a+ 48:1 Sau: Misgab
b+ 48:2 Heșbon sună asemănător cu termenul ebraic pentru a pune la cale
c+ 48:2 Madmen sună asemănător cu termenul ebraic pentru a fi redus la tăcere
d+ 48:4 TM; LXX: proclamați asta până în Țoar; sau: un strigăt se aude până în Țoar
e+ 48:6 Sau: ca Aroer
f+ 48:9 Sensul în ebraică al celor două versuri este nesigur; sau: Dați niște aripi Moabului / ca să plece zburând!
g+ 48:13 Vezi 1 Regi 12:25-33
h+ 48:25 Lit.: cornul, cornul simbolizând puterea
i+ 48:31 TM: geme
j+ 48:31 Ebr.: Chir-Heres, o variantă a lui Chir-Hareset; și în v. 36
k+ 48:32 Cf. Is. 16:8; TM: până la marea Iazerului
l+ 48:41 Sau: cetățile

Jeremiah 48

Profeție împotriva Moabului

1Cu privire la Moab: „Așa vorbește Domnul Oștirilor, Dumnezeul lui Israel: «Vai de Nebo, căci va fi distrus! Chiriatayim va fi acoperit de rușine și cucerit! Fortăreața a va fi acoperită de rușine și zdrobită!

2Moab nu va mai fi lăudat; la Heșbon b se pune la cale nimicirea lui: ‘Să mergem și să-l distrugem dintre neamuri!’ Și tu, Madmen c, vei fi redus la tăcere, căci sabia te va urmări!

3Un strigăt se aude din Horonaim: ‘Este prăpăd și mare distrugere!’

4Moab va fi zdrobit; chiar și cei mici ai lui vor striga d.

5Ei merg pe urcușul spre Luhit, plângând fără încetare, căci jos, în Horonaim, au auzit strigătul de cotropire al dușmanilor.

6Fugiți! Scăpați-vă viața, devenind ca un tufiș e din pustie!

7Veți fi capturați pentru că vă încredeți în lucrările și în bogățiile voastre. Chemoș va merge în captivitate împreună cu preoții și conducătorii lui.

8Pustiitorul va veni împotriva fiecărei cetăți și nici una nu va scăpa. Valea va deveni o ruină și podișul va fi distrus, căci Domnul a vorbit.

9Presărați sare asupra Moabului, căci va fi pustiit! fCetățile lui vor deveni o pustie și nimeni nu va mai locui în ele.

10Blestemat să fie cel ce face cu neglijență lucrarea Domnului! Blestemat să fie cel ce își oprește sabia de la măcel!

11Încă din tinerețea lui, Moabul a fost liniștit, ca vinul lăsat în drojdia lui; nu a fost vărsat dintr-un vas în altul, nu a fost dus în captivitate. De aceea i s-a păstrat gustul și nu i s-a schimbat aroma.

12Dar, iată, vin zile, zice Domnul , când voi trimite oameni să-l verse din vasul lui, și ei îl vor vărsa; îi vor goli vasele și-i vor sparge ulcioarele.

13Atunci Moabului îi va fi rușine cu Chemoș , așa cum și Casei lui Israel i-a fost rușine, când și-a pus încrederea în vițelul de la Betel g.

14Cum puteți să ziceți: ‘Noi suntem viteji, bărbați curajoși în luptă!’?

15Moabul va fi distrus și cetățile lui vor fi invadate. Tinerii lui aleși vor fi înjunghiați, zice Împăratul, al Cărui Nume este Domnul Oștirilor.

16Pieirea Moabului este aproape, nenorocirea lui vine în grabă mare.

17Bociți-l, voi, toți cei din jurul lui, toți aceia care-i cunoașteți faima! Ziceți: ‘Cum a fost sfărâmat sceptrul cel puternic, toiagul cel glorios!’

18Coboară-te din slava ta și așază-te pe pământ uscat, locuitor al fiicei Dibonului, căci pustiitorul Moabului se va ridica împotriva ta și-ți va distruge fortărețele!

19Stai lângă drum și pândește, locuitoare a Aroerului! Întreabă pe cel ce fuge și pe cea care-și scapă viața, întreabă: ‘Ce se întâmplă?’

