Job 38

DOMNUL vorbește

1DOMNUL i-a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii:

2„Cine este cel ce-Mi întunecă sfatul, prin cuvântări lipsite de cunoștință?

3Încinge-ți mijlocul ca un bărbat, ca