Job 16

Răspunsul lui Iov

Iov a răspuns:

„Am auzit multe lucruri ca acestea! Sunteți cu toții niște mângâietori jalnici!

Când se vor termina toateaceste vorbe în vânt? Sau ce îți dă imbold când răspunzi?

Și eu aș putea vorbi ca voi, dacă ați fi în locul meu. Aș ține cuvântări alese împotriva voastră și aș da din cap înaintea voastră.

Dar gura mea v-ar încuraja, iar mângâierea buzelor mele v-ar alina.

Totuși dacă vorbesc, nu mi se micșorează durerea, iar dacă tac, aș fi eu alinat?

Dar acum Tu m-ai lăsat fără puteri, mi-ai distrus toată casa,

m-ai apucat și toate acestea stau ca mărturie. Slăbiciunea mea se ridică și mă învinuiește.

El mă sfâșie și mă dușmănește în mânia Lui, scrâșnește din dinți împotriva mea; potrivnicul meu mă străpunge cu privirea lui.

10 Oamenii deschid gura să mă batjocorească, mă bat peste obraji cu dispreț și se unesc împotriva mea.

11 Dumnezeu mă lasă la bunul plac al celui nelegiuit și mă aruncă în brațele celor răi.

12 Eram în pace, dar El m-a scuturat, m-a prins de ceafă și m-a zdrobit; m-a luat drept țintă.

13 Arcașii Lui m-au înconjurat. El îmi străpunge rărunchii fără milă și-mi varsă fierea pe pământ.

14 Mă frânge bucată cu bucată, se năpustește asupra mea ca un războinic.

15 Mi-am cusut un sac pe piele și mi-am îngropat fruntea în țărână.

16 Fața îmi este roșie de plâns și pleoapele îmi sunt acoperite de întuneric,

17 deși în mâinile mele nu este răutate și rugăciunea mea este curată.

18 Pământule, nu-mi acoperi sângele! Vaietul meu să nu găsească loc de odihnă!

19 Chiar acum martorul meu este în cer; apărătorul meu este în înălțimi.

20 Mijlocitorul meu este prietenul meu, iar ochii mei varsă lacrimi către Dumnezeu.

21 El mijlocește pentru un om la Dumnezeu, așa cum vorbește un om în apărarea prietenului său.

22 Căci numărul anilor mei se apropie de sfârșit și mă voi duce pe un drum fără întoarcere.

Copyright information for NTLR