a+ 42:1 TM; LXX (vezi și 43:2 ): Azaria
b+ 42:20 Sau: ați greșit

Jeremiah 42

Avertizare împotriva plecării în Egipt

Apoi toți conducătorii oștirilor, Iohanan, fiul lui Careah, Iezania a , fiul lui Hoșaia, și tot poporul, de la cel mai mic la cel mai mare, s-au apropiat

de profetul Ieremia și i-au zis: – Te rugăm, fie bine primită înaintea ta cererea noastră! Mijlocește în favoarea noastră la Domnul , Dumnezeul tău, pentru toată rămășița aceasta, căci, după cum bine vezi tu însuți, am mai rămas puțini din câți am fost.

Roagă-te ca Domnul , Dumnezeul tău, să ne arate calea pe care trebuie să mergem și ce trebuie să facem.

Profetul Ieremia le-a răspuns: – V-am auzit și voi mijloci în favoarea voastră la Domnul , Dumnezeul vostru, după cum mi-ați cerut. Vă voi descoperi tot ce-mi va spune Domnul și n-am să vă ascund nimic.

Atunci, ei i-au zis lui Ieremia: – Domnul să fie un martor adevărat și credincios împotriva noastră dacă nu vom împlini tot ceea ce Domnul , Dumnezeul tău, te va trimite să ne spui.

Fie bine, fie rău, noi vom asculta de glasul Domnului , Dumnezeul nostru, la care te trimitem, ca să ne meargă bine ascultând de Domnul , Dumnezeul nostru.

După zece zile, Cuvântul Domnului a venit la Ieremia.

El a chemat pe Iohanan, fiul lui Careah, pe toți conducătorii oștirilor care-l însoțeau și pe tot poporul, de la cel mai mic la cel mai mare,

și le-a zis: – Așa vorbește Domnul , Dumnezeul lui Israel, la Care voi m-ați trimis să-i prezint cererile voastre:

10 „Dacă veți rămâne în țara aceasta, Eu vă voi zidi și nu vă voi dărâma, vă voi planta și nu vă voi smulge, căci Îmi pare rău de răul pe care vi l-am făcut.

11 Nu vă temeți de împăratul Babilonului, de care acum vă este frică. Nu vă temeți de el, zice Domnul , căci Eu sunt cu voi ca să vă scap și să vă izbăvesc din mâna lui.

12 Îmi voi arăta mila față de voi, făcându-l pe împărat să aibă milă de voi și să vă lase să locuiți în țara voastră.

13 Dacă nu veți asculta însă de glasul Domnului , Dumnezeul vostru, și veți zice: «Nu vrem să locuim în țara aceasta!»,

14 dacă veți zice: «Nu, ci vom merge în țara Egiptului, unde nu vom vedea nici război, nu vom auzi nici sunetul trâmbiței și unde nu ne va fi nici foame, și vom locui acolo!»,

15 atunci Domnul are un cuvânt pentru tine, rămășiță a lui Iuda. Așa vorbește Domnul Oștirilor, Dumnezeul lui Israel: «Dacă vă veți hotărî să mergeți în Egipt și să locuiți acolo,

16 atunci sabia de care vă temeți vă va ajunge acolo, în țara Egiptului, și foametea de care vă este groază vă va urmări în Egipt și veți muri acolo.

17 Toți cei ce se vor hotărî să meargă în Egipt și să locuiască acolo vor muri uciși de sabie, de foamete și de molimă; nici unul din ei nu va mai supraviețui și nimeni nu va scăpa de nenorocirea pe care Eu o voi aduce asupra lor.»“

18 „Așa vorbește Domnul Oștirilor, Dumnezeul lui Israel: «După cum mânia și furia Mea s-au revărsat asupra locuitorilor Ierusalimului, tot așa se va revărsa furia Mea peste voi când vă veți duce în Egipt. Veți fi o pricină de scârbă și de groază, o pricină de blestem și de dispreț; nu veți mai vedea niciodată locul acesta.»

19 Rămășiță a lui Iuda, Domnul vă spune să nu mergeți în Egipt. Să fiți siguri de lucrul aceasta, fiindcă eu vă avertizez astăzi!

20 Căci ați fost necinstiți b  când m-ați trimis la Domnul , Dumnezeul vostru, spunându-mi: «Mijlocește în favoarea noastră înaintea Domnului , Dumnezeul nostru! Descoperă-ne tot ce-ți va spune Domnul , Dumnezeul nostru, iar noi vom împlini ceea ce-ți va zice.»

21 Astăzi eu v-am înștiințat, însă voi nu vreți să ascultați de glasul Domnului , Dumnezeul vostru, în tot ceea ce m-a trimis să vă spun.

22 Acum, fiți siguri că veți muri uciși de sabie, de foamete și de molimă în locul acela în care vă găsiți plăcerea să mergeți și să locuiți.“

Copyright information for NTLR