Job 33

Așadar, Iov, ascultă cuvintele mele, ia aminte la tot ce-ți voi spune!

Sunt gata să-mi deschid gura; cuvintele îmi sunt pe vârful limbii.

Cuvintele mele vin dintr-o inimă dreaptă și buzele mele spun sincer ceea ce știu.

Duhul lui Dumnezeu m-a făcut; Suflarea Celui Atotputernic îmi dă viață.

Răspunde-mi, dacă poți, pregătește-te și confruntă-mă!

Înaintea lui Dumnezeu și eu sunt ca tine, și eu am fost făcut din lut.

Nu-ți fie teamă de mine, nu voi apăsa greu asupra ta.

Tu ai vorbit în auzul meu – am auzit sunetul cuvintelor tale.

Tu zici: «Sunt curat, fără greșeală; sunt curat, nu este nelegiuire în mine,

10 dar Dumnezeu caută să-mi stea împotrivă, mă consideră dușmanul Lui.

11 Îmi pune picioarele-n butuci și îmi urmărește toate căile.»

12 Îți spun că aici n-ai dreptate, pentru că Dumnezeu este mai mare decât omul.

13 De ce te cerți cu El pentru că nu răspunde la nici unul din cuvintele Sale?

14 Căci Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul, dar omul nu ia seama.

15 Într-un vis, într-o vedenie de noapte, când oamenii sunt cuprinși de un somn adânc, când ei dorm în paturile lor,

16 atunci El le deschide urechile și îi înștiințează prin învățăturile Lui,

17 ca să-l întoarcă pe om de la faptele lui și să-l ferească de mândrie,

18 să-i cruțe sufletul de groapă și viața de loviturile sabiei.

19 El este mustrat pe un pat al durerii, cu o luptă neîncetată în oase,

20 așa că i se face greață de pâine și chiar și de cele mai alese bucate.

21 Carnea i se prăpădește și piere și oasele lui, care erau cândva ascunse, se pot vedea.

22 Sufletul i se apropie de groapă și viața sa de cei ce aduc moartea.

23 Dar dacă se găsește un înger pentru el, un mijlocitor, unul dintr-o mie, care să-l înștiințeze pe om ce este drept,

24 care să fie bun cu el și să zică: «Cruță-l, ca să nu se coboare în groapă; am găsit un preț de răscumpărare pentru el!»,

25 atunci carnea lui devine fragedă ca cea din copilărie; el se întoarce la zilele tinereții sale.

26 Se roagă lui Dumnezeu și El îi arată bunăvoință; el vede fața Lui strigând de bucurie, este adus din nou în starea sa cea dreaptă.

27 Apoi cântă înaintea oamenilor și zice: «Am păcătuit și am pervertit ce era drept, dar n-am primit ce meritam,

28 ci El mi-a răscumpărat sufletul de la groapă, iar viața mea va vedea lumina.»

29 Dumnezeu face toate aceste lucruri omului, de două, de trei ori,

30 pentru a-i aduce înapoi sufletul din groapă, ca să fie luminat cu lumina vieții.

31 Ia aminte, Iov, și ascultă-mă! Taci și voi vorbi!

32 Dacă ai ceva de zis, răspunde-mi! Vorbește, pentru că vreau să-ți dau dreptate.

33 Dacă nu, ascultă-mă! Taci și te voi învăța înțelepciunea!“

Copyright information for NTLR