a+ 39:3 Sau: Nergal-Șarețer, prinț al Sin-Maghirului, care era Rab-Mag (sau: comandantul magilor ) și Nebușazdan, care era Rab-Saris (sau: ofițer superior )
b+ 39:3 Sau: ofițer superior; și în v. 13
c+ 39:3 Sau: comandantul magilor ( ghicitorilor ); și în v. 13
d+ 39:4 Denumirea, în Vechiul Testament, a riftului care se întinde de la Marea Galileii până la Marea Roșie; de obicei se referă la Valea Iordanului
e+ 39:13 Sau: comandantul expediției și reprezentantul personal, funcții militare și administrative
f+ 39:16 Vezi nota de la 13:23

Jeremiah 39

Căderea Ierusalimului

1În al nouălea an al lui Zedechia, regele lui Iuda, în luna a zecea, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a înaintat împotriva Ierusalimului cu toată oștirea sa și l-a asediat,

2iar în al unsprezecelea an, în ziua a noua a lunii a patra, a pătruns în cetate.

3Atunci, toți conducătorii împăratului Babilonului au venit și s-au așezat lângă Poarta din Mijloc. Erau: Nergal-Șarețer, Samgar-Nebo, Sarsechim a  , care era Rab-Saris b  , Nergal-Sarețer, care era Rab-Mag c  , și toți ceilalți conducători ai împăratului Babilonului.

4Când Zedechia, regele lui Iuda, și toți ostașii lui i-au văzut, au fugit. Ei au părăsit cetatea în timpul nopții pe drumul grădinii regelui, prin poarta dintre cele două ziduri, și au luat-o pe drumul spre Araba d  .

5Oștirea caldeenilor i-a urmărit însă și l-a ajuns pe Zedechia în câmpiile Ierihonului. L-au capturat și l-au dus la Nebucadnețar, împăratul Babilonului, la Ribla, în țara Hamatului. Acesta a rostit o sentință împotriva lui.

6Acolo, la Ribla, împăratul Babilonului i-a înjunghiat pe fiii lui Zedechia înaintea ochilor lui. De asemenea i-a înjunghiat și pe toți nobilii lui Iuda,

7după care i-a scos ochii lui Zedechia și l-a legat cu lanțuri de bronz ca să-l ducă în Babilon.

8Caldeenii au dat foc atât palatului regelui cât și caselor poporului și au dărâmat zidurile Ierusalimului.

9Nebuzaradan, căpetenia gărzilor, a dus în captivitate în Babilon poporul care mai rămăsese în cetate, împreună cu toți cei care i se predaseră și cu toată rămășița poporului.

10Însă Nebuzaradan, căpetenia gărzilor, i-a lăsat în țara lui Iuda pe unii dintre cei mai săraci din popor, care nu aveau nimic. Tot atunci el le-a dat vii și ogoare.

Eliberarea lui Ieremia

11Nebucadnețar, împăratul Babilonului, i-a dat următoarea poruncă lui Nebuzaradan, căpetenia gărzilor, cu privire la Ieremia:

12„Ia-l și poartă-i de grijă! Să nu-i faci nici un rău, ci fă-i tot ceea ce-ți va cere!“

13Astfel Nebuzaradan, căpetenia gărzilor, Nebușazban, care era Rab-Saris, Nergal-Șarețer, care era Rab-Mag e  , și toți ceilalți conducători ai împăratului Babilonului,

14au trimis să-l aducă pe Ieremia din curtea temniței și l-au încredințat lui Ghedalia, fiul lui Ahikam, fiul lui Șafan, ca să-l ducă înapoi acasă. Și Ieremia a rămas în mijlocul poporului.

15Cuvântul Domnului îi vorbise astfel lui Ieremia atunci când era închis în curtea temniței:

16„Du-te și spune-i cușitului f  Ebed-Melek astfel: «Așa vorbește Domnul Oștirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Iată, voi împlini cuvintele pe care le-am rostit împotriva cetății acesteia și voi aduce asupra ei nenorocirea și nu bunăstarea. În ziua aceea, ele se vor împlini sub privirea ta.

17Pe tine însă te voi izbăvi în ziua aceea, zice Domnul , și nu te voi da în mâinile celor de care te temi.

18Eu te voi scăpa și nu vei cădea ucis de sabie. Prada ta de război va fi însăși viața ta, pentru că te-ai încrezut în Mine, zice Domnul.’»“

Copyright information for NTLR