a+ 5:3 Lit.: Își întăresc fețele
b+ 5:12 Sau: Nu va face nimic! Lit.: Nu este El!
c+ 5:24 Sau: ploaie tomnatică și ploaie primăvăratică, sezonul ploios în Canaan începând în octombrie și sfârșindu-se în aprilie

Jeremiah 5

Degradarea totală a lui Iuda

1„Cutreierați drumurile Ierusalimului, priviți cu luare-aminte și căutați în piețe! Dacă veți găsi un om care să înfăptuiască ce este drept și să caute adevărul, voi ierta Ierusalimul.

2Ei chiar și atunci când jură: «Viu este Domnul!», fac jurăminte false.“

3„ Doamne , nu caută ochii Tăi adevărul? Tu îi lovești, dar ei nu simt durere. Tu îi zdrobești, dar ei refuză să se lase disciplinați. Își fac obrazul a mai tare ca piatra și refuză să se pocăiască.

4Îmi ziceam: «Aceștia sunt doar cei neînsemnați; ei se poartă nesăbuit, căci ei nu cunosc căile Domnului , poruncile Dumnezeului lor.

5Așa că voi merge la cei mari și le voi vorbi. Cu siguranță ei cunosc căile Domnului și poruncile Dumnezeului lor.» Însă cu toții au sfărâmat jugul și au rupt legăturile.

6Din această cauză, un leu din pădure îi va ataca și un lup din pustie îi va distruge. Leopardul îi va pândi în apropierea cetăților lor ca să-i sfâșie pe toți cei ce vor ieși din ele, căci fărădelegile lor sunt fără număr, iar răzvrătirile lor s-au înmulțit.“

7„De ce să te iert? Fiii tăi M-au părăsit și jură pe ceea ce nu este Dumnezeu. Le-am împlinit toate nevoile, dar ei încă mai comit adulter și se îmbulzesc în casa prostituatei.

8Sunt niște armăsari bine hrăniți și aflați în călduri; fiecare nechează după soția semenului său.

9Să nu-i pedepsesc Eu oare pentru aceasta? zice Domnul. Să nu mă răzbun Eu pe un asemenea neam?

10Veniți în viile ei și distrugeți-le, dar să nu le distrugeți de tot! Tăiați-i mlădițele, căci nu mai sunt ale Domnului!

11Casa lui Israel și Casa lui Iuda Mi-au fost necredincioase, zice Domnul.

12S-au lepădat de Domnul și au zis: «Nu se va întâmpla așa! bNici un rău nu va veni asupra noastră; nu vom vedea nici sabia, nici foametea!

13Profeții sunt vânt și Cuvântul nu este în ei, așa că ceea ce spun ei, să li se întâmple lor!»“

14„De aceea, așa vorbește Domnul , Dumnezeul Oștirilor: «Pentru că poporul a spus aceste cuvinte, iată, voi face cuvintele Mele în gura ta un foc, iar poporul acesta – precum lemnele pe care le mistuiefocul.»“

15„Aduc împotriva voastră un popor de departe, casă a lui Israel, zice Domnul , un popor puternic, un popor străvechi, a cărui limbă nu o cunoașteți și a cărui vorbire nu o înțelegeți.

16Tolba lui este ca un mormânt deschis; toți sunt niște războinici viteji.

17Ei îți vor mânca secerișul și pâinea, îți vor mânca fiul și fiica, îți vor mânca turmele și cirezile, îți vor mânca viile și smochinii și-ți vor distruge prin sabie cetățile fortificate în care te încrezi.

18Totuși nici în zilele acelea nu vă voi distruge de tot, zice Domnul.

19Dacă vor întreba atunci: «De ce ne-a făcut Domnul , Dumnezeul nostru, toate acestea?», să le răspunzi astfel: «După cum M-ați părăsit și ați slujit dumnezeilor străini în țara voastră, tot așa veți sluji unor străini într-o țară care nu este a voastră!»“

20„Spuneți lucrul acesta Casei lui Iacov și vestiți-l în Iuda:

21«Ascultă lucrul acesta, popor nebun și fără minte, care ai ochi, dar nu vezi, ai urechi, dar nu auzi:

22‘Nu vă e frică de Mine? zice Domnul. Nu tremurați înaintea Mea? Eu am pus nisipul ca hotar al mării, hotar veșnic pe care nu trebuie să-l treacă. Chiar dacă valurile ei se agită, ele nu pot răzbi și chiar dacă urlă, ele nu-l pot trece.’»

23Poporul acesta însă are o inimă încăpățânată și răzvrătită. Ei Mi-au întors spatele și au plecat.

24Nu-și zic în sinea lor: «Să ne temem de Domnul , Dumnezeul nostru, Care dă ploaie timpurie și ploaie târzie c la timpul potrivit și ne asigură săptămânile rânduite pentru seceriș!»

25Faptele voastre rele îndepărtează aceste rânduieli de la voi și păcatele voastre vă țin departe de aceste bunătăți.

26Căci în poporul Meu se află oameni nelegiuiți. Ei pândesc ca păsărarul care întinde lațuri; întind curse și prind oameni.

27Așa cum este o colivie plină de păsări, tot așa sunt și casele lor pline de viclenie. De aceea au ajuns ei puternici și s-au îmbogățit,

28s-au îngrășat și lucesc de grăsime. Faptele lor rele nu au limită; ei nu pledează pentru cauza orfanului, ca s-o câștige, nici nu apără dreptul celor nevoiași.

29Să nu pedepsesc Eu oare aceste lucruri? zice Domnul. Să nu mă răzbun Eu pe un asemenea neam?

30Un lucru de necrezut și dezgustător se întâmplă în țară:

31profeții profețesc minciuni și preoții conduc prin puterea lor, iar celor din poporul Meu le plac aceste lucruri. Dar ce veți face la sfârșit?“

Copyright information for NTLR