a+ 12: 21 Lit.: nobil i lor / și îi dezleagă brâul celui puternic.

Job 12

Răspunsul lui Iov

Iov a răspuns:

„Cu siguranță, voi sunteți glasul celor mulți și înțelepciunea va muri odată cu voi.

Dar ca și voi am și eu minte, nu sunt mai prejos decât voi. Cine nu știe toate aceste lucruri?

Am ajuns de râsul prietenilor mei, deși L-am chemat pe Dumnezeu și mi-a răspuns. Sunt luat în derâdere, deși sunt curat și drept.

O nenorocire, de care râd cei ce o duc bine, e pregătită pentru cei cărora le alunecă piciorul.

Corturile tâlharilor sunt în pace și cei ce-L mânie pe Dumnezeu sunt în siguranță, purtându-și zeul în mâini.

Întreabă animalele și te vor învăța, păsările văzduhului îți vor spune;

întreabă pământul și te va învăța, peștii mării îți vor spune.

Care dintre toate acestea nu știu că mâna DOMNULUI le-a făcut?

10 În mâna Sa e viața fiecărei creaturi și suflarea oricărui om.

11 Nu analizează urechea cuvintele, așa cum gustă cerul gurii mâncarea?

12 Nu se găsește înțelepciunea la cei bătrâni? Viața lungă nu aduce ea pricepere?

13 Ale lui Dumnezeu sunt înțelepciunea și puterea, sfatul și priceperea sunt ale Lui.

14 Dacă El dărâmă, nimeni nu poate rezidi. Pe cel închis de El, nimeni nu-l poate elibera.

15 Dacă El oprește apele, vine seceta; dacă El le dă drumul, acestea inundă țara.

16 Ale Lui sunt puterea și victoria; cel înșelat și cel ce înșală sunt sub stăpânirea Lui.

17 El îi face pe sfetnici să umble goi și îi face nebuni pe judecători.

18 El desface cingătorile împăraților și le leagă coapsele cu o frânghie.

19 El îi face pe preoți să umble goi și îi răstoarnă pe cei puternici.

20 Închide gura sfătuitorilor și le ia mintea celor bătrâni.

21 El revarsă dispreț asupra nobililor și îl dezarmează pe cel puternic. a 

22 El descoperă adâncimile întunericului și aduce întunericul adânc la lumină.

23 El înalță neamurile și tot El le coboară, El le face să crească și tot El le împrăștie.

24 El ia mintea conducătorilor pământului și-i face să rătăcească printr-o pustietate fără drum.

25 Bâjbâie în întuneric fără lumină, se clatină ca niște oameni beți.

Copyright information for NTLR