a+ 51:1 Leb-Kamai este o criptogramă pentru Caldeea (Babilonia); vezi nota de la 25:26
b+ 51:3 Sensul în ebraică al celor două versuri este nesigur
c+ 51:3 Termenul ebraic se referă la un lucru sau o persoană dedicate irevocabil Domnului , fie ca dar, fie printr-o distrugere completă
d+
e+ 51:5 Sau: căci țara lor, fiind vorba despre Babilonia
f+ 51:13 Sau: lăcomia
g+ 51:27 Regatul Urartu
h+ 51:35 Lit.: mea și împotriva cărnii me le (sau: copiilor mei )
i+ 51:41 Vezi nota de la 25:26

Jeremiah 51

1„Așa vorbește Domnul : «Iată, voi stârni un duh nimicitor împotriva Babilonului și împotriva locuitorilor din Leb-Kamai a  .

2Voi trimite împotriva Babilonului niște străini care îl vor vântura și-i vor goli țara. Ei o vor ataca din toate părțile în ziua nenorocirii.

3Să se întindă arcul împotriva celui ce-și întinde arcul și împotriva celui ce se mândrește cu armura lui! b  Nu-i cruțați pe tinerii lui! Nimiciți-i cu desăvârșire c  toată oștirea!

4Vor cădea uciși în țara caldeenilor d  , străpunși pe străzile ei.

5Căci Israel și Iuda nu sunt părăsite de Dumnezeul lor, de Domnul Oștirilor, deși țara lor e  este plină de vină înaintea Sfântului lui Israel.

6Fugiți din Babilon! Scăpați-vă viața, ca nu cumva să fiți nimiciți din cauza păcatelor lui, căci vremea răzbunării Domnului a sosit și El îl va răsplăti după meritele lui!

7Babilonul a fost o cupă de aur în mâna Domnului, care îmbăta întregul pământ. Neamurile au băut din vinul ei și de aceea au înnebunit.

8Cetatea Babilonului va cădea dintr-odată și va fi zdrobită! Plângeți pentru ea! Aduceți balsam pentru rana ei; poate va putea fi vindecată!»“

9„Am vrut să vindecăm Babilonul, dar nu poate fi vindecat! Să-l părăsim și să mergem fiecare în țara lui, căci judecata lui ajunge până la ceruri și se înalță până la nori.

10Domnul scoate la lumină dreptatea cauzei noastre. Să mergem și să vestim în Sion lucrarea Domnului , Dumnezeul nostru!“

11„Ascuțiți-vă săgețile și umpleți-vă tolbele! Domnul a stârnit duhul regilor Mediei, pentru că scopul Lui este să distrugă Babilonul. Aceasta este răzbunarea Domnului , răzbunarea pentru Templul Său.

12Ridicați un steag împotriva zidurilor Babilonului! Întăriți paza, puneți păzitori, pregătiți o ambuscadă! Domnul Își va duce la îndeplinire hotărârea pe care a rostit-o împotriva locuitorilor Babilonului.

13Ție, care locuiești lângă ape multe și ai mari bogății, ți-a venit sfârșitul, iar firul vieții f  tale a ajuns la capăt!

14Domnul Oștirilor a jurat pe Sine Însuși: «Te voi umple cu oameni, asemenea unui roi de lăcuste, și ei vor înălța strigăte de biruință asupra ta.»“

15„El a făcut pământul prin puterea Lui, a pus temeliile lumii prin înțelepciunea Lui, a întins cerurile prin priceperea Lui.

16La glasul Lui urlă apele din ceruri. El ridică norii de la marginile pământului. El trimite fulgerele și ploaia și scoate vântul din cămările Lui.

17Toți oamenii sunt proști și fără cunoaștere, toți aurarii sunt rușinați de idolii lor, căci sunt doar o minciună și nu au nici o suflare în ei.

18Sunt o deșertăciune, o lucrare de batjocură. La vremea pedepsei lor, vor pieri.

19Dar Partea lui Iacov nu este ca aceștia, căci El este Cel Ce a întocmit totul, chiar și seminția moștenirii Lui – Domnul Oștirilor este Numele Lui.“

20„Tu ești buzduganul Meu, arma Mea de luptă! Cu tine zdrobesc neamuri și distrug împărății!

