Job 33

1Așadar, Iov, ascultă cuvintele mele, ia aminte la tot ce-ți voi spune!

2Sunt gata să-mi deschid gura; cuvintele îmi sunt pe vârful limbii.

3Cuvintele mele vin dintr-o inimă dreaptă și buzele mele spun sincer ceea ce știu.

4Duhul lui Dumnezeu m-a făcut; Suflarea Celui Atotputernic îmi dă viață.

5Răspunde-mi, dacă poți, pregătește-te și confruntă-mă!

6Înaintea lui Dumnezeu și eu sunt ca tine, și eu am fost făcut din lut.

7Nu-ți fie teamă de mine, nu voi apăsa greu asupra ta.

8Tu ai vorbit în auzul meu – am auzit sunetul cuvintelor tale.

9Tu zici: «Sunt curat, fără greșeală; sunt curat, nu este nelegiuire în mine,

10dar Dumnezeu caută să-mi stea împotrivă, mă consideră dușmanul Lui.

11Îmi pune picioarele-n butuci și îmi urmărește toate căile.»

12Îți spun că aici n-ai dreptate, pentru că Dumnezeu este mai mare decât omul.

13De ce te cerți cu El pentru că nu răspunde la nici unul din cuvintele Sale?

14Căci Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul, dar omul nu ia seama.

15Într-un vis, într-o vedenie de noapte, când oamenii sunt cuprinși de un somn adânc, când ei dorm în paturile lor,

16atunci El le deschide urechile și îi înștiințează prin învățăturile Lui,

17ca să-l întoarcă pe om de la faptele lui și să-l ferească de mândrie,

18să-i cruțe sufletul de groapă și viața de loviturile sabiei.

19El este mustrat pe un pat al durerii, cu o luptă neîncetată în oase,

20așa că i se face greață de pâine și chiar și de cele mai alese bucate.

21Carnea i se prăpădește și piere și oasele lui, care erau cândva ascunse, se pot vedea.

22Sufletul i se apropie de groapă și viața sa de cei ce aduc moartea.

23Dar dacă se găsește un înger pentru el, un mijlocitor, unul dintr-o mie, care să-l înștiințeze pe om ce este drept,

24care să fie bun cu el și să zică: «Cruță-l, ca să nu se coboare în groapă; am găsit un preț de răscumpărare pentru el!»,

25atunci carnea lui devine fragedă ca cea din copilărie; el se întoarce la zilele tinereții sale.

26Se roagă lui Dumnezeu și El îi arată bunăvoință; el vede fața Lui strigând de bucurie, este adus din nou în starea sa cea dreaptă.

27Apoi cântă înaintea oamenilor și zice: «Am păcătuit și am pervertit ce era drept, dar n-am primit ce meritam,

28ci El mi-a răscumpărat sufletul de la groapă, iar viața mea va vedea lumina.»

29Dumnezeu face toate aceste lucruri omului, de două, de trei ori,

30pentru a-i aduce înapoi sufletul din groapă, ca să fie luminat cu lumina vieții.

31Ia aminte, Iov, și ascultă-mă! Taci și voi vorbi!

32Dacă ai ceva de zis, răspunde-mi! Vorbește, pentru că vreau să-ți dau dreptate.

33Dacă nu, ascultă-mă! Taci și te voi învăța înțelepciunea!“

Copyright information for NTLR