aveți nimic din toate acestea, ci să locuiți în corturi toată viața voastră. Astfel veți trăi multă vreme în țara în care sunteți străini!“

8Noi am ascultat de toate poruncile pe care ni le-a dat strămoșul nostru Ionadab, fiul lui Recab, astfel că nici noi, nici soțiile noastre, nici fiii și nici fiicele noastre nu bem vin,

9nu ne zidim case ca să le locuim și nu avem nici vii, nici terenuri însămânțate,

10ci locuim în corturi și ascultăm cu fapta de tot ce ne-a poruncit strămoșul nostru Ionadab.

11Dar, când Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a invadat țara, ne-am zis: „Haidem să ne ducem la Ierusalim ca să scăpăm de oștirile caldeenilor și ale arameilor!“ Așa se face că acum locuim în Ierusalim.

12Cuvântul Domnului a venit la Ieremia și i-a zis:

13„Așa vorbește Domnul Oștirilor, Dumnezeul lui Israel: «Du-te și spune-le oamenilor din Iuda și locuitorilor Ierusalimului astfel: ‘Nu vreți să învățați o lecție și să ascultați cuvintele Mele? zice Domnul.

14Ionadab, fiul lui Recab, a poruncit urmașilor săi să nu bea vin, iar aceștia păzesc porunca lui și nu beau vin până în ziua de azi, căci ascultă de porunca strămoșului lor. Și Eu v-am vorbit iarăși și iarăși, dar voi nu M-ați ascultat.

15I-am trimis la voi iarăși și iarăși pe toți slujitorii Mei, profeții. Ei v-au spus: ‘Întoarceți-vă fiecare de la căile voastre rele, schimbați-vă faptele și nu mai umblați după alți dumnezei ca să le slujiți, ca astfel să locuiți în țara pe care v-am dat-o vouă și strămoșilor voștri!’ Voi însă nu ați luat aminte și nu M-ați ascultat.

16Urmașii lui Ionadab, fiul lui Recab, păzesc porunca pe care le-a dat-o strămoșul lor, dar poporul acesta nu Mă ascultă!’»“

17„De aceea, așa vorbește Domnul , Dumnezeul Oștirilor, Dumnezeul lui Israel: «Iată, voi aduce peste Iuda și peste toți locuitorii Ierusalimului toate dezastrele pe care le-am rostit împotriva lor, pentru că le-am vorbit și nu M-au ascultat, i-am chemat, dar ei nu au răspuns.»“

18Atunci Ieremia a zis familiei recabiților: „Așa vorbește Domnul Oștirilor, Dumnezeul lui Israel: «Pentru că ați ascultat poruncile strămoșului vostru Ionadab, pentru că ați păzit toate instrucțiunile și ați împlinit tot ce v-a poruncit,

19Ionadab, fiul lui Recab, nu va fi lipsit niciodată de un urmaș care să stea înaintea Mea, zice Domnul Oștirilor, Dumnezeul lui Israel!»“

Copyright information for NTLR