a+ 40:8 Ebr.: Iezania, o variantă a lui Iaazania

Jeremiah 40

Guvernatorul Ghedalia

Iată Cuvântul care a venit la Ieremia din partea Domnului , după ce Nebuzaradan, căpetenia gărzilor, l-a eliberat din Rama. El îl găsise pe Ieremia legat în lanțuri, în mijlocul tuturor exilaților din Ierusalim și Iuda, care erau duși în captivitate în Babilon.

Atunci căpetenia gărzilor l-a luat pe Ieremia și i-a zis: „ Domnul , Dumnezeul tău, a vestit aceste nenorociri împotriva acestui loc.

Acum Domnul a împlinit și a făcut cum a spus. Toate aceste lucruri vi s-au întâmplat pentru că ați păcătuit împotriva Domnului și nu L-ați ascultat.

Acum, iată, te eliberez din lanțurile pe care le ai la mâini. Vino cu mine în Babilon, dacă vrei, și eu voi avea grijă de tine! Dar dacă nu vrei să vii, nu veni! Iată, toată țara este înaintea ta, du-te oriunde îți va plăcea!“

Fiindcă Ieremia întârzia să răspundă, căpetenia gărzilor a adăugat: „Întoarce-te la Ghedalia, fiul lui Ahikam, fiul lui Șafan, pe care împăratul Babilonului l-a pus conducător peste cetățile lui Iuda și locuiește cu el în mijlocul poporului sau du-te oriunde îți va plăcea!“ Apoi căpetenia gărzilor i-a dat provizii și un dar și l-a lăsat să plece.

Ieremia s-a dus la Ghedalia, fiul lui Ahikam, la Mițpa, și a locuit cu el în mijlocul poporului care rămăsese în țară.

Când toți conducătorii oștirilor, care rămăseseră pe câmp, și oamenii lor au auzit că împăratul Babilonului l-a pus pe Ghedalia, fiul lui Ahikam, să conducă țara și că i-a încredințat lui pe toți bărbații, femeile și copiii cei mai săraci, care nu fuseseră duși în captivitate în Babilon,

au venit împreună cu oamenii lor la Ghedalia, în Mițpa. Aceștia erau: Ismael, fiul lui Netania, Iohanan și Ionatan, fiii lui Careah, Seraia, fiul lui Tanhumet, fiii netofatitului Efai și Iaazania a , fiul Maacatitului.

Ghedalia, fiul lui Ahikam, fiul lui Șafan, le-a jurat lor și oamenilor lor astfel: „Nu vă temeți să slujiți caldeenilor! Rămâneți în țară, slujiți împăratului Babilonului și vă va fi bine.

10 Eu însumi locuiesc la Mițpa să vă reprezint înaintea caldeenilor, care vor veni la noi. Voi strângeți așadar vinul, fructele de vară și uleiul, puneți-le în vase și locuiți în cetățile în care vă aflați.“

11 Când iudeii care locuiau în Moab, în Amon, în Edom și în toate celelalte țări au auzit că împăratul Babilonului a lăsat o rămășiță în Iuda și că l-a uns drept conducător pe Ghedalia, fiul lui Ahikam, fiul lui Șafan,

12 s-au întors din toate locurile unde fuseseră împrăștiați și au venit în țara lui Iuda, la Ghedalia, la Mițpa. Ei au avut parte de un mare belșug de vin și de fructe de vară.

13 Atunci când Iohanan, fiul lui Careah, și toți conducătorii oștirilor care rămăseseră pe câmp au venit la Ghedalia, la Mițpa,

14 ei i-au zis: – Știi că Baalis, regele amoniților, l-a trimis pe Ismael, fiul lui Netania, să te ucidă? Dar Ghedalia, fiul lui Ahikam, nu i-a crezut.

15 Atunci Iohanan, fiul lui Careah, i-a zis în secret lui Ghedalia la Mițpa: – Lasă-mă să mă duc și să-l omor pe Ismael, fiul lui Netania, și nimeni nu va ști. De ce să te omoare el și astfel să se împrăștie din nou iudeii care s-au strâns la tine și să piară rămășița lui Iuda?

16 Ghedalia, fiul lui Ahikam, i-a răspuns lui Iohanan, fiul lui Careah: – Să nu faci așa ceva, căci ce spui tu despre Ismael este o minciună!

Copyright information for NTLR