a+ 49:1 Zeitatea supremă a amoniților; sau: regele (vezi și 2 Sa m. 12:30 )
b+ 49:21 Ebr.: Yam Suf (lit.: Marea Trestiilor sau Marea Algelor - vezi Iona 2:5, unde același termen ebraic, suf, are sensul de alge ). Denumirea de Marea Roșie a fost introdusă în traducerile moderne prin LXX și VUL; în VT însă, sintagma ebraică denumea actualul Golf Aqaba, la sud de Elat. Chiar și astăzi localnicii numesc Golful Aqaba Yam Suf; vezi 1 Regi 9:26
c+ 49:32 Sau: pe cei de departe

Jeremiah 49

Profeție împotriva amoniților

1Cu privire la amoniți: „Așa vorbește Domnul : «Oare nu mai are Israel fii? Oare nu mai are moștenitori? Atunci de ce a luat Moleh a  în stăpânire Gadul, iar poporul lui îi locuiește cetățile?

2De aceea, vin zile, zice Domnul , când voi suna strigătul de război împotriva Rabei amoniților; ea va ajunge un morman de ruine și satelor dimprejurul ei li se vor da foc. Atunci Israel îi va izgoni din țară pe cei ce-l izgoniseră, zice Domnul.

3Gemi, Heșbonule, căci Ai este distrus! Strigați, fiice ale Rabei! Încingeți-vă cu saci și bociți; alergați încoace și încolo de-a lungul zidurilor, căci Moleh se duce în captivitate, împreună cu preoții și conducătorii lui!

4De ce te mândrești cu văile tale, cu văile tale care se revarsă de-atâta belșug? O, fiică rătăcită, tu te încrezi în bogățiile tale și zici: ‘Cine va veni împotriva mea?’

5Iată, voi aduce împotriva ta groază din partea tuturor celor din jurul tău, zice Stăpânul, Domnul Oștirilor. Fiecare dintre voi va fi izgonit și nimeni nu-i va strânge pe fugari.

6Dar după aceea, îi voi aduce înapoi pe captivii amoniților, zice Domnul.»“

Profeție împotriva Edomului

7Cu privire la Edom: „Așa vorbește Domnul Oștirilor: «Nu mai este înțelepciune în Teman? Cei chibzuiți nu mai au sfaturi? A putrezit oare înțelepciunea lor?

8Întoarceți-vă și fugiți! Ascundeți-vă în peșteri adânci, voi, cei care locuiți în Dedan, căci voi aduce nenorocirea peste Esau, la vremea când îl voi pedepsi.

9Dacă ar veni niște culegători de struguri la tine, n-ar lăsa ei câțiva ciorchini neculeși? Dacă ar intra la tine niște hoți în timpul nopții, n-ar fura ei doar cât ar avea nevoie?

10Eu Însumi îl voi despuia pe Esau, îi voi descoperi toate ascunzătorile lui și nu se va mai putea ascunde. Copiii, frații și vecinii lui vor pieri, iar el nu va mai fi.

11Lasă-ți orfanii, căci Eu îi voi ține în viață, iar văduvele tale să se încreadă în Mine.»“

12„Așa vorbește Domnul : «Iată că cei care nu ar fi trebuit să bea din cupă, vor ajunge să bea! Iar tu să rămâi nepedepsit? Nu, nu vei rămâne nepedepsit, ci vei bea și tu!

13Jur pe Mine Însumi, zice Domnul , că Boțra va deveni o paragină și o pricină de groază, de râs și de blestem. Toate cetățile ei vor deveni o ruină veșnică.»“

14„Am auzit un mesaj de la Domnul. Un mesager a fost trimis printre neamuri ca să zică: «Adunați-vă și atacați-o! Ridicați-vă la luptă!»“

15„Iată, te voi face mic între neamuri și disprețuit printre oameni!

16Groaza pe care o inspiri și aroganța inimii tale te-au înșelat, pe tine care locuiești în crăpăturile stâncii și care stai pe vârfurile dealurilor. Chiar dacă ți-ai înălța cuibul precum vulturul, și de acolo te voi doborî, zice Domnul.

17Edomul va deveni o pricină de groază; toți cei ce vor trece pe lângă el se vor îngrozi și vor fluiera, din cauza tuturor rănilor lui.

