Job 20

Al doilea discurs al lui Țofar din Naamat

1Atunci Țofar din Naamat i-a zis:

2„Gândurile mele mă silesc să-ți răspund, pentru că sunt tare frământat.

3Am auzit o mustrare care mă umple de rușine și duhul meu mă face să răspund prin priceperea mea.

4Nu știi că încă din vechime, de când a fost pus omul pe pământ,

5veselia celui rău este scurtă și bucuria celui lipsit de evlavie ține pentru o clipă?

6Chiar dacă trufia lui se înalță până la cer și capul lui atinge norii,

7va pieri pentru totdeauna, la fel ca murdăria lui; iar cei ce l-au văzut vor întreba: «Unde este?»

8Va fugi ca un vis, nu va mai putea fi găsit, va pieri ca o vedenie de noapte.

9Ochiul care l-a văzut nu-l va mai vedea; locul său nu se va mai uita la el niciodată.

10Copiii săi vor căuta bunăvoința celui sărac; mâinile lui vor da înapoi bogăția sa.

11Oasele lui, odată pline de puterea tinereții, vor ședea cu el în țărână.

12Deși răutatea este dulce în gura sa și el o ascunde sub limbă,

13deși nu vrea s-o lase să plece și o ține în gură,

14mâncarea i se va strica în stomac, va fi pentru el ca veninul unui șarpe.

15El va da afară bogățiile pe care le-a înghițit; Dumnezeu le va scoate din pântecele lui.

16El va suge otravă de șarpe; limba viperei îl va ucide.

17Nu se va mai bucura de pâraie, de râuri de miere și smântână.

18El va da înapoi, neatins, câștigul său și nu se va bucura de câștigul negoțului său,

19pentru că l-a asuprit și l-a lăsat lipsit pe cel sărac și a luat cu forța case pe care nu le-a zidit.

20Este nesățios în lăcomia lui. Comoara sa nu poate însă să-l salveze.

21Nu i-a rămas nimic să mai mănânce, de aceea bunăstarea lui nu va dura.

22În mijlocul belșugului va fi în necaz; toată puterea nenorocirii se va năpusti asupra lui.

23Când își va fi umplut pântecele, Dumnezeu Își va trimite mânia împotriva lui și îl va atinge cu o ploaie de lovituri.

24Deși fuge de o armă de fier, o săgeată de bronz îl va străpunge.

25El și-o va smulge din spate; va străluci când va ieși din fierea lui. Spaimele îl vor cuprinde.

26Întunericul deplin e pregătit pentru bogățiile lui. Un foc neaprins de nimeni le va mistui și va distruge ce a rămas în cortul lui.

27Cerurile vor arăta nedreptatea lui și pământul se va ridica împotriva lui.

28Câștigul casei sale se va pierde, va fi dus de ape în ziua mâniei lui Dumnezeu.

29Aceasta este partea dată de Dumnezeu celui rău, moștenirea pe care i-o hotărește Dumnezeu.“

Copyright information for NTLR