Job 21

Răspunsul lui Iov

1Iov a răspuns:

2„Ascultați cu atenție cuvintele mele! Aceasta este mângâierea pe care v-o cer.

3Lăsați-mă să vorbesc, iar atunci când voi termina, vă puteți bate joc.

4Este plângerea mea adresată unui om? Și de ce n-aș fi nerăbdător?

5Priviți-mă, mirați-vă și puneți-vă mâna la gură!

6Când mă gândesc la acestea mă înspăimânt și un tremur îmi cuprinde trupul.

7De ce trăiesc cei răi, de ce ajung la bătrânețe și se întăresc în putere?

8Își văd copiii așezați în jurul lor și urmașii cum propășesc sub ochii lor.

9Casele lor sunt în siguranță, fără teamă, nici o nuia a lui Dumnezeu nu este asupra lor.

10Taurii lor sunt întotdeauna prăsitori, vacile lor zămislesc și niciodată nu leapădă.

11Își lasă copilașii să se împrăștie ca o turmă și copiii lor zburdă pe lângă ei.

12Ei cântă la tamburină și harfă și se bucură la sunetul fluierului.

13Ei își trăiesc zilele în bunăstare și se coboară în Locuința Morților în pace.

14Îi zic lui Dumnezeu: «Pleacă de la noi! Nu vrem să cunoaștem căile Tale.

15Cine este Cel Atotputernic ca să-I slujim? Ce câștigăm dacă ne rugăm Lui?»

16Nu se bucură ei de bunăstarea lor? Departe de mine însă sfatul celor răi!

17De câte ori li se stinge candela celor răi și vine nenorocirea peste cei ca ei? Le dă Dumnezeu dureri în mânia Lui?

18Sunt ei ca paiul înaintea vântului și ca pleava luată de furtună?

19Voi ziceți: «Dumnezeu păstrează pedeapsa pentru copiii lor!» Însă el, cel nelegiuit, ar trebui pedepsit, ca astfel să-și dea seama!

20Ochii lui să vadă nimicirea lui și el să bea din mânia Celui Atotputernic.

21Căci ce-i pasă lui de familia pe care o lasă în urmă, când numărul lunilor lui au ajuns la capăt?

22Îl va învăța cineva pe Dumnezeu cunoștința, pe El, Cel Care judecă pe cei înălțați?

23Un om moare în plină putere, în deplină siguranță și fără greutăți,

24cu trupul plin de grăsime și cu măduva mustind în oasele lui.

25Iar un altul moare cu amărăciune în suflet, fără să fi gustat niciodată fericirea.

26Totuși amândoi stau în țărână și viermii îi acoperă.

27Știu bine ce gândiți, planurile prin care vreți să-mi faceți rău.

28Voi ziceți: «Unde este casa celui mare? Unde este cortul locuinței celor răi?»

29Nu i-ați întrebat pe cei ce călătoresc și n-ați luat voi aminte la mărturia lor,

30potrivit căreia cel rău e cruțat în ziua nenorocirii și scăpat în ziua mâniei?

31Cine îl mustră în față pentru purtarea lui? Cine îl răsplătește pentru ce a făcut?

32Când e dus în groapă, i se pune o strajă la mormânt.

33Bulgării din vale îi sunt dulci; toți oamenii merg după el și o mulțime fără număr merge înaintea lui.

34Deci cum mă veți mângâia voi cu vorbe deșarte? Ce mai rămâne din răspunsurile voastre decât minciună?“

Copyright information for NTLR