a+ 4:12 Sau: va veni la porunca Mea
b+ 4:26 Sau: iată, Carmelul
c+ 4:30 Aluzie la îmbrăcămintea prostituatelor

Jeremiah 4

1„Dacă te vei întoarce, Israele, zice Domnul, dacă te vei întoarce la Mine, dacă vei alunga urâciunile tale dinaintea Mea și nu vei mai rătăci,

2dacă vei jura: «Viu este Domnul!», făcând lucrul acesta cu credincioșie, cu judecată și cu dreptate, atunci neamurile vor fi binecuvântate în El și se vor lăuda cu El.

3Căci așa vorbește Domnul bărbaților din Iuda și din Ierusalim: «Desțeleniți-vă un ogor nou și nu semănați între spini!

4Tăiați-vă împrejur pentru Domnul , circumcideți-vă inimile, bărbați ai lui Iuda și locuitori ai Ierusalimului! Altfel, mânia Mea se va dezlănțui ca un foc și va arde fără să mai poată fi stinsă, din cauza răutății faptelor voastre.

Invazie din nord

5Dați de știre în Iuda, vestiți în Ierusalim și spuneți: ‘Sunați din trâmbiță în țară!’ Strigați în gura mare și ziceți: ‘Strângeți-vă și haideți în cetățile fortificate!’

6Înălțați un steag îndreptat spre Sion! Fugiți și nu vă opriți! Căci Eu aduc, din nord, nenorocirea și un mare prăpăd!»“

7„Leul a ieșit din tufișul său și nimicitorul neamurilor a pornit. El și-a părăsit locul ca să distrugă țara. Cetățile tale vor zăcea în ruină, fără nici un locuitor.

8De aceea, îmbrăcați-vă cu saci, plângeți și tânguiți-vă, căci mânia aprigă a Domnului nu s-a îndepărtat de la noi.“

9„În ziua aceea, zice Domnul , regele și conducătorii își vor pierde curajul, preoții vor fi îngroziți și profeții vor rămâne înmărmuriți.“

10Eu am zis: – O, Stăpâne Doamne! Într-adevăr ai înșelat poporul acesta și Ierusalimul când ai zis: „Veți avea pace!“ Iată că sabia este la gâtul lor!

11– În vremea aceea se va zice poporului acestuia și Ierusalimului că un vânt arzător suflă din locurile înalte ale pustiei pe drumul fiicei poporului Meu, nu ca să vânture, nici ca să curețe.

12Totuși un vânt și mai puternic va veni de la Mine a! Acum însă îmi voi rosti judecățile împotriva lor.

13„Iată, nimicitorul înaintează ca norii, carele lui sunt ca un vârtej, iar caii lui sunt mai rapizi decât vulturii. Vai de noi, căci vom fi distruși!“

14„Curățește-ți inima de rău, Ierusalime, ca să fii izbăvit! Până când vei păstra gânduri nelegiuite în inima ta?

15Căci o voce strigă din Dan și anunță nenorocirea din muntele lui Efraim.

16Aduceți aminte neamurilor lucrul acesta! Iată, vestiți în Ierusalim că niște asediatori vin dintr-o țară îndepărtată și își ridică glasurile împotriva cetăților lui Iuda.

17Ca cei care păzesc un ogor, așa înconjoară ei Ierusalimul, căci s-a răzvrătit împotriva Mea, zice Domnul.

18Căile și faptele tale au adus acestea asupra ta. Aceasta este pedeapsa pentru răutatea ta. Ce amară este și cum te pătrunde până în inimă!“

19„Ah, măruntaiele mele! Măruntaiele mele! Mă zvârcolesc în durere! Ah, zidurile inimii mele! Cum îmi zvâcnește inima! Nu pot rămâne tăcut! Sufletul meu a auzit sunetul trâmbiței și strigătul de război.

20Se vestește dărâmare după dărâmare, căci toată țara este devastată. Corturile îmi sunt dărâmate dintr-odată, iar acoperișul într-o clipă.

21Până când voi vedea steagul și voi auzi sunetul trâmbiței?“

22„Cei din poporul Meu sunt nebuni; ei nu Mă cunosc. Sunt niște copii fără minte, lipsiți de discernământ. Sunt pricepuți să facă răul; nu știu să facă binele.“

23„Mă uit la pământ și iată că este pustiu și gol. Mă uit la ceruri și iată că lumina lor a pierit.

24Mă uit la munți și iată că ei se cutremură iar toate dealurile se clatină.

25Mă uit și iată că nu mai este nici un om și toate păsările cerului au fugit.

26Mă uit și iată că ținutul roditor b este un pustiu și toate cetățile lui sunt dărâmate înaintea Domnului și înaintea aprigei Lui mânii.

27Căci așa vorbește Domnul : «Toată țara va fi pustiită, însă nu o voi distruge complet.

28Din cauza aceasta pământul se va jeli, iar cerurile se vor întuneca. Eu am vorbit și am plănuit aceasta! Nu-Mi pare rău și nici nu mă voi răzgândi!»

29La vuietul călăreților și la strigătul arcașilor toți cei din cetăți o iau la fugă; se ascund în păduri și se urcă pe stânci. Toate cetățile sunt părăsite și nimeni nu mai locuiește în ele.

30Iar tu, cea pustiită, ce vei face? Te vei îmbrăca în roșu c, te vei împodobi cu giuvaiere de aur și îți vei machia ochii cu antimoniu? Degeaba te vei înfrumuseța! Iubiții tăi te disprețuiesc și vor să-ți ia viața.

31Aud niște strigăte ca ale unei femei în chinurile nașterii, strigăte ale unei femei care naște pentru prima oară. Este glasul fiicei Sionului care răsuflă greu și își întinde mâinile, zicând: «Vai de mine! Mi-e sufletul sleit din cauza ucigașilor!»“

Copyright information for NTLR