Job 26

Răspunsul lui Iov

1Iov a răspuns:

2„Ce bine l-ai ajutat tu pe cel fără putere! Ce bine ai sprijinit tu brațul fără tărie!

3Ce sfaturi bune ai dat tu celui lipsit de înțelepciune! Ce multă înțelegere i-ai arătat!

4Cui i se datorează aceste cuvinte? A cui suflare a ieșit din tine?

5Cei din tărâmul umbrelor tremură, cei de sub ape și locuitorii lor.

6Locuința Morților este goală înaintea lui Dumnezeu, iar Locul Nimicirii nu este acoperit.

7El întinde nordul asupra golului și atârnă pământul pe nimic.

8El leagă apele în nori groși, iar norii nu se rup de greutatea lor.

9El acoperă fața tronului Său, întinzându-Și norii peste el.

10El a însemnat o boltă deasupra apelor, la marginea dintre lumină și întuneric.

11Stâlpii cerului se clatină și se înspăimântă la mustrarea Sa.

12Prin puterea Lui a potolit marea și prin priceperea Lui l-a zdrobit pe Rahab .

13Suflarea Lui înseninează cerul, mâna Lui străpunge șarpele fugar.

14Acestea sunt doar marginile căilor Sale și numai o adiere ușoară auzim de la El. Dar cine poate înțelege tunetul puterii Sale?“

Copyright information for NTLR