a+ 7:18 Un titlu al zeiței asiro-babiloniene Iștar , zeița dragostei și a fertilității

Jeremiah 7

Nu Templul oferă refugiul

1Iată cuvântul spus lui Ieremia din partea Domnului :

2„Stai la poarta Casei Domnului și vestește acolo următorul mesaj: «Ascultați Cuvântul Domnului toți locuitorii lui Iuda, care intrați pe aceste porți ca să vă închinați Domnului.

3Așa vorbește Domnul Oștirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Îndreptați-vă căile și faptele și vă voi lăsa să locuiți în acest loc.

4Nu vă încredeți în cuvinte înșelătoare, spunând: ‘Acesta este Templul Domnului , Templul Domnului , Templul Domnului!’

5Numai dacă vă îndreptați căile și faptele și dacă vă veți face dreptate unul altuia,

6dacă nu veți asupri pe străin, pe orfan și pe văduvă, dacă nu veți vărsa sânge nevinovat în locul acesta, dacă nu veți merge după alți dumnezei, spre nenorocirea voastră,

7numai atunci vă voi lăsa să locuiți în locul acesta, în țara pe care am dat-o strămoșilor voștri din veșnicie în veșnicie.

8Totuși voi vă încredeți în cuvinte înșelătoare care nu vă aduc nici un câștig.

9Furați și ucideți, comiteți adulter și jurați strâmb, ardeți tămâie lui Baal și mergeți după alți dumnezei, pe care nu-i cunoașteți,

10iar apoi veniți și stați înaintea Mea, în Casa aceasta, peste care este chemat Numele Meu și ziceți: ‘Suntem izbăviți.’ Dar izbăviți pentru a săvârși iarăși aceste urâciuni?

11A devenit Casa aceasta, peste care este chemat Numele Meu, o peșteră de tâlhari în ochii voștri? Eu Însumi am văzut lucrul acesta, zice Domnul.

12Duceți-vă la locul Meu din Șilo, unde pusesem odinioară să locuiască Numele Meu și priviți ce i-am făcut din cauza răutății poporului Meu, Israel.

13Și acum, fiindcă ați săvârșit toate aceste lucruri, zice Domnul , fiindcă v-am vorbit de la răsăritul soarelui iarăși și iarăși și nu ați ascultat, fiindcă v-am chemat și n-ați răspuns,

14voi face Casei care poartă Numele Meu, în care voi vă încredeți, și locului pe care l-am dat strămoșilor voștri, așa cum am făcut și lui Șilo.

15Vă voi arunca din prezența Mea, cum i-am aruncat pe frații voștri, pe toată seminția lui Efraim.’»

16Tu însă nu mijloci în favoarea acestui popor, nu înălța nici cereri, nici rugăciuni în favoarea lor și nu stărui, căci nu te voi asculta.

17Nu vezi ce fac ei în cetățile lui Iuda și pe străzile Ierusalimului?

18Copiii strâng lemne, tații aprind focul, femeile frământă aluatul ca să facă turte împărătesei cerului a. Ei toarnă jertfe de băutură altor dumnezei ca să Mă mânie.

19Dar oare pe Mine Mă provoacă? zice Domnul. Nu își fac ei rău mai degrabă lor înșiși și spre rușinea lor?

20De aceea, așa vorbește Stăpânul Domn : «Iată, mânia și furia Mea se vor revărsa peste locul acesta, peste oameni și peste animale, peste copacii din câmpie și peste roadele pământului. El va arde și nu va putea fi stins.»“

21„Așa vorbește Domnul Oștirilor, Dumnezeul lui Israel: «Haideți, adăugați arderile voastre de tot la jertfele voastre și mâncați carnea!

22Eu însă n-am vorbit și nu le-am dat nici o poruncă strămoșilor voștri cu privire la arderi de tot și jertfe, în ziua când i-am scos din țara Egiptului,

23ci iată porunca pe care le-am dat-o: ‘Ascultați de glasul Meu și astfel Eu vă voi fi Dumnezeu, iar voi veți fi poporul Meu. Să umblați în toate căile pe care vi le poruncesc, ca să vă fie bine.’

24Dar ei n-au ascultat și nici n-au luat aminte, ci au urmat sfaturile și pornirile inimii lor rele și au mers înapoi, nu înainte.

25Din ziua când strămoșii voștri au ieșit din țara Egiptului și până astăzi, zi după zi, iarăși și iarăși, vi i-am trimis pe slujitorii Mei, profeții.

26Dar voi nu M-ați ascultat și nici nu ați luat aminte. V-ați încăpățânat și ați făcut mai rău decât strămoșii voștri.»

27Când le vei spune toate aceste cuvinte, ei nu te vor asculta; când îi vei striga, ei nu vor răspunde.

28De aceea, să le spui astfel: «Acesta este poporul care nu ascultă glasul Domnului și care nu ia aminte la disciplinare. Adevărul a pierit, a fugit din gura lor.»

29Taie-ți părul și aruncă-l. Fă o cântare de jale pe înălțimi, căci Domnul a lepădat și a părăsit această generație, care L-a mâniat.

30Copiii lui Iuda au făcut ce este rău înaintea Mea, zice Domnul. Și-au așezat idolii lor urâcioși în Casa peste care este chemat Numele Meu și au pângărit-o.

31Au zidit locuri înalte la Tofet, în valea Ben-Hinom, ca să-și ardă în foc fiii și fiicele, lucru pe care nu l-am poruncit și care nici nu mi-a trecut prin minte.

32De aceea, iată, vin zile, zice Domnul , când nu se va mai zice Tofet și valea Ben-Hinom, ci Valea Măcelului, deoarece vor îngropa morții la Tofet, din lipsă de loc.

33Hoiturile poporului acestuia vor fi hrană pentru păsările cerului și pentru animalele pământului și nimeni nu le va speria.

34Voi face să înceteze în cetățile lui Iuda și pe străzile Ierusalimului strigătele de bucurie și de veselie, cântecele mirelui și ale miresei, căci țara va deveni un pustiu.

Copyright information for NTLR