18Așa cum au fost nimicite Sodoma și Gomora și cetățile vecine, zice Domnul , tot astfel nici un om nu va mai locui acolo și nici un muritor nu se va mai stabili în el.

19Iată, ca un leu care vine din desișul Iordanului împotriva unui staul trainic, așa Mă voi repezi și-l voi pune pe fugă pe Edom din locul unde este. Cine este cel ales de Mine ca să facă aceasta? Cine este ca Mine și cine Mă va înfrunta? Ce păstor Îmi poate sta împotrivă?“

20„De aceea, ascultați hotărârea pe care a luat-o Domnul împotriva Edomului și planurile pe care le-a făcut împotriva locuitorilor din Teman: «Cu siguranță vor fi târâți ca niște oi plăpânde; cu siguranță El le va distruge staulul.

21La sunetul căderii lor se va cutremura pământul și răsunetul strigătului lor se va auzi până la Marea Roșie b  .

22Iată, dușmanul înaintează ca un vultur care zboară și își întinde aripile deasupra Boțrei. În ziua aceea, inima vitejilor Edomului va fi ca inima unei femei în durerile nașterii.»“

Profeție împotriva Damascului

23Cu privire la Damasc: „Hamatul și Arpadul sunt tulburate căci au auzit vești rele. Se topesc de spaimă; sunt ca o mare învolburată care nu se mai poate potoli.

24Damascul este descurajat. Se întoarce să fugă, dar îl cuprinde panica; îl apucă neliniștea și durerea, ca pe o femeie în durerile nașterii.

25De ce nu a fost abandonată cetatea aceasta renumită, cetatea bucuriei mele?

26De aceea, tinerii ei vor cădea în piețe; toți ostașii ei vor fi reduși la tăcere în ziua aceea, zice Domnul Oștirilor.

27Voi da foc zidurilor Damascului și el va mistui palatele Ben-Hadadului.“

Profeție împotriva Chedarului și Hațorului

28Cu privire la Chedar și la regatele Hațorului, pe care Nebucadnețar, împăratul Babilonului, le-a cucerit: „Așa vorbește Domnul: «Ridicați-vă, înaintați împotriva Chedarului și distrugeți poporul din răsărit.

29Luați-le corturile și turmele, prădați-le țesăturile, toate bunurile și cămilele. Strigați-le: ‘Teroare din toate părțile!’

30Fugiți repede! Ascundeți-vă în peșteri adânci, locuitori ai Hațorului, zice Domnul. Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a luat o hotărâre împotriva voastră și a făcut un plan împotriva voastră.

31Ridicați-vă și înaintați împotriva acelui neam liniștit, care locuiește fără grijă, zice Domnul ; el n-are nici porți, nici zăvoare și locuiește în singurătate.

32Cămilele lor vor deveni pradă și mulțimea turmelor lor va fi jefuită. Îi voi împrăștia în toate vânturile pe cei care își rad colțurile bărbii c  și voi aduce dezastrul împotriva lor din toate părțile, zice Domnul.

33Hațorul va deveni o vizuină de șacali, un loc pustiu pe vecie. Nici un om nu va mai locui acolo și nici un muritor nu se va mai stabili în el.»“

Profeție împotriva Elamului

34Iată Cuvântul Domnului care a venit la profetul Ieremia cu privire la Elam, la începutul domniei lui Zedechia, regele lui Iuda:

35„Așa vorbește Domnul Oștirilor: «Iată, voi sfărâma arcul Elamului, sursa puterii lui.

36Voi aduce împotriva Elamului cele patru vânturi de la cele patru margini ale cerului. Îi voi împrăștia în toate vânturile acestea și nu va fi nici un neam la care să nu ajungă deportații Elamului.

37Îi voi zdrobi pe elamiți înaintea dușmanilor lor, înaintea celor ce vor să le ia viața. Voi aduce nenorocirea împotriva lor, mânia Mea cea aprigă, zice Domnul. Voi trimite după ei sabia până le voi aduce sfârșitul.

38Îmi voi așeza tronul în Elam și voi nimici de acolo pe regele și pe conducătorii lor, zice Domnul.

39Dar în zilele de pe urmă, îi voi aduce înapoi pe captivii Elamului, zice Domnul.»“

Copyright information for NTLR