a+ 41:17 Sau: locuințele lui Chimham

Jeremiah 41

Atrocitățile lui Ismael și fuga poporului în Egipt

1În luna a șaptea, Ismael, fiul lui Netania, fiul lui Elișama, care era din familia regală și fusese un conducător al regelui, a venit împreună cu zece oameni la Ghedalia, fiul lui Ahikam, la Mițpa. În timp ce mâncau acolo împreună,

2Ismael, fiul lui Netania, s-a ridicat împreună cu cei zece oameni care-l însoțeau și l-au lovit cu sabia pe Ghedalia, fiul lui Ahikam, fiul lui Șafan, ucigându-l astfel pe cel ce fusese pus de împăratul Babilonului să conducă țara.

3Ismael i-a ucis, de asemenea, pe toți iudeii care erau cu Ghedalia la Mițpa, precum și pe toți ostașii caldeeni care se aflau acolo.

4A doua zi, după asasinarea lui Ghedalia, pe când nimeni nu știa nimic,

5optzeci de bărbați cu barba rasă, cu hainele rupte și cu tăieturi în piele, au venit din Șehem, din Șilo și din Samaria ca să aducă daruri de mâncare și tămâie la Casa Domnului.

6Ismael, fiul lui Netania, a ieșit din Mițpa înaintea lor și mergea plângând. Când i-a întâlnit le-a zis: – Veniți la Ghedalia, fiul lui Ahikam!

7Când au ajuns ei în mijlocul cetății, Ismael, fiul lui Netania, și bărbații care erau cu el i-au ucis și i-au aruncat într-un puț.

8Dar zece dintre ei i-au zis lui Ismael: – Nu ne omorî căci mai avem grâu, orz, ulei și miere ascunse în câmpie. Atunci el i-a lăsat în viață și nu i-a ucis împreună cu frații lor.

9Puțul în care a aruncat Ismael toate hoiturile celor care fuseseră cu Ghedalia și pe care îi ucisese, era puțul pe care l-a făcut regele Asa ca apărare împotriva lui Bașa, regele lui Israel. Puțul acesta l-a umplut Ismael, fiul lui Netania, cu cei uciși.

10Ismael i-a luat captivi pe toți cei din popor care mai rămăseseră în Mițpa: pe fiicele regelui și pe toți aceia din popor care mai rămăseseră în Mițpa și pe care Nebuzaradan, căpetenia gărzilor, îi încredințase lui Ghedalia, fiul lui Ahikam. Ismael, fiul lui Netania, i-a luat captivi și a plecat să treacă la amoniți.

11Când Iohanan, fiul lui Careah, și toți conducătorii oștirilor care erau cu el, au auzit despre tot răul pe care-l făcuse Ismael, fiul lui Netania,

12i-au luat pe toți oamenii care erau cu ei și au mers să lupte împotriva lui Ismael, fiul lui Netania. Ei l-au ajuns lângă apele cele mari ale Ghivonului.

13Întreg poporul care era cu Ismael s-a bucurat când l-a văzut pe Iohanan, fiul lui Careah, și pe toți conducătorii oștirilor care erau cu el.

14Tot poporul, pe care-l luase captiv Ismael din Mițpa, s-a întors și s-a dus la Iohanan, fiul lui Careah.

15Dar Ismael, fiul lui Netania, împreună cu opt din oamenii lui au scăpat de Iohanan și au fugit la amoniți.

16Iohanan, fiul lui Careah, și toți conducătorii oștirilor care erau cu el, au luat toată rămășița poporului din Mițpa, pe care o eliberaseră din mâinile lui Ismael, fiul lui Netania, după ce acesta îl ucisese pe Ghedalia, fiul lui Ahikam: bărbații, ostașii, femeile, copiii și conducătorii pe care-i adusese din Ghivon.

17După ce au mers o vreme, s-au oprit la Gherut-Chimham a, lângă Betleem; apoi au plecat în Egipt,

18departe de caldeeni, pentru că se temeau de ei, deoarece Ismael, fiul lui Netania, îl ucisese pe Ghedalia, fiul lui Ahikam, pe care împăratul Babilonului îl pusese conducător peste țară.

Copyright information for NTLR