a+ 38:1 Ebr.: Iucal, o variantă a lui Iehucal
b+ 38:7 Vezi nota de la 13:23; și în vs. 10, 12
c+ 38:23 Sau: și vei face ca cetății acesteia să i se dea foc.

Jeremiah 38

Ieremia este aruncat într-un puț

1Șefatia, fiul lui Matan, Ghedalia, fiul lui Pașhur, Iehucal a, fiul lui Șelemia și Pașhur, fiul lui Malchia, au auzit cuvintele pe care Ieremia le rostea înaintea întregului popor. El spunea:

2„Așa vorbește Domnul : «Cel care va mai rămâne în cetatea aceasta va fi ucis de sabie, de foamete și de molimă, dar cel care va ieși și se vaduce la caldeeni va trăi. Prada lui va fi însăși viața lui și astfel el va trăi.»“

3„Așa vorbește Domnul : «Această cetate va fi dată cu siguranță în mâinile oștirii împăratului Babilonului, care o va cuceri.»“

4Atunci conducătorii poporului i-au zis regelui: – Omul acesta ar trebui omorât, căci descurajează ostașii care au mai rămas în cetate și întreg poporul prin cuvântările pe care le ține. Omul acesta nu caută binele poporului, ci nenorocirea lui.

5Regele Zedechia le-a răspuns: – Iată, el este în mâinile voastre, căci regele nu poate face nimic împotriva cuvintelor voastre.

6Ei l-au luat pe Ieremia și l-au aruncat în puțul lui Malchia, fiul regelui, care era în curtea temniței. Ei l-au coborât înăuntru cu niște funii. Acolo nu era apă, ci doar noroi, astfel că Ieremia s-a afundat în noroi.

7Însă cușitul b Ebed-Melek, un eunuc de la palatul regelui, auzise că Ieremia fusese aruncat într-un puț. În timp ce regele stătea la Poarta lui Beniamin,

8Ebed-Melek a ieșit din palat și i-a zis:

9– Stăpâne, regele meu, oamenii aceștia s-au purtat cu răutate prin tot ce i-au făcut profetului Ieremia. Ei l-au aruncat într-un puț și va muri de foame acolo, căci nu mai este pâine în cetate!

10Atunci regele a poruncit cușitului Ebed-Melek: – Ia de aici treizeci de oameni cu tine și scoate-l pe profetul Ieremia din puț, până nu moare!

11Ebed-Melek i-a luat cu el pe oamenii aceia, s-au dus într-o odaie aflată sub vistieria palatului și au luat de acolo niște zdrențe vechi și niște haine purtate, pe care le-au coborât apoi cu niște funii în puțul în care era Ieremia.

12Atunci cușitul Ebed-Melek i-a zis lui Ieremia: „Pune-ți aceste zdrențe și aceste haine vechi sub subsuori și apoi leagă-ți funia de jur împrejur.“ Ieremia a făcut așa,

13iar ei l-au tras cu funiile și l-au scos din puț. Ieremia a rămas în curtea temniței.

Zedechia îi cere iarăși sfatul lui Ieremia

14După aceea, regele Zedechia a trimis după profetul Ieremia și acesta a fost adus la intrarea a treia a Casei Domnului. – Te voi întreba ceva, i-a zis regele, dar să nu-mi ascunzi nimic.

15Ieremia i-a răspuns lui Zedechia: – Dacă-ți voi răspunde, nu mă vei ucide oare? Și dacă-ți voi da un sfat, mă vei asculta tu oare?

16Regele Zedechia i-a jurat lui Ieremia în secret și i-a zis: – Viu este Domnul , Care ne-a dat viață, că nu te voi ucide și nu te voi da în mâinile celor ce caută să-ți ia viața!

17Atunci Ieremia i-a zis lui Zedechia: – Așa vorbește Domnul , Dumnezeul Oștirilor, Dumnezeul lui Israel: „Dacă te vei preda conducătorilor împăratului Babilonului, vei rămâne în viață și cetății acesteia nu i se va da foc; astfel tu și familia ta veți trăi.

18Dar, dacă nu te vei preda conducătorilor împăratului Babilonului, cetatea aceasta va fi dată în mâinile caldeenilor, care îi vor da foc, iar tu nu vei scăpa din mâinile lor!“

19Regele Zedechia i-a zis lui Ieremia: – Mi-e frică de iudeii care s-au dus de partea caldeenilor, ca nu cumva să fiu dat în mâinile lor, iar ei să mă maltrateze.

20– Nu te vor da, i-a răspuns Ieremia. Acum ascultă glasul Domnului și fă ce ți-am spus. Doar așa îți va merge bine și vei rămâne în viață.

21Dar, dacă refuzi să te predai, iată ce mi-a descoperit Domnul :

22„Toate femeile care au mai rămas în palatul regelui lui Iuda vor fi duse la conducătorii împăratului Babilonului. Ele îți vor zice: «Prietenii tăi de încredere te-au ademenit și te-au înduplecat! Acum că ți s-au afundat picioarele în noroi, prietenii tăi ți-au întors spatele!»

23Toate soțiile și toți copiii tăi vor fi duși la caldeeni. Nici tu nu vei scăpa din mâinile lor, căci vei fi prins de împăratul Babilonului, iar cetății acesteia i se va da foc c.“

24Zedechia i-a zis lui Ieremia: – Să nu spui nimănui nimic din cuvintele acestea și nu vei muri.

25Iar dacă conducătorii vor auzi că am vorbit cu tine și dacă vor veni și te vor întreba: „Spune-ne ce i-ai zis regelui? Nu ne ascunde nimic și nu te vom ucide! Și ce ți-a răspuns regele?“,

26să le răspunzi astfel: „L-am rugat pe rege să nu mă trimită iarăși în casa lui Ionatan, ca nu cumva să mor acolo.“

27Toți conducătorii au venit la Ieremia și l-au întrebat, iar el le-a zis toate cuvintele pe care regele i-a poruncit să le spună. Atunci ei nu i-au mai spus nimic, căci nici unul nu auzise discuția cu regele.

28Ieremia a rămas astfel în curtea temniței până în ziua în care a fost cucerit Ierusalimul.

Copyright information for NTLR