a+ 37:1 Ebr. Conia, o variantă a lui Iehoiachin
b+ 37:16 Lit.: în casa rezervorului, într-o celulă

Jeremiah 37

Ieremia este aruncat în închisoare

1Zedechia, fiul lui Iosia, a fost pus să domnească peste Iuda de către Nebucadnețar, împăratul Babilonului. El a domnit în locul lui Iehoiachin a, fiul lui Iehoiachim.

2Dar nici el, nici slujitorii lui, nici poporul din țară nu au ascultat cuvintele Domnului , rostite de profetul Ieremia.

3Regele Zedechia a trimis pe Iehucal, fiul lui Șelemia, și pe preotul Țefania, fiul lui Maaseia, la profetul Ieremia să-i spună: „Te rugăm, mijlocește pentru noi înaintea Domnului , Dumnezeul nostru.“

4Pe atunci, Ieremia era liber să umble prin popor, căci încă nu fusese aruncat în temniță.

5Oștirea lui Faraon ieșise din Egipt, iar când caldeenii, care asediau Ierusalimul, au auzit vestea aceasta, s-au retras din Ierusalim.

6Cuvântul Domnului a venit la profetul Ieremia și i-a zis:

7„Așa vorbește Domnul , Dumnezeul lui Israel: «Spuneți-i regelui lui Iuda care v-a trimis la Mine că oștirea lui Faraon, care a ieșit din Egipt pentru a vă veni în ajutor, se va întoarce înapoi în țara ei, în Egipt,

8iar caldeenii vor reveni și vor lupta împotriva acestei cetăți; ei o vor cuceri și îi vor da foc.»“

9„Așa vorbește Domnul : «Nu vă înșelați singuri, zicând: ‘Caldeenii se vor depărta definitiv de la noi!’, căci ei nu se vor depărta.

10Și chiar dacă ați birui întreaga oștire a caldeenilor, care se luptă împotriva voastră, și ar mai rămâne dintre ei doar câțiva oameni răniți în corturile lor, tot se vor ridica și vor da foc acestei cetăți!»“

11După ce oștirea caldeenilor s-a retras din fața Ierusalimului de frica oștirii lui Faraon,

12Ieremia a vrut să iasă din Ierusalim ca să meargă în teritoriul lui Beniamin, pentru a intra în posesia proprietății pe care o avea în mijlocul poporului de acolo.

13Când profetul Ieremia a ajuns însă la Poarta lui Beniamin, căpitanul gărzilor, al cărui nume era Ireia, fiul lui Șelemia, fiul lui Hanania, a pus mâna pe el, zicându-i: – Tu vrei să dezertezi la caldeeni!

14Ceea ce spui este o minciună! i-a răspuns Ieremia. Nu vreau să dezertez la caldeeni. Dar Ireia nu l-a ascultat, ci l-a înșfăcat și l-a dus înaintea conducătorilor.

15Aceștia s-au mâniat pe Ieremia, l-au bătut și l-au întemnițat în casa scribului Ionatan pe care o transformaseră în temniță.

16Ieremia a fost pus într-o celulă subterană a temniței b și acolo a stat multă vreme.

17Apoi regele Zedechia a trimis după el, iar Ieremia a fost adus la palat. Acolo regele l-a întrebat în secret: – Ai vreun cuvânt din partea Domnului? – Da, i-a răspuns Ieremia. Vei fi dat în mâinile împăratului Babilonului.

18Ieremia i-a mai zis regelui Zedechia: – Cu ce am greșit față de tine, față de slujitorii tăi și față de poporul acesta de m-ați aruncat în temniță?

19Unde vă sunt profeții care profețeau că împăratul Babilonului nu va veni împotriva voastră și împotriva țării acesteia?

20Acum, stăpâne, regele meu, te rog, ascultă-mă! Fie bine primită cererea mea înaintea ta! Nu mă trimite înapoi în casa scribului Ionatan, ca nu cumva să mor acolo!

21Regele Zedechia a poruncit ca Ieremia să fie pus în curtea temniței și să i se dea în fiecare zi pâine de pe Strada Brutarilor, până când avea să se termine toată pâinea din cetate. Și astfel Ieremia a rămas în curtea temniței.

Copyright information for NTLR