Job 34

Elihu a continuat:

„ Ascultați cuvintele mele, înțelepților, ascultați-mă, voi cei ce aveți cunoștință!

Căci urechea analizează cuvintele, așa cum cerul gurii gustă mâncarea.

Să alegem ce este drept; să învățăm împreună ce este bine.

Căci Iov a zis: «Sunt nevinovat, însă Dumnezeu nu-mi dă dreptate.

Deși sunt drept, sunt considerat mincinos. Deși sunt fără vină, săgețile Lui mă rănesc și nu mă mai vindec.»

Este vreun alt om ca Iov, care să bea batjocura ca pe apă,

care să umble cu cei ce fac răul și să se însoțească cu nelegiuiții?

Căci el a zis: «Nu e de nici un folos omului să-și găsească desfătarea în Dumnezeu.»

10 De aceea voi, oameni pricepuți, ascultați-mă! Departe de Dumnezeu fărădelegea și de Cel Atotputernic nedreptatea!

11 El răsplătește omului după faptele lui și dă fiecăruia după purtarea lui.

12 Dumnezeu nu poate săvârși fărădelegea, Cel Atotputernic nu poate perverti dreptatea.

13 Cine I-a încredințat pământul? Cine I-a supus întreaga lume?

14 Dacă ar fi vrut să-Și retragă duhul și suflarea,

15 toată omenirea ar pieri și omul s-ar întoarce în țărână.

16 Dacă ai pricepere, ascultă-mă, ia aminte la ce îți voi spune!

17 Poate stăpâni cel ce urăște dreptatea? Îl vei condamna tu pe Cel Drept și Puternic,

18 Care zice împăraților: «Ticăloșilor!», Care zice prinților: «Răilor!»,

19 Care nu părtinește pe domnitori, nici nu face deosebire între bogat și sărac, pentru că toți sunt lucrarea mâinilor Sale?

20 Ei își pierd viața într-o clipă, la miezul nopții; poporul se clatină și piere. Cel puternic piere fără amestecul vreunei mâini.

21 Ochii Săi cunosc căile oamenilor; El le vede fiecare pas.

22 Nu există loc întunecos sau întuneric adânc unde să se ascundă cei ce fac răul.

23 Căci nu de om depinde vremea în care să vină la judecată înaintea lui Dumnezeu.

24 Îi scutură pe cei puternici fără cercetare și-i pune pe alții în locul lor.

25 Pentru că le cunoaște faptele, îi răstoarnă noaptea și sunt zdrobiți;

26 îi lovește pentru răutatea lor înaintea ochilor tuturor,

27 pentru că nu L-au mai urmat și nu le-a mai păsat de nici una din căile Lui.

28 Ei au făcut ca strigătul celui sărac să ajungă înaintea Lui, așa că El a auzit strigătul celui în necaz.

29 Când tace, cine-L poate condamna? Când Își ascunde fața, cine-L poate vedea? La fel se poartă fie cu un neam, fie cu un om.

30 Așa că cel lipsit de evlavie nu va domni, ca să nu fie o cursă pentru popor.

31 I-a spus cineva vreodată lui Dumnezeu: «Am răbdat pedeapsa, dar nu voi mai păcătui.»?

32 Învață-mă ceea ce nu văd! Dacă am făcut nedreptate, nu voi mai face!»

33 Ar trebui El să îndrepte ceea ce a făcut pentru că tu protestezi? Tu trebuie să hotărăști, nu eu! Deci spune ceea ce știi!

34 Oamenii pricepuți vorbesc ca mine, iar omul înțelept care mă aude, spune și el:

35 «Iov vorbește fără să cunoască, cuvintele lui sunt lipsite de chibzuință.»

36 Să fie încercat mai departe, pentru că vorbește ca un om rău.

37 El adaugă răzvrătire la păcatul său, bate din palme între noi și își înmulțește cuvintele împotriva lui Dumnezeu.“

Copyright information for NTLR