21Cu tine zdrobesc calul și călărețul! Cu tine zdrobesc carul și conducătorul lui!

22Cu tine zdrobesc pe bărbat și pe femeie, pe bătrân și pe copil, pe tânăr și pe fecioară!

23Cu tine zdrobesc pe păstor și turma lui, pe plugar și boii lui, pe guvernatori și pe conducători!

24Înaintea ochilor voștri voi răsplăti Babilonului și tuturor locuitorilor Caldeii pentru tot răul pe care l-au făcut în Sion, zice Domnul.“

25„Iată, sunt împotriva ta, munte nimicitor, care distrugeai întregul pământ, zice Domnul. Îmi voi întinde mâna împotriva ta, te voi rostogoli de pe stânci și te voi preface într-un munte aprins.

26Nimeni nu va mai lua din tine pietre pentru capul unghiului, nici pietre pentru temelie, căci vei fi un pustiu veșnic, zice Domnul!“

27„Ridicați un steag în țară! Sunați din trâmbiță printre neamuri! Pregătiți neamurile de luptă împotriva lui! Chemați împotriva lui regatele Araratului g  , Miniului și Așchenazului! Numiți un comandant împotriva lui! Trimiteți împotriva lui cai precum un roi de lăcuste!

28Pregătiți neamurile de luptă împotriva lui – pe regii Mediei, pe guvernatorii lor, pe toți conducătorii lor și toate țările aflate sub stăpânirea lor!

29Pământul se cutremură și se zvârcolește, căci planurile Domnului împotriva Babilonului se împlinesc – El va preface țara Babilonului într-un pustiu și nimeni nu va mai locui acolo.

30Vitejii Babilonului au încetat lupta; ei rămân în fortărețele lor. Puterea le este sleită și au ajuns ca niște femei. Locuințele lor sunt arse și zăvoarele lor sunt sfărâmate.

31Sol după sol, mesager după mesager aleargă să-l anunțe pe împăratul Babilonului că cetatea lui este cucerită de la un capăt la celălalt,

32că trecătorile râului sunt capturate, că mlaștinile cu trestii sunt arse și că ostașii sunt îngroziți.“

33„Așa vorbește Domnul Oștirilor, Dumnezeul lui Israel: «Fiica Babilonului este ca o arie de treierat în perioada când a fost netezită: încă puțin și vine vremea secerișului.»“

34„Nebucadnețar, împăratul Babilonului, m-a devorat: m-a zdrobit, m-a făcut un vas gol. M-a înghițit ca un șarpe, și-a umplut pântecele cu bunătățile mele și apoi m-a vărsat.

35Fie ca violența folosită împotriva mea și a rudelor mele h  să se întoarcă împotriva Babilonului, zice locuitoarea Sionului. Fie ca sângele meu să se răsfrângă asupra locuitorilor Caldeii, zice Ierusalimul.“

36„De aceea, așa vorbește Domnul : «Iată, îți voi apăra cauza și te voi răzbuna; voi seca marea Babilonului și-i voi usca izvoarele.

37Babilonul va ajunge un morman de dărâmături, o vizuină de șacali, o pricină de groază și de batjocură, un loc în care nu va mai locui nimeni.

38Ei toți vor rage ca niște lei, vor mârâi ca niște pui de lei.

39Dar când vor fi în călduri, le voi pregăti un ospăț și-i voi îmbăta, ca să salte de veselie și să adoarmă apoi somnul cel de veci și să nu se mai trezească, zice Domnul.

40Îi voi doborî ca pe niște miei la măcelărie, ca pe niște berbeci și țapi.

41Cum a fost cucerit Șeșakul i  , cum a fost capturată pricina de laudă a întregului pământ! Cum a ajuns Babilonul o pricină de groază printre neamuri!

42Marea s-a înălțat peste Babilon; a fost acoperit de valurile ei învolburate!

43Cetățile lui au devenit pustii, un pământ fără apă și deșertic, o țară în care nu mai locuiește nimeni și pe unde nu mai trece nici un om.

