a+ 8:7 Identificarea exactă a acestei păsări nu este sigură
b+ 8:13 Sensul în ebraică al ultimelor două versuri este nesigur
c+ 8:18 Sensul termenului ebraic în acest context este nesigur; sensul termenului este acela de: licărire, voioșie

Jeremiah 8

Mustrarea lui Israel

1În vremea aceea, zice Domnul , osemintele regilor și ale conducătorilor lui Iuda, osemintele preoților și ale profeților și osemintele locuitorilor Ierusalimului vor fi scoase din mormintele lor,

2vor fi întinse în fața soarelui, a lunii și a întregii oștiri a cerului, a acelora pe care ei i-au iubit, i-au slujit, i-au urmat, i-au căutat și s-au închinat înaintea lor. Nu vor mai fi adunate, nici îngropate, ci vor fi un gunoi pe fața pământului.

3În toate locurile unde îi voi izgoni, toți cei ce vor supraviețui din acest neam rău vor prefera mai degrabă moartea decât viața, zice Domnul Oștirilor.“

Păcat și pedeapsă

4„Spune-le că așa vorbește Domnul: «Cine cade și nu se mai ridică? Cine se abate din drum fără să se întoarcă iarăși?

5De ce atunci cei din poporul acesta se abat din drum, iar Ierusalimul stăruie în apostazie? Ei se întăresc tot mai mult în înșelătorie și refuză să se întoarcă?

6Am ascultat cu atenție, dar ei nu rostesc ceea ce este drept. Nici unuia nu-i pare rău de răul lui și nu se întreabă: ‘Ce am făcut?’. Toți își încep din nou alergarea, ca un cal care se aruncă în luptă.

7Până și barza își cunoaște timpul ei pe ceruri; turturica, lăstunul și cocorul aiau aminte la timpul când trebuie să vină. Dar poporul Meu nu cunoaște porunca Domnului.

8Cum puteți spune: ‘Suntem înțelepți, căci avem Legea Domnului!’, când, de fapt, pana mincinoasă a scribilor a transformat-o într-o minciună?

9Înțelepții sunt dați de rușine, sunt îngroziți și capturați. De vreme ce au respins Cuvântul Domnului , ce fel de înțelepciune au ei?

10De aceea, pe soțiile lor le voi da altor bărbați și terenurile lor altor proprietari. Căci, de la cel mai mic până la cel mai mare, toți sunt lacomi de câștig; de la profet până la preot, toți înșală.

11Ei leagă în mod ușuratic rana fiicei poporului Meu, zicând: ‘Pace, pace!’, când nu este pace.

12Le este lor rușine de urâciunile pe care le săvârșesc? Nu, nu le este rușine deloc; nici măcar nu știu să roșească. De aceea, vor cădea împreună cu cei ce cad și vor fi răsturnați, când vor fi pedepsiți, zice Domnul.

13Voi face să le înceteze recolta, zice Domnul. Nu vor mai fi struguri în vie, nu vor mai fi smochine în smochin, iar frunzele se vor veșteji. Ceea ce le-am dat va fi luat de la ei. b»“

14„De ce mai stați în așteptare? Adunați-vă! Să intrăm în cetățile fortificate și să pierim acolo! Căci Domnul , Dumnezeul nostru, ne-a condamnat la moarte și ne dă să bem ape otrăvite, pentru că am păcătuit împotriva Lui.

15Așteptam pacea, dar n-a venit nimic bun; așteptam un timp de vindecare, dar iată că vine numai teroare.

16Gâfâitul cailor dușmanilorse aude din Dan; la nechezatul armăsarilor lor se cutremură toată țara; au venit să devoreze țara și tot ce cuprinde ea, cetatea și pe cei ce locuiesc în ea.“

17„Iată, voi trimite printre voi niște șerpi veninoși, niște vipere care nu pot fi vrăjite și care vă vor mușca, zice Domnul.“

18„Durerea mea nu are leac c! Inima îmi este sleită în mine!

19Iată, strigătul fiicei poporului meu răsună dintr-o țară îndepărtată: «Nu mai este Domnul în Sion? Nu mai este Împăratul lui acolo?»“ „De ce M-au provocat la mânie prin chipurile lor cioplite, prin idolii lor străini ce nu sunt de nici un folos?“

20„Secerișul a trecut, vara s-a terminat, iar noi tot nu suntem izbăviți.

21Sunt zdrobit de durerea fiicei poporului meu; jelesc, iar spaima mă cuprinde.

22Nu este nici un balsam vindecător în Ghilad? Nu este nici un doctor acolo? De ce nu este vindecare pentru rana fiicei poporului meu?

Copyright information for NTLR