Job 22

Al treilea discurs al lui Elifaz din Teman

1Atunci Elifaz din Teman i-a zis:

2„Poate un om să-i fie de folos lui Dumnezeu? Chiar cel mai înțelept Îi poate sluji la ceva?

3Ce bucurie are Cel Atotputernic dacă trăiești drept? Ce câștigă El dacă sunt curate căile tale?

4Pentru evlavia ta te mustră El și intră la judecată cu tine?

5Nu e mare răutatea ta? Nu sunt fără sfârșit nedreptățile tale?

6N-ai luat tu garanții de la frații tăi fără temei? Ai despuiat oameni de îmbrăcămintea lor.

7N-ai dat apă celui însetat și n-ai vrut să dai pâine celui flămând,

8deși erai un om puternic și țara era a ta, erai un om onorat; trăiai în ea.

9Tu ai trimis pe văduve cu mâinile goale și ai zdrobit puterea celor orfani.

10De aceea ești înconjurat de curse și ești cuprins brusc de spaimă.

11De aceea e atât de întuneric, că nu poți vedea și te acoperă un șuvoi de ape.

12Nu este Dumnezeu în înălțimile cerului? Privește cât de mărețe sunt cele mai înalte stele!

13Totuși tu zici: «Ce știe Dumnezeu? Poate El judeca prin întunericul adânc?

14Nori groși Îl înfășoară și astfel nu ne vede, atunci când El umblă pe bolta cerului.»

15Te vei ține de calea veche pe care au urmat-o cei răi?

16Ei au fost smulși înainte de vreme; temelia le-a fost spălată de un șuvoi de apă.

17Ei I-au zis lui Dumnezeu: «Pleacă de la noi! Ce ne poate face Cel Atotputernic?»

18Totuși El le-a umplut casele de bunătăți. Dar departe de mine sfatul celor răi!

19Cei drepți văd căderea lor și se bucură și cel nevinovat râde de ei, zicând:

20«Dușmanii noștri sunt nimiciți, focul le mistuie bogăția!»

21Supune-te Lui și fă pace cu El și așa vei avea parte de bine.

22Primește învățătura din gura Sa, așterne-ți în inimă cuvintele Lui.

23Dacă te întorci la Cel Atotputernic, vei fi repus în drepturi; dacă izgonești răutatea departe de cortul tău,

24dacă vei arunca aurul în țărână și aurul de Ofir în albia pâraielor,

25dacă Cel Atotputernic va fi aurul tău și argintul tău cel mai prețios,

26atunci te vei bucura în Cel Atotputernic și-ți vei ridica fața spre Dumnezeu.

27Te vei ruga Lui și El te va auzi și tu îți vei ține jurămintele.

28Ce vei hotărî se va împlini, lumina va străluci pe căile tale.

29Când oamenii sunt smeriți Tu spui: «Să fie ridicați!» El va izbăvi pe cel cu privirea plecată.

30El va elibera chiar și pe cei vinovați; ei vor scăpa datorită curăției mâinilor tale.“

Copyright information for NTLR