a+ 9:3 Sau: nu pentru adevăr
b+ 9: 4 Sau : un Iacov înșelător
c+ 9:6 Probabil cu referire la Ieremia
d+ 9:13 Vezi nota de la 2:23
e+ 9:24 Ebr.: hesed, termen care apare frecvent (de peste 250 ori) în VT, având o varietate de sensuri ( îndurare, bunătate, bunăvoință, milă, credincioșie, dragoste statornică ). Se referă atât la relațiile dintre oameni, cât și, într-un mod cu totul special, la relația dintre YHWH și Israel. Cel mai frecvent, se referă la loialitatea părților implicate în legământ (în special loialitatea lui YHWH, care este certă). Termenul, așa cum o dovedește varietatea de sensuri, cuprinde toate implicațiile loialității lui YHWH față de promisiunile legământului; peste tot în carte
f+ 9:26 Sau: pe toți cei de departe, locuitorii pustiei

Jeremiah 9

1O! de mi-ar fi capul un izvor de ape și ochii o fântână de lacrimi! Aș plânge zi și noapte zdrobirea fiicei poporului meu.

2O, dacă aș avea în pustie un han de călători, l-aș părăsi pe poporul meu și aș pleca de la el, căci toți comit adulter și sunt o adunătură de necredincioși.“

3„Au limba întinsă ca un arc ca să arunce minciuna și nu prin adevăr asunt ei puternici în țară, căci merg din răutate în răutate și nu Mă cunosc, zice Domnul.

4Fiecare să se păzească de prietenul lui; să nu vă încredeți în nici unul din frații voștri, căci orice frate este un înșelător bși orice prieten umblă cu bârfe.

5Fiecare își înșală prietenul și nimeni nu spune adevărul. Își deprind limba la vorbe mincinoase și se obosesc să facă rău.

6Locuința ta c este în mijlocul înșelătoriei. De înșelători ce sunt, ei refuză să Mă cunoască, zice Domnul.“

7„De aceea, așa vorbește Domnul Oștirilor: «Îi voi topi și îi voi încerca, căci ce altceva aș putea face cu fiica poporului Meu?

8Limba lor este o săgeată ucigătoare; ea rostește înșelăciunea. Cu gura, ei vorbesc prietenului de pace, dar în adâncul inimii, îi întind curse.

9Să nu-i pedepsesc Eu pentru aceste lucruri, zice Domnul? Să nu mă răzbun Eu pe un asemenea neam?»“

10„Voi înălța o plângere și un bocet pentru munți, precum și un cântec de jale pentru pășunile pustiite, căci sunt arse și nimeni nu le cutreieră; nu se mai aude în ele behăitul turmelor. Păsările cerului și-au luat zborul și animalele câmpului au fugit.“

11„Voi preface Ierusalimul într-o movilă de pietre, într-o vizuină de șacali. Voi preface cetățile lui Iuda într-o pustie lipsită de locuitori.“

12„Cine este omul înțelept care să înțeleagă aceste lucruri? Cui i-a vorbit gura Domnului , ca să ne poată lămuri de ce este distrusă țara, de ce este arsă ca o pustie și nimeni nu o mai cutreieră?

13Iată însă ce spune Domnul : «Se întâmplă astfel, pentru că au părăsit Legea Mea, pe care le-o pusesem înainte, pentru că nu au ascultat de glasul Meu și nu au respectat Legea Mea,

14ci au umblat după încăpățânarea inimii lor și după baali d, așa cum i-au învățat strămoșii lor.»“

15„Așa vorbește Domnul Oștirilor, Dumnezeul lui Israel: «Iată, îi voi face pe cei din poporul acesta să se hrănească cu pelin și le voi da să bea ape otrăvite.

16Îi voi împrăștia printre niște neamuri pe care nu le-au cunoscut nici ei, nici părinții lor, și îi voi urmări cu sabia până îi voi distruge.»“

17„Așa vorbește Domnul Oștirilor: «Luați aminte acum! Chemați bocitoarele să vină! Trimiteți după femeile înțelepte să vină!

18Să se grăbească și să înalțe o cântare de jale pentru noi, până când ni se vor umple ochii de lacrimi și pleoapele – de șiroaie de apă.

19Strigătul de jale se aude în Sion: ‘Cât suntem de nenorociți și ce mare este rușinea noastră! Trebuie să părăsim țara, căci locuințele noastre sunt surpate.’»“

20„Ascultați, femeilor, Cuvântul Domnului! Deschideți-vă urechile la cuvântul gurii Lui! Învățați-le pe fiicele voastre cântece de jale și învățați-vă bocete unele pe altele,

21căci moartea s-a urcat prin ferestrele noastre și a intrat în palatele noastre. A nimicit copiii de pe străzi și tinerii din piețe.“

22„Spune: «Așa vorbește Domnul : ‘Hoiturile oamenilor vor zăcea întinse precum gunoiul pe câmpii, precum snopul căzut înapoia secerătorului și pe care nu-l adună nimeni.’»“

23„Așa vorbește Domnul : «Înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, iar cel bogat să nu se laude cu bogăția lui,

24ci, cel ce se laudă să se laude că Mă înțelege, că Mă cunoaște și că știe că Eu sunt Domnul Care arăt îndurare eși Care înfăptuiesc judecată și dreptate pe pământ, fiindcă în acestea Îmi găsesc Eu plăcerea, zice Domnul. »“

25„Iată, vin zile, zice Domnul , când îi voi pedepsi pe toți cei care sunt circumciși doar în trup:

26pe Egipt, Iuda, Edom, Amon, Moab și pe toți cei ce își rad colțurile bărbii, care locuiesc în pustie f; căci toate neamurile sunt necircumcise și toată Casa lui Israel are inima necircumcisă.“

Copyright information for NTLR