a+ 7:18 Un titlu al zeiței asiro-babiloniene Iștar , zeița dragostei și a fertilității

Jeremiah 7

Nu Templul oferă refugiul

Iată cuvântul spus lui Ieremia din partea Domnului :

„Stai la poarta Casei Domnului și vestește acolo următorul mesaj: «Ascultați Cuvântul Domnului toți locuitorii lui Iuda, care intrați pe aceste porți ca să vă închinați Domnului.

Așa vorbește Domnul Oștirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Îndreptați-vă căile și faptele și vă voi lăsa să locuiți în acest loc.

Nu vă încredeți în cuvinte înșelătoare, spunând: ‘Acesta este Templul Domnului , Templul Domnului , Templul Domnului!’

Numai dacă vă îndreptați căile și faptele și dacă vă veți face dreptate unul altuia,

dacă nu veți asupri pe străin, pe orfan și pe văduvă, dacă nu veți vărsa sânge nevinovat în locul acesta, dacă nu veți merge după alți dumnezei, spre nenorocirea voastră,

numai atunci vă voi lăsa să locuiți în locul acesta, în țara pe care am dat-o strămoșilor voștri din veșnicie în veșnicie.

Totuși voi vă încredeți în cuvinte înșelătoare care nu vă aduc nici un câștig.

Furați și ucideți, comiteți adulter și jurați strâmb, ardeți tămâie lui Baal și mergeți după alți dumnezei, pe care nu-i cunoașteți,

10 iar apoi veniți și stați înaintea Mea, în Casa aceasta, peste care este chemat Numele Meu și ziceți: ‘Suntem izbăviți.’ Dar izbăviți pentru a săvârși iarăși aceste urâciuni?

11 A devenit Casa aceasta, peste care este chemat Numele Meu, o peșteră de tâlhari în ochii voștri? Eu Însumi am văzut lucrul acesta, zice Domnul.

12 Duceți-vă la locul Meu din Șilo, unde pusesem odinioară să locuiască Numele Meu și priviți ce i-am făcut din cauza răutății poporului Meu, Israel.

13 Și acum, fiindcă ați săvârșit toate aceste lucruri, zice Domnul , fiindcă v-am vorbit de la răsăritul soarelui iarăși și iarăși și nu ați ascultat, fiindcă v-am chemat și n-ați răspuns,

14 voi face Casei care poartă Numele Meu, în care voi vă încredeți, și locului pe care l-am dat strămoșilor voștri, așa cum am făcut și lui Șilo.

15 Vă voi arunca din prezența Mea, cum i-am aruncat pe frații voștri, pe toată seminția lui Efraim.’»

16 Tu însă nu mijloci în favoarea acestui popor, nu înălța nici cereri, nici rugăciuni în favoarea lor și nu stărui, căci nu te voi asculta.

17 Nu vezi ce fac ei în cetățile lui Iuda și pe străzile Ierusalimului?

18 Copiii strâng lemne, tații aprind focul, femeile frământă aluatul ca să facă turte împărătesei cerului a . Ei toarnă jertfe de băutură altor dumnezei ca să Mă mânie.

19 Dar oare pe Mine Mă provoacă? zice Domnul. Nu își fac ei rău mai degrabă lor înșiși și spre rușinea lor?

20 De aceea, așa vorbește Stăpânul Domn : «Iată, mânia și furia Mea se vor revărsa peste locul acesta, peste oameni și peste animale, peste copacii din câmpie și peste roadele pământului. El va arde și nu va putea fi stins.»“

21 „Așa vorbește Domnul Oștirilor, Dumnezeul lui Israel: «Haideți, adăugați arderile voastre de tot la jertfele voastre și mâncați carnea!

22 Eu însă n-am vorbit și nu le-am dat nici o poruncă strămoșilor voștri cu privire la arderi de tot și jertfe, în ziua când i-am scos din țara Egiptului,

23 ci iată porunca pe care le-am dat-o: ‘Ascultați de glasul Meu și astfel Eu vă voi fi Dumnezeu, iar voi veți fi poporul Meu. Să umblați în toate căile pe care vi le poruncesc, ca să vă fie bine.’

24 Dar ei n-au ascultat și nici n-au luat aminte, ci au urmat sfaturile și pornirile inimii lor rele și au mers înapoi, nu înainte.

25 Din ziua când strămoșii voștri au ieșit din țara Egiptului și până astăzi, zi după zi, iarăși și iarăși, vi i-am trimis pe slujitorii Mei, profeții.

26 Dar voi nu M-ați ascultat și nici nu ați luat aminte. V-ați încăpățânat și ați făcut mai rău decât strămoșii voștri.»

27 Când le vei spune toate aceste cuvinte, ei nu te vor asculta; când îi vei striga, ei nu vor răspunde.

28 De aceea, să le spui astfel: «Acesta este poporul care nu ascultă glasul Domnului și care nu ia aminte la disciplinare. Adevărul a pierit, a fugit din gura lor.»

29 Taie-ți părul și aruncă-l. Fă o cântare de jale pe înălțimi, căci Domnul a lepădat și a părăsit această generație, care L-a mâniat.

30 Copiii lui Iuda au făcut ce este rău înaintea Mea, zice Domnul. Și-au așezat idolii lor urâcioși în Casa peste care este chemat Numele Meu și au pângărit-o.

31 Au zidit locuri înalte la Tofet, în valea Ben-Hinom, ca să-și ardă în foc fiii și fiicele, lucru pe care nu l-am poruncit și care nici nu mi-a trecut prin minte.

32 De aceea, iată, vin zile, zice Domnul , când nu se va mai zice Tofet și valea Ben-Hinom, ci Valea Măcelului, deoarece vor îngropa morții la Tofet, din lipsă de loc.

33 Hoiturile poporului acestuia vor fi hrană pentru păsările cerului și pentru animalele pământului și nimeni nu le va speria.

34 Voi face să înceteze în cetățile lui Iuda și pe străzile Ierusalimului strigătele de bucurie și de veselie, cântecele mirelui și ale miresei, căci țara va deveni un pustiu.

Copyright information for NTLR