44Îl voi pedepsi pe Bel în Babilon și îi voi smulge din gură ceea ce a înghițit. Neamurile nu vor mai curge spre el, și zidul Babilonului se va prăbuși.

45Ieși din mijlocul lui, popor al Meu! Fiecare să fugă și să-și scape viața de mânia aprigă a Domnului!

46Să nu vă slăbească inima și să nu vă fie frică când zvonurile se aud în țară, căci anul acesta vine un zvon și anul următor un alt zvon: ‘Va fi violență în țară, un domnitor se va ridica împotriva altui domnitor!’

47Cu siguranță, iată, vin zile când voi pedepsi idolii Babilonului. Toată țara va fi acoperită de rușine și toți cei răniți vor cădea în mijlocul ei.

48Atunci cerul și pământul și tot ce cuprind ele vor striga de bucurie asupra Babilonului, căci din nord, îl vor ataca nimicitorii, zice Domnul.

49Babilonul trebuie să cadă din cauza celor uciși ai lui Israel, tot așa cum și cei uciși de pe întreg pământul au căzut din cauza Babilonului.

50Cei care ați scăpat de sabie, plecați și nu întârziați! Amintiți-vă de Domnul într-o țară îndepărtată și să-și găsească loc Ierusalimul în inima voastră!»“

51„Suntem rușinați, căci am auzit batjocura și ne-am acoperit fețele din cauza rușinii, pentru că niște străini au intrat în locurile sfinte ale Casei Domnului.“

52„Dar iată, vin zile, zice Domnul , când îi voi pedepsi idolii, și toată țara va fi plină de gemetele răniților ei.

53Chiar dacă Babilonul s-ar înălța până la cer și chiar dacă și-ar fortifica înălțimile, tot voi trimite nimicitorii împotriva lui, zice Domnul.“

54„Un strigăt răsună din Babilon. Zgomotul unui mare prăpăd se aude din țara caldeenilor,

55căci Domnul va distruge Babilonul și va face să înceteze în el zarva cea mare. Valuri de nimicitori vor urla ca niște ape mari și zgomotul strigătelor lor va răsuna.

56Un nimicitor va veni împotriva Babilonului; vitejii lui vor fi capturați și arcurile lor vor fi sfărâmate. Căci Domnul este un Dumnezeu Care răsplătește! El, cu siguranță, va da fiecăruia plata cuvenită!

57Eu îi voi îmbăta pe conducătorii și pe înțelepții lui, pe guvernatori, pe ofițeri și pe viteji; ei vor adormi pe vecie și nu se vor mai trezi, zice Împăratul, al Cărui Nume este Domnul Oștirilor.“

58„Așa vorbește Domnul Oștirilor: «Zidurile cele largi ale Babilonului vor fi dărâmate, iar porțile lui cele înalte vor fi arse în foc. Popoarele se trudesc degeaba și neamurile muncesc doar pentru foc!»“

59Iată care este mesajul pe care profetul Ieremia l-a încredințat lui Seraia, fiul lui Neria, fiul lui Maaseia, când s-a dus în Babilon cu Zedechia, regele lui Iuda, în al patrulea an al domniei acestuia. (Seraia era căpetenia locului de odihnă).

60Ieremia a scris într-un sul toate nenorocirile care vor veni asupra Babilonului – toate cuvintele acestea le-a scris cu privire la Babilon.

61Ieremia i-a zis lui Seraia: „Când vei ajunge în Babilon, vezi să citești toate aceste cuvinte cu voce tare.

62Apoi să zici: « Doamne , Tu ai spus că vei distruge acest loc și că nu va mai fi locuit nici de oameni, nici de animale, ci va deveni un pustiu pe vecie!»

63Când vei termina de citit acest sul, leagă-l de o piatră și aruncă-l în mijlocul Eufratului.

64Apoi să spui: «Așa se va scufunda Babilonul și nu se va mai ridica din cauza nenorocirilor pe care le voi aduce asupra lui, iar poporul lui va fi neputincios.»“ Până aici sunt cuvintele lui Ieremia.

Copyright information for NTLR