20Moabul este acoperit de rușine, căci este zdrobit. Bociți și strigați tare! Vestiți de-a lungul Arnonului că Moabul este distrus.

21A venit judecata împotriva țării din podiș, împotriva Holonului, Iahței și Mefaatului,

22împotriva Dibonului, Neboului și Bet-Diblataimului,

23împotriva Chiriatayimului, Bet-Gamulului și Bet-Meonului,

24împotriva Cheriotului, împotriva Boțrei, împotriva tuturor cetăților din țara Moabului, de departe sau de aproape.

25Puterea h Moabului este tăiată și brațul lui este zdrobit, zice Domnul.

26Îmbătați-l, căci s-a fălit împotriva Domnului! Tăvălească-se Moab în vărsătura lui și să ajungă o pricină de râs!

27N-a fost Israel batjocorit de tine? A fost el prins printre hoți de-ți clatini capul în semn de batjocură ori de câte ori vorbești despre el?

28Părăsiți cetățile și locuiți printre stânci, locuitori ai Moabului! Fiți ca un porumbel care-și face cuib chiar la marginile unui defileu!

29Noi am auzit de mândria lui Moab, de aroganța lui peste măsură de mare și de înfumurarea lui, de mândria, de semețirea și de trufia inimii lui.

30Cunosc nerușinarea lui, zice Domnul , dar este zadarnică, și lăudăroșenia lui nu duce la nimic.

31De aceea, plâng pentru Moab, plâng cu glas tare pentru întregul Moab și gem i pentru toți oamenii din Chir-Hareset j.

32Plâng pentru tine, vie din Sibma, mai mult decât pentru Iazer. Ramurile tale se întindeau până dincolo de mare, ajungând până la Iazer k, dar pustiitorul s-a năpustit asupra fructelor tale de vară și asupra strugurilor tăi.

33S-a dus bucuria și veselia din livezile și de pe câmpiile Moabului. Am secat vinul din teascuri și nimeni nu mai calcă teascul cu strigăte de bucurie. Se aud strigăte de război, nu strigăte de bucurie.

34Sunetul strigătelor lor răsună din Heșbon până la Eleale și Iahaț, din Țoar până la Horonaim și Eglat-Șelișia, căci până și apele Nimrimului sunt secate.

35În Moab voi face ca oamenii să înceteze să mai aducă jertfe pe înălțimi și să mai ardă tămâie în cinstea zeilor lor, zice Domnul.

36De aceea, inima mea jelește ca un fluier pentru Moab, jelește ca un fluier pentru oamenii din Chir-Hareset, căci averile pe care le-au strâns au pierit.

37Toate capetele sunt rase, toate bărbile sunt tăiate; toate mâinile au tăieturi și toate coapsele sunt acoperite cu saci.

38Pe toate acoperișurile Moabului și în piețe este doar jale, căci am sfărâmat Moabul ca pe un vas, care nu mai place nimănui, zice Domnul.

39Cât este de zdrobit Moabul! Cum jelesc cu toții! Cum își apleacă Moab spatele plin de rușine! Moab a devenit o pricină de râs și de groază pentru toți cei din jur.»“

40„Așa vorbește Domnul : «Iată, un vultur se năpustește și își întinde aripile peste Moab.

41Cheriotul l va fi cucerit și fortărețele îi vor fi capturate. În ziua aceea, inima vitejilor Moabului va fi ca inima unei femei în durerile nașterii.

42Moabul va fi nimicit dintre popoare pentru că s-a semețit împotriva Domnului.

43Teroarea, groapa și lațul te așteaptă, locuitor al Moabului, zice Domnul.

44Cine va fugi de teroare va cădea în groapă, și cine se va ridica din groapă va fi prins în laț, căci Eu aduc asupra Moabului anul pedepsei lui, zice Domnul.

45Fugarii stau fără putere la umbra Heșbonului, căci un foc iese din Heșbon, o flacără iese din mijlocul lui Sihon, care mistuie fruntea Moabului și capetele fiilor tumultului.

46Vai de tine, Moabule! Poporul lui Chemoș este nimicit! Fiii tăi sunt luați în captivitate și fiicele tale în exil.

47Dar în zilele de pe urmă, îi voi aduce înapoi pe captivii Moabului, zice Domnul.»“ Aici se sfârșește judecata asupra Moabului.

Copyright information for NTLR