Job 36

Elihu a continuat:

„Mai rabdă-mă puțin și-ți voi arăta că mai sunt lucruri de spus în favoarea lui Dumnezeu.

Îmi voi aduce cunoștința de departe și voi arăta dreptatea Făcătorului meu.

Fiți siguri că vorbele mele nu sunt mincinoase; unul desăvârșit în cunoaștere este cu voi.

Dumnezeu este puternic, dar nu disprețuiește pe nimeni; este puternic, ferm în scopurile Sale.

Nu-l ține în viață pe cel rău, dar îi face dreptate celui în suferință.

Nu-Și ia ochii de la cei drepți, ci îi așază pe tron împreună cu împărații și îi înalță pentru totdeauna.

Dacă oamenii sunt legați în lanțuri și ținuți în legăturile suferinței,

El le spune ce-au făcut – că s-au mândrit și au păcătuit.

10 El le deschide urechile spre a se îndrepta și le poruncește să se întoarcă de la nedreptate.

11 Dacă Îl ascultă și-L slujesc, își vor sfârși zilele în fericire și anii lor în mulțumire sufletească.

12 Dar dacă ei nu ascultă, vor pieri de sabie și vor muri fără cunoștință.

13 Cei nelegiuiți nutresc mânie; nu strigă după ajutor nici chiar atunci când El îi leagă.

14 Ei mor în tinerețe, sfârșesc printre cei ce se prostituează.

15 Dar pe cei suferinzi El îi scapă prin suferința lor și le deschide urechea prin asuprire.

16 Tot așa te-ar fi scos și pe tine din necaz, la un loc larg, departe de strâmtorare și ar fi pus pe masa ta bucate alese.

17 Dar tu te-ai umplut cu judecata celui rău; judecata și dreptatea te cuprind.

18 Fii atent ca nimeni să nu te amăgească prin bogății și nu lăsa ca un dar bogat să te abată de pe cale!

19 Te-ar putea feri de necaz bogăția sau toate eforturile pe care le faci?

20 Nu tânji după noapte, ca să smulgi popoarele din locul lor.

21 Ai grijă! Nu te întoarce spre nedreptate; căci se pare că ai ales-o mai degrabă pe aceasta decât suferința.

22 Iată, Dumnezeu este înălțat în puterea Sa; care învățător este ca El?

23 Cine I-a rânduit căile sau cine-I poate spune: «Ai greșit!»

24 Nu uita să-I preamărești lucrarea pe care oamenii au lăudat-o în cântare.

25 Toți oamenii au văzut-o; fiecare privește la ea de departe.

26 Ce mare este Dumnezeu, dincolo de înțelegerea noastră! Numărul anilor Lui nu poate fi pătruns.

27 El ia picăturile din apă și preface ceața în ploaie,

28 pe care norii o lasă să cadă și care picură din plin peste oameni.

29 Cine poate înțelege ruperea norilor, tunetele cortului său?

30 El Își răspândește fulgerul în jurul Lui și acoperă adâncurile mării.

31 În acest fel judecă El popoarele; El le dă hrană din belșug.

32 Își umple mâinile cu un fulger și-i poruncește unde să lovească.

33 Tunetul său Îi vestește sosirea, iar furtuna anunță mânia Sa aprinsă.

Copyright information for NTLR