Job 13

1Ochiul meu a văzut toate aceste lucruri, urechile mele au auzit și au înțeles.

2Ce știți voi știu și eu; nu sunt mai prejos decât voi.

3Dar vreau să vorbesc Celui Atotputernic, vreau să-mi apăr cauza înaintea lui Dumnezeu!

4Voi mă amăgiți cu minciuni, toți sunteți niște doctori de nimic.

5Mai bine ați fi tăcut! Așa ați fi arătat înțelepciune.

6Ascultați-mi apărarea, ascultați răspunsul buzelor mele!

7Vreți să vorbiți cu răutate în Numele lui Dumnezeu și să spuneți minciuni în favoarea Lui?

8Vreți să-I țineți partea sau să fiți apărători ai lui Dumnezeu?

9Va fi oare bine de voi când vă va cerceta? Îl puteți oare înșela așa cum înșală un om pe un altul?

10Oare nu vă va mustra El, dacă încercați să-I țineți partea pe ascuns?

11Oare nu vă va înspăimânta măreția Lui? Nu va cădea peste voi groaza Lui?

12Cugetările voastre sunt proverbe de cenușă, iar apărarea voastră e una de lut.

13Tăceți! și vă voi vorbi; apoi fie ce-o fi!

14La ce bun să-mi iau carnea în dinți și să-mi pun viața în propriile mâini?

15Chiar dacă mă va ucide, tot voi nădăjdui în El. Da, îmi voi apăra căile înaintea feței Lui.

16Chiar și lucrul acesta poate fi spre scăparea mea: știu că cei lipsiți de evlavie nu pot ajunge înaintea Lui.

17Ascultați-mi cu atenție cuvintele, luați aminte la ceea ce vreau să vă spun!

18Mi-am pregătit apărarea; știu că am dreptate.

19Cine poate să mă acuze? Dacă va face cineva lucrul acesta, atunci voi tăcea și voi muri.

20Dumnezeule, dă-mi doar două lucruri și nu mă voi ascunde de fața Ta:

21ridică-Ți mâna de pe mine și nu mai lăsa groaza Ta să mă înspăimânte.

22Apoi cheamă-mă și-Ți voi răspunde sau lasă-mă să vorbesc și răspunde-mi Tu.

23Cât de multe sunt nelegiuirile și păcatele mele? Arată-mi fărădelegile și păcatul meu!

24De ce-Ți ascunzi fața și mă consideri un dușman?

25Vrei să înspăimânți o frunză suflată de vânt și să urmărești un pai uscat?

26Căci scrii lucruri amare împotriva mea și mă faci să moștenesc păcatele tinereții mele.

27Îmi pui picioarele în butuci, îmi urmărești toate căile și pui hotar pașilor mei.

28În felul acesta trupul mi se destramă ca un lucru putred, ca o haină mâncată de molii.

Copyright information for NTLR