a+ 47:4 Creta

Jeremiah 47

Profeție împotriva Filistiei

Iată Cuvântul Domnului care a venit la profetul Ieremia cu privire la filisteni, înainte ca Faraon să atace Gaza.

„Așa vorbește Domnul : «Iată cum se ridică niște ape din nord; ele cresc asemenea unui torent care se revarsă. Ele inundă țara și tot ce cuprinde ea, cetatea și pe cei ce locuiesc în ea. Oamenii vor țipa, toți locuitorii țării vor scoate urlete

la auzul tropăitului de copite a puternicilor armăsari, la zgomotul carelor dușmanilor și la huruitul roților lor. Părinții nu se vor întoarce după copiii lor, atât de încremenite le vor fi mâinile.

Căci vine ziua când vor fi nimiciți toți filistenii, când vor fi uciși toți supraviețuitorii care ar putea ajuta Tirul și Sidonul. Domnul îi va nimici pe filisteni, rămășița insulei Caftor a .

Gaza va deveni pleșuvă și Așchelonul va fi redus la tăcere. Rămășiță din câmpie, până când îți vei face singură tăieturi?»“

„Ah, sabie a Domnului , când te vei liniști? Întoarce-te în teaca ta! Oprește-te și stai liniștită!“

„Dar cum ar putea să stea liniștită când Domnul i-a dat poruncă să atace Așchelonul și coasta mării?“

Copyright information for NTLR