Job 38

DOMNUL vorbește

DOMNUL i-a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii:

„Cine este cel ce-Mi întunecă sfatul, prin cuvântări lipsite de cunoștință?

Încinge-ți mijlocul ca un bărbat, ca Eu să te întreb și tu să Mă înveți.

Unde erai când am așezat temeliile pământului? Spune, dacă ai pricepere!

Cine i-a hotărât măsurile? Știi? Cine a întins sfoara de măsurat peste el?

Pe ce îi sunt sprijinite temeliile și cine i-a pus piatra din capul unghiului,

atunci când stelele dimineții cântau împreună și toți fiii lui Dumnezeu strigau de bucurie?

Cine a închis marea cu porți, când a țâșnit din pântece,

când i-am făcut îmbrăcăminte din nori și am înfășat-o în întuneric gros,

10 când i-am pus hotare, zăvoare și porți,

11 când i-am zis: «Până aici să vii, să nu treci mai departe, aici să se oprească mândria valurilor tale!»?

12 Ai poruncit tu vreodată dimineții sau ai arătat zorilor locul lor,

13 ca să prindă pământul de margini și să-i scuture pe cei răi de pe el?

14 Pământul ia forma lutului sub o pecete; înfățisarea lui este ca cea a unei haine.

15 Lumina este luată de la cei răi și brațul lor cel ridicat este zdrobit.

16 Ai fost tu la izvoarele mării sau te-ai plimbat tu prin adâncurile ei?

17 Ți-au fost arătate porțile morții sau ai văzut tu porțile umbrei morții?

18 Pricepi tu cât de larg este pământul? Vorbește dacă știi toate aceste lucruri.

19 Unde este calea către locuința luminii și unde este locuința întunericului?

20 Poți să le duci tu la hotarul lor și cunoști tu căile către casa lor?

21 Cu siguranță, ar trebui să știi, căci doar erai deja născut! Și numărul zilelor tale este mare!

22 Ai intrat tu în cămările zăpezii sau ai văzut tu cămările grindinei,

23 pe care Eu le-am păstrat pentru vreme de necaz, pentru ziua de luptă și de război?

24 Unde este calea către locul de unde iese fulgerul? De unde este împrăștiat vântul de răsărit pe pământ?

25 Cine deschide o cale pentru ploaie și o cărare pentru trăsnet,

26 ca să ude pământul nelocuit, deșertul în care nu trăiește nimeni,

27 ca să adape pământul pustiit și să facă să încolțească iarba?

28 Are ploaia tată? Sau cine dă naștere picăturilor de rouă?

29 Din care pântece iese gheața și cine naște bruma cerului

30 când apele se fac tari ca piatra și când îngheață fața adâncului?

31 Poți tu lega lanțul Pleiadelor sau poți să dezlegi frânghiile Orionului?

32 Poți face să răsară constelațiile la vremea lor sau poți să călăuzești Ursul cu puii săi?

33 Cunoști tu legile cerului? Poți hotărî stăpânirea Lui asupra pământului?

34 Poți să-ți înalți glasul până la nori și să te acoperi cu un șuvoi de apă?

35 Poți tu trimite fulgere ca astfel ele să plece? Îți spun ele: «Iată-ne»!

36 Cine a pus înțelepciunea în locuri lăuntrice și a dat pricepere minții?

37 Cine are înțelepciune să numere norii? Cine poate vărsa burdufurile cerurilor,

38 pentru ca praful să se facă noroi și bulgării de pământ să se lipească laolaltă?

39 Poți tu vâna prada pentru leoaică sau poți să potolești pofta leilor tineri,

40 când stau ghemuiți în viziunile lor sau când stau la pândă în culcușul lor?

41 Cine pregătește corbului hrana, când puii lui strigă către Dumnezeu și rătăcesc din lipsă de hrană?

Copyright information for NTLR