Job 3

Plângerea lui Iov

1După toate aceasta, Iov și-a deschis gura și a început să blesteme ziua în care s-a născut.

2Iov a zis:

3„Să piară ziua în care m-am născut și noaptea în care s-a zis: «S-a născut un băiat!»

4Prefacă-se în întuneric ziua aceea! Fie ca Dumnezeu să nu se îngrijească de ea din ceruri, iar lumina să nu strălucească peste ea!

5Negura și bezna să o cuprindă, norii să o acopere, întunecimea zilei să o înspăimânte!

6Întunericul să stăpânească noaptea aceea! Să nu se bucure între zilele din an, să nu fie numărată între luni!

7Da, noaptea aceea să fie stearpă, să nu se audă nici un strigăt de bucurie în ea!

8Blestemată să fie de cei ce blestemă zilele, de cei ce se pricep să întărâte Leviatanul!

9Stelele zorilor ei să fie întunecate, să dorească lumina, dar să nu o primească! Să nu vadă pleoapele dimineții,

10pentru că n-a închis ușile pântecelui mamei mele și n-a ascuns necazul de ochii mei.

11De ce n-am murit la naștere și n-am pierit când am ieșit din pântece?

12De ce au fost genunchi care să mă primească și sâni care să mă alăpteze?

13Acum aș fi stat culcat și liniștit, aș fi dormit și m-aș fi odihnit

14cu împărații și sfetnicii pământului, care și-au zidit falnice morminte,

15cu prinții care au avut aur, care și-au umplut casele cu argint.

16Sau de ce n-am fost îngropat ca o stârpitură, ca un prunc care niciodată n-a văzut lumina?

17Acolo cei răi nu te mai necăjesc și acolo cei obosiți se odihnesc.

18Acolo prizonierii se bucură, nu mai aud glasul asupritorului.

19Și cel mic și cel mare sunt acolo, iar sclavii sunt eliberați de stăpânii lor.

20De ce i se dă lumină celui nenorocit și viață celui cu amărăciune în suflet,

21celor care tânjesc după moarte, dar care nu mai vine, care o caută mai mult decât pe o comoară ascunsă,

22celor care nu mai pot de bucurie și de veselie când găsesc mormântul,

23omului a cărui cale este ascunsă și pe care Dumnezeu l-a îngrădit de jur împrejur?

24Gemetele îmi sunt pâinea, și suspinele mi se varsă ca apa.

25Lucrul de care mă temeam a venit asupra mea și lucrul de care îmi era groază a venit peste mine.

26N-am nici pace, nici tihnă, n-am nici odihnă, ci numai neliniște.“

Copyright information for NTLR