Job 26

Răspunsul lui Iov

Iov a răspuns:

„Ce bine l-ai ajutat tu pe cel fără putere! Ce bine ai sprijinit tu brațul fără tărie!

Ce sfaturi bune ai dat tu celui lipsit de înțelepciune! Ce multă înțelegere i-ai arătat!

Cui i se datorează aceste cuvinte? A cui suflare a ieșit din tine?

Cei din tărâmul umbrelor tremură, cei de sub ape și locuitorii lor.

Locuința Morților este goală înaintea lui Dumnezeu, iar Locul Nimicirii nu este acoperit.

El întinde nordul asupra golului și atârnă pământul pe nimic.

El leagă apele în nori groși, iar norii nu se rup de greutatea lor.

El acoperă fața tronului Său, întinzându-Și norii peste el.

10 El a însemnat o boltă deasupra apelor, la marginea dintre lumină și întuneric.

11 Stâlpii cerului se clatină și se înspăimântă la mustrarea Sa.

12 Prin puterea Lui a potolit marea și prin priceperea Lui l-a zdrobit pe Rahab .

13 Suflarea Lui înseninează cerul, mâna Lui străpunge șarpele fugar.

14 Acestea sunt doar marginile căilor Sale și numai o adiere ușoară auzim de la El. Dar cine poate înțelege tunetul puterii Sale?“

Copyright information for NTLR