a+ 43:10 Sensul termenului ebraic este nesigur; probabil un baldachin ce acoperea tronul sau o carpetă pe care era așezat tronul
b+ 43:12 TM; LXX, Siriacă, VUL: Va
c+ 43:13 Sau: din Heliopolis ( Cetatea Soarelui ), important centru al cultului zeului Ra

Jeremiah 43

Dus în Egipt, Ieremia vestește judecata

1După ce Ieremia a terminat de spus poporului toate cuvintele Domnului , Dumnezeul lor, tot ceea ce Domnul , Dumnezeul lor, l-a trimis să le spună,

2Azaria, fiul lui Hoșaia, Iohanan, fiul lui Careah, și toți oamenii aceia mândri i-au zis lui Ieremia: „Minți! Nu Domnul , Dumnezeul nostru, te-a trimis să ne spui să nu mergem în Egipt și să nu locuim acolo,

3ci Baruc, fiul lui Neria, te întărâtă împotriva noastră, ca să ne dai în mâinile caldeenilor, să ne omoare sau să ne ducă în captivitate în Babilon.“

4Iohanan, fiul lui Careah, toți conducătorii oștirilor și întreg poporul nu au ascultat de porunca Domnului de a rămâne în țara lui Iuda.

5Astfel, Iohanan, fiul lui Careah, și toți conducătorii oștirilor au luat toată rămășița lui Iuda – care fusese împrăștiată în mijlocul neamurilor și se întorsese să locuiască în țara lui Iuda –

6și anume pe toți bărbații, femeile și copiii, pe fiicele regelui, pe toți aceia pe care Nebuzaradan, căpetenia gărzilor, îi lăsase cu Ghedalia, fiul lui Ahikam, fiul lui Șafan, pe profetul Ieremia și pe Baruc, fiul lui Neria,

7și i-au dus în țara Egiptului, neascultând de porunca Domnului. Ei au ajuns la Tahpanhes.

8La Tahpanhes, Cuvântul Domnului i-a vorbit lui Ieremia astfel:

9„Ia în mână niște pietre mari și ascunde-le, în prezența iudeilor, în lutul cuptorului de cărămizi de la intrarea palatului lui Faraon din Tahpanhes.

10Apoi spune-le: «Așa vorbește Domnul Oștirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Voi trimite după slujitorul Meu, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și voi pune tronul lui peste aceste pietre, pe care le-am ascuns; el își va întinde baldachinul a peste ele.

11Va veni și va ataca țara Egiptului: îi va ucide pe cei destinați morții, îi va duce în captivitate pe cei destinați exilului și îi va ucide cu sabia pe cei destinați sabiei.

12Voi b da foc templelor zeilor Egiptului; el le va arde și îi va duce în captivitate pe toți zeii lor. Se va înveli cu Egiptul cum se învelește un păstor cu haina lui și va ieși de acolo nevătămat.

13Va sfărâma stâlpii din templul Soarelui c, din țara Egiptului, și va da foc tuturor templelor zeilor Egiptului.’»“

Copyright information for NTLR