Job 34

1Elihu a continuat:

2„ Ascultați cuvintele mele, înțelepților, ascultați-mă, voi cei ce aveți cunoștință!

3Căci urechea analizează cuvintele, așa cum cerul gurii gustă mâncarea.

4Să alegem ce este drept; să învățăm împreună ce este bine.

5Căci Iov a zis: «Sunt nevinovat, însă Dumnezeu nu-mi dă dreptate.

6Deși sunt drept, sunt considerat mincinos. Deși sunt fără vină, săgețile Lui mă rănesc și nu mă mai vindec.»

7Este vreun alt om ca Iov, care să bea batjocura ca pe apă,

8care să umble cu cei ce fac răul și să se însoțească cu nelegiuiții?

9Căci el a zis: «Nu e de nici un folos omului să-și găsească desfătarea în Dumnezeu.»

10De aceea voi, oameni pricepuți, ascultați-mă! Departe de Dumnezeu fărădelegea și de Cel Atotputernic nedreptatea!

11El răsplătește omului după faptele lui și dă fiecăruia după purtarea lui.

12Dumnezeu nu poate săvârși fărădelegea, Cel Atotputernic nu poate perverti dreptatea.

13Cine I-a încredințat pământul? Cine I-a supus întreaga lume?

14Dacă ar fi vrut să-Și retragă duhul și suflarea,

15toată omenirea ar pieri și omul s-ar întoarce în țărână.

16Dacă ai pricepere, ascultă-mă, ia aminte la ce îți voi spune!

17Poate stăpâni cel ce urăște dreptatea? Îl vei condamna tu pe Cel Drept și Puternic,

18Care zice împăraților: «Ticăloșilor!», Care zice prinților: «Răilor!»,

19Care nu părtinește pe domnitori, nici nu face deosebire între bogat și sărac, pentru că toți sunt lucrarea mâinilor Sale?

20Ei își pierd viața într-o clipă, la miezul nopții; poporul se clatină și piere. Cel puternic piere fără amestecul vreunei mâini.

21Ochii Săi cunosc căile oamenilor; El le vede fiecare pas.

22Nu există loc întunecos sau întuneric adânc unde să se ascundă cei ce fac răul.

23Căci nu de om depinde vremea în care să vină la judecată înaintea lui Dumnezeu.

24Îi scutură pe cei puternici fără cercetare și-i pune pe alții în locul lor.

25Pentru că le cunoaște faptele, îi răstoarnă noaptea și sunt zdrobiți;

26îi lovește pentru răutatea lor înaintea ochilor tuturor,

27pentru că nu L-au mai urmat și nu le-a mai păsat de nici una din căile Lui.

28Ei au făcut ca strigătul celui sărac să ajungă înaintea Lui, așa că El a auzit strigătul celui în necaz.

29Când tace, cine-L poate condamna? Când Își ascunde fața, cine-L poate vedea? La fel se poartă fie cu un neam, fie cu un om.

30Așa că cel lipsit de evlavie nu va domni, ca să nu fie o cursă pentru popor.

31I-a spus cineva vreodată lui Dumnezeu: «Am răbdat pedeapsa, dar nu voi mai păcătui.»?

32Învață-mă ceea ce nu văd! Dacă am făcut nedreptate, nu voi mai face!»

33Ar trebui El să îndrepte ceea ce a făcut pentru că tu protestezi? Tu trebuie să hotărăști, nu eu! Deci spune ceea ce știi!

34Oamenii pricepuți vorbesc ca mine, iar omul înțelept care mă aude, spune și el:

35«Iov vorbește fără să cunoască, cuvintele lui sunt lipsite de chibzuință.»

36Să fie încercat mai departe, pentru că vorbește ca un om rău.

37El adaugă răzvrătire la păcatul său, bate din palme între noi și își înmulțește cuvintele împotriva lui Dumnezeu.“

Copyright information for NTLR