Job 18

Al doilea discurs al lui Bildad din Șuah

1Atunci Bildad din Șuah i-a zis:

2„Când vei înceta să mai vorbești? Vino-ți în fire! și vom putea vorbi!

3De ce suntem priviți ca niște vite? De ce suntem proști în ochii tăi?

4Pentru tine, care te sfâșii în mânia ta, să fie uitat pământul? Sau să fie mutate stâncile din locul lor?

5Cu siguranță, lumina celui rău se va stinge și flacăra focului său nu va mai străluci.

6În cortul lui lumina devine întuneric, se stinge candela deasupra lui.

7Puterea pașilor săi e slăbită. Propriile-i planuri îl trântesc la pământ.

8Picioarele îl împing în laț și el umblă deasupra unei capcane.

9O cursă îl prinde de călcâi, o prinzătoare îl ține tare.

10Un laț în care cade prins este ascuns în pământ, o cursă este pe cărarea lui.

11Spaime se năpustesc asupra lui din toate părțile și-l urmăresc la fiecare pas.

12Puterea lui e slăbită de foame, nenorocirea e pregătită pentru momentul căderii lui.

13Ele îi mănâncă părți din piele; întâiul născut al morții îi mănâncă mădularele.

14E smuls din siguranța cortului său și e târât spre împăratul spaimelor.

15În cortul său locuiește focul și pucioasă este presărată peste locuința lui.

16Jos i se usucă rădăcinile, iar sus i se ofilesc ramurile.

17Amintirea lui e ștearsă de pe pământ; nu mai are nici un nume pe întinderea țării.

18E tras de la lumină în întuneric și este alungat din lume.

19El nu mai lasă nici moștenitori, nici urmași și nici vreo altă rămășiță acolo unde a trăit.

20Oamenii din apus sunt uimiți de soarta lui; oamenii din răsărit sunt cuprinși de groază.

21Așa este locuința celui nelegiuit, așa este locul celui ce nu-L cunoaște pe Dumnezeu.“

Copyright information for NTLR