a+ 52:7 Vezi nota de la 39:4
b+ 52:15 Sau: artizanii; sau populația
c+ 52:17 Vezi nota de la 27:19; și în v. 20
d+ 52:21 Aproximativ 9 m
e+ 52:21 Aproximativ 6 m
f+ 52:22 Aproximativ 2,5 m
g+ 52:31 Numit și Amel-Marduk ( 562-560 î.Cr. )

Jeremiah 52

Căderea Ierusalimului

1Zedechia era în vârstă de douăzeci și unu de ani când a devenit rege și a domnit la Ierusalim timp de unsprezece ani. Mama sa se numea Hamutal și era fiica lui Ieremia din Libna.

2El a făcut ce este rău înaintea Domnului , tot așa cum făcuse și Iehoiachim.

3Din pricina mâniei Domnului s-au întâmplat aceste lucruri în Ierusalim și în Iuda, pe care, în cele din urmă, le-a izgonit din prezența Sa. Zedechia s-a răsculat împotriva împăratului Babilonului.

4În al nouălea an al domniei lui Zedechia, în a zecea zi a lunii a zecea, Nebucadnețar, împăratul Babilonului a înaintat împotriva Ierusalimului cu toată oștirea sa. Ei și-au așezat tabăra înaintea cetății și au zidit întărituri de jur împrejurul ei.

5Cetatea a fost în stare de asediu până în cel de-al unsprezecelea an al domniei regelui Zedechia.

6În ziua a noua a lunii a patra, foametea din cetate a devenit atât de mare, încât poporul țării nu mai avea nimic de mâncare.

7Atunci s-a pătruns în cetate, astfel că toți ostașii au fugit. Ei au ieșit din cetate noaptea, pe drumul porții dintre cele două ziduri, de lângă grădina regelui, în timp ce caldeenii înconjurau cetatea. Ei au luat-o pe drumul spre Araba a  ,

8însă oștirea caldeenilor l-a urmărit pe regele Zedechia și l-a ajuns în câmpiile Ierihonului. Toată oștirea lui se împrăștiase de lângă el.

9Ei l-au capturat pe rege și l-au dus la împăratul Babilonului, la Ribla, în țara Hamatului. Acesta a rostit o sentință împotriva lui.

10Acolo, la Ribla, împăratul Babilonului i-a înjunghiat pe fiii lui Zedechia înaintea ochilor lui. De asemenea i-a înjunghiat și pe toți conducătorii lui Iuda.

11Apoi împăratul Babilonului i-a scos ochii lui Zedechia, l-a legat cu lanțuri de bronz și l-a dus în Babilon, unde a stat în temniță până în ziua morții lui.

12În ziua a zecea a lunii a cincea, în al nouăsprezecelea an al domniei împăratului Nebucadnețar, împăratul Babilonului, Nebuzaradan, căpetenia gărzilor, care era în slujba împăratului Babilonului, a pătruns în Ierusalim.

13El a dat foc Casei Domnului , palatului regelui și tuturor caselor din Ierusalim. A dat foc tuturor caselor mari.

14Toată oștirea caldeenilor, care era împreună cu căpetenia gărzilor, a dărâmat toate zidurile din jurul Ierusalimului.

15Nebuzaradan, căpetenia gărzilor, a dus în captivitate o parte din cei mai săraci oameni, poporul b  care mai rămăsese în cetate, dezertorii care fugiseră la împăratul Babilonului și restul mulțimii.

16Totuși Nebuzaradan, căpetenia gărzilor, a lăsat în țară câțiva oameni săraci ca să lucreze viile și câmpurile.

17Caldeenii au sfărâmat stâlpii de bronz care erau în Casa Domnului , precum și piedestalele și „marea“ c  de bronz care erau în Casa Domnului și au dus tot bronzul la Babilon.

18Au luat vasele, lopețile, mucarnițele, potirele, farfuriile și toate uneltele de bronz cu care se făcea slujba.

19Căpetenia gărzilor a mai luat și lighenele, cădelnițele, cupele, oalele, sfeșnicele, lingurile și cupele folosite la jertfele de băutură – tot ce era de aur sau de argint.

20Cei doi stâlpi, marea, cei doisprezece boi de bronz care erau sub mare și piedestalele, toate aceste unelte de bronz pe care le făcuse regele Solomon pentru Casa Domnului , aveau o greutate care nu se putea cântări.

21În ce privește stâlpii, fiecare stâlp era înalt de optsprezece coți d  , avea circumferința de doisprezece coți e  , grosimea de patru degete și era gol pe dinăuntru.

22Fiecare avea deasupra un capitel de bronz. Înălțimea unui capitel era de cinci coți f  , capitelul având de jur împrejur o rețea și rodii, toate din bronz. Al doilea stâlp, cu rodiile lui, era la fel.

23Erau nouăzeci și șase de rodii pe fiecare parte; toate rodiile aflate de jur împrejurul rețelei erau în număr de o sută.

24Căpetenia gărzilor i-a luat prizonieri pe Seraia, preotul conducător, pe Țefania, următorul preot în rang și pe cei trei paznici ai porții.

25Din cetate a luat un ofițer care avea în subordine ostași și încă șapte oameni dintre sfetnicii regelui, care, de asemenea, fuseseră găsiți în cetate; l-a mai luat pe scribul conducătorului oștirii, care recruta bărbați din poporul țării, și pe încă șaizeci de bărbați din poporul țării, care fuseseră găsiți tot în cetate.

26Nebuzaradan, căpetenia gărzilor, i-a luat și i-a dus la împăratul Babilonului, la Ribla.

27Acolo, la Ribla, în țara Hamat, împăratul Babilonului a pus să fie omorâți. Astfel a fost dus Iuda în captivitate, departe de țara lui.

28Iată numărul celor din popor duși de Nebucadnețar în captivitate: în al șaptelea an: trei mii douăzeci și trei de iudei;

29în al optsprezecelea an al domniei lui Nebucadnețar, a dus în captivitate din Ierusalim opt sute treizeci și doi de oameni;

30iar în al douăzeci și treilea an al domniei lui Nebucadnețar, Nebuzaradan, căpetenia gărzilor, a mai dus în captivitate șapte sute patruzeci și cinci de iudei. În total, au fost duși în captivitate patru mii șase sute de oameni.

Bunătatea lui Evil-Merodak

31În al treizeci și șaptelea an de captivitate al lui Iehoiachin, regele lui Iuda, în a douăzeci și cincea zi a lunii a douăsprezecea, Evil-Merodak g  , împăratul Babilonului, în cel dintâi an al domniei lui, l-a eliberat din temniță pe Iehoiachin, regele lui Iuda.

32I-a vorbit cu bunătate și i-a dat un loc de cinste mai presus decât cel al regilor care erau cu el în Babilon.

33Iehoiachin și-a schimbat hainele de întemnițat și pentru tot restul vieții sale a mâncat la masa împăratului.

34Împăratul Babilonului s-a îngrijit necurmat de hrana zilnică a lui Iehoiachin în toate zilele vieții lui, până în ziua morții acestuia.

Copyright information for NTLR