a+ 46:9 Regiunea Nilului Superior; Etiopia și teritoriile învecinate
b+ 46:9 Libia
c+ 46:9 Lidia; posibil și un neam din nordul Africii (vezi Gen. 10.13 )
d+ 46:14 Memfis
e+ 46:20 Sensul termenului ebraic este nesigur
f+ 46:25 Theba

Jeremiah 46

Profeție împotriva Egiptului

1Iată Cuvântul Domnului care a venit la profetul Ieremia cu privire la neamuri.

2Cu privire la Egipt: Acesta este mesajul împotriva oștirii faraonului Neco, monarhul Egiptului, care fusese înfrântă la Carchemiș, lângă râul Eufrat, de Nebucadnețar, împăratul Babilonului, în anul al patrulea al lui Iehoiachim, fiul lui Iosia, regele lui Iuda:

3„Pregătiți-vă scuturile mari și mici și mergeți la luptă!

4Călăreți, înhămați caii și încălecați bidivii! Stați pregătiți cu coifurile puse! Lustruiți-vă sulițele și îmbrăcați-vă armurile!

5Dar ce văd? Le este frică, se retrag, vitejii lor sunt înfrânți. Ei fug în grabă, fără să mai privească înapoi. Pretutindeni este numai teroare, zice Domnul.“

6„Cel iute de picior nu va putea fugi, nici cel viteaz nu va putea scăpa! În partea de nord, lângă râul Eufrat, ei se împiedică și cad.

7Cine este acela care se înalță ca Nilul, ale cărui ape sunt agitate ca râurile?

8Egiptul se înalță ca Nilul, iar apele lui sunt agitate ca râurile. El zice: «Mă voi ridica și voi acoperi țara, îi voi nimici cetățile și pe cei ce locuiesc în ele.»

9Năpustiți-vă, cai! Năvăliți, care! Să iasă vitejii: cei din Cuș a și din Put b care poartă scutul și cei din Lud c care trag cu arcul!

10Ziua aceea însă va fi a Stăpânului, Domnul Oștirilor! Va fi o zi de răzbunare, în care El se va răzbuna pe dușmanii Lui. Sabia va devora, se va sătura și se va îmbăta cu sângele lor, căci Stăpânul, Domnul Oștirilor, va aduce o jertfă în țara din nord, lângă râul Eufrat.

11Du-te în Ghilad și adu balsam, fiică fecioară a Egiptului! Degeaba îți înmulțești leacurile, căci nu este vindecare pentru tine.

12Popoarele vor auzi de rușinea ta; strigătele tale vor umple pământul. Un viteaz se va împiedica de un altul și vor cădea amândoi.“

13Iată cuvântul pe care Domnul i l-a spus profetului Ieremia despre venirea lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, ca să atace țara Egiptului:

14„Dă de știre în Egipt și vestește în Migdol. Vestește și în Nof d și în Tahpanhes și spune-le: «Ridicați-vă și pregătiți-vă, căci sabia îi devorează pe cei din jurul vostru.»

15De ce s-au prăbușit vitejii tăi? Ei nu pot sta în picioare, căci Domnul i-a aruncat la pământ.

16El îi va face pe mulți să se împiedice întruna și vor cădea unul peste altul. Vor zice: «Haidem să ne întoarcem la poporul nostru și în țara noastră natală, departe de sabia asupritorului!»

17Acolo vor zice: «Faraon nu este decât un vuiet, care a lăsat să treacă pe lângă el momentul potrivit.»“

18„Viu sunt Eu, zice Împăratul, al Cărui Nume este Domnul Oștirilor, că va veni unul care este ca Taborul printre munți, asemenea Carmelului deasupra mării.

19Pregătește-ți lucrurile pentru exil, locuitoare – fiica Egiptului! Căci Noful va ajunge un pustiu, va fi părăsit și nimeni nu va mai locui în el.

20Egiptul este o vițea foarte frumoasă, dar un tăun e vine asupra ei dinspre nord.

21Mercenarii din rândurile lui sunt ca niște viței îngrășați în grajd, dar și ei se întorc și fug, pentru că nu pot ține piept, căci ziua nenorocirii vine peste ei, ziua când ei vor fi pedepsiți.

22Egiptul va sâsâi ca un șarpe care fuge, căci îl urmărește oștirea dușmană. Ei vin împotriva lui cu topoare, ca niște tăietori de lemne.

23Îi vor tăia pădurea, zice Domnul , chiar dacă este foarte deasă. Ei sunt mai numeroși decât lăcustele și nu pot fi numărați.

24Fiica Egiptului este acoperită de rușine și este dată în mâinile poporului din nord.“

25„Așa vorbește Domnul Oștirilor, Dumnezeul lui Israel: «Iată, voi aduce pedeapsa împotriva lui Amon din No f, împotriva lui Faraon, împotriva Egiptului, împotriva zeilor și monarhilor lui și împotriva lui Faraon și a celor ce se încred în el.

26Îi voi da în mâinile celor ce caută să le ia viața, în mâinile lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului și ale conducătorilor lui. După aceea, Egiptul va fi locuit ca în zilele de odinioară, zice Domnul.»“

27„Dar tu, robul Meu Iacov, nu te teme; nu te înspăimânta, Israele! Căci iată, te voi elibera din teritoriul îndepărtat și-ți voi izbăvi urmașii din țara în care sunt captivi. Iacov se va întoarce, va avea odihnă și liniște și nimeni nu-l va mai îngrozi.

28Nu te teme, robul Meu Iacov, căci Eu sunt cu tine, zice Domnul. Voi nimici toate neamurile printre care te-am alungat, dar pe tine nu te voi nimici. Te voi disciplina însă cu dreptate; nu pot să te las nepedepsit.“

Copyright information for NTLR