Job 37

1În fața acestor lucruri, inima îmi tremură și saltă din locul ei.

2Ascultați! Ascultați tunetul glasului Său și bubuitul care iese din gura Sa!

3Își desfășoară fulgerul sub cerul întreg și-l trimite până la marginile pământului.

4Apoi se aude vuietul glasului Său; El tună cu glasul Său măreț. Când I se aude glasul, El nu oprește fulgerele.

5Vocea lui Dumnezeu tună într-un mod deosebit; El face fapte mărețe, dincolo de înțelegerea noastră.

6El spune zăpezii: «Cazi pe pământ!» și ploii: «Fii o ploaie puternică!»

7El îl oprește pe orice om din lucrul lui, pentru ca toți oamenii să recunoască lucrarea Lui.

8Atunci animalele se duc la adăpostul lor și rămân în vizuinile lor.

9Vijelia iese din odaia sa și frigul din vânturile cele năprasnice.

10Suflarea lui Dumnezeu face gheața și îngheață apele mari.

11El încarcă norii grei cu umezeală; împrăștie norii cu fulgerul Său.

12Ei se mișcă după călăuzirea Lui și fac tot ceea ce le poruncește pe fața întregului pământ.

13El aduce norii ca să-i pedepsească pe oameni sau să ude pământul Său și să-Și arate îndurarea.

14Iov, ia aminte la aceasta! Stai și cugetă la minunile lui Dumnezeu!

15Știi tu cum conduce Dumnezeu norii și cum face să strălucească fulgerul Său?

16Știi tu cum plutesc norii? Înțelegi tu minunile Celui Desăvârșit în cunoștință?

17Știi tu de ce ți se încălzesc hainele, când pământul se odihnește de vântul dinspre sud?

18Poți tu să întinzi cerurile ca El, tari ca o oglindă turnată?

19«Învață-ne ce trebuie să-I spunem! Din pricina întunericului nu știm să ne apărăm cauza.»

20Cine Îi va spune că vreau să-I vorbesc? Va vrea cineva să-I vorbească ca să fie înghițit?

21Nimeni nu poate privi cum strălucește soarele în ceruri, după ce vântul le-a înseninat.

22El vine din nord într-o splendoare de aur; împrejurul lui Dumnezeu este o măreție înfricoșătoare.

23Cel Atotputernic este dincolo de înțelegerea noastră. Este măreț în putere, în judecată și în dreptate. El nu va asupri.

24De aceea oamenii se tem de El; da, toți cei cu inima înțeleaptă se vor teme de El.“

Copyright information for NTLR