Job 20

Al doilea discurs al lui Țofar din Naamat

Atunci Țofar din Naamat i-a zis:

„Gândurile mele mă silesc să-ți răspund, pentru că sunt tare frământat.

Am auzit o mustrare care mă umple de rușine și duhul meu mă face să răspund prin priceperea mea.

Nu știi că încă din vechime, de când a fost pus omul pe pământ,

veselia celui rău este scurtă și bucuria celui lipsit de evlavie ține pentru o clipă?

Chiar dacă trufia lui se înalță până la cer și capul lui atinge norii,

va pieri pentru totdeauna, la fel ca murdăria lui; iar cei ce l-au văzut vor întreba: «Unde este?»

Va fugi ca un vis, nu va mai putea fi găsit, va pieri ca o vedenie de noapte.

Ochiul care l-a văzut nu-l va mai vedea; locul său nu se va mai uita la el niciodată.

10 Copiii săi vor căuta bunăvoința celui sărac; mâinile lui vor da înapoi bogăția sa.

11 Oasele lui, odată pline de puterea tinereții, vor ședea cu el în țărână.

12 Deși răutatea este dulce în gura sa și el o ascunde sub limbă,

13 deși nu vrea s-o lase să plece și o ține în gură,

14 mâncarea i se va strica în stomac, va fi pentru el ca veninul unui șarpe.

15 El va da afară bogățiile pe care le-a înghițit; Dumnezeu le va scoate din pântecele lui.

16 El va suge otravă de șarpe; limba viperei îl va ucide.

17 Nu se va mai bucura de pâraie, de râuri de miere și smântână.

18 El va da înapoi, neatins, câștigul său și nu se va bucura de câștigul negoțului său,

19 pentru că l-a asuprit și l-a lăsat lipsit pe cel sărac și a luat cu forța case pe care nu le-a zidit.

20 Este nesățios în lăcomia lui. Comoara sa nu poate însă să-l salveze.

21 Nu i-a rămas nimic să mai mănânce, de aceea bunăstarea lui nu va dura.

22 În mijlocul belșugului va fi în necaz; toată puterea nenorocirii se va năpusti asupra lui.

23 Când își va fi umplut pântecele, Dumnezeu Își va trimite mânia împotriva lui și îl va atinge cu o ploaie de lovituri.

24 Deși fuge de o armă de fier, o săgeată de bronz îl va străpunge.

25 El și-o va smulge din spate; va străluci când va ieși din fierea lui. Spaimele îl vor cuprinde.

26 Întunericul deplin e pregătit pentru bogățiile lui. Un foc neaprins de nimeni le va mistui și va distruge ce a rămas în cortul lui.

27 Cerurile vor arăta nedreptatea lui și pământul se va ridica împotriva lui.

28 Câștigul casei sale se va pierde, va fi dus de ape în ziua mâniei lui Dumnezeu.

29 Aceasta este partea dată de Dumnezeu celui rău, moștenirea pe care i-o hotărește Dumnezeu.“

Copyright information for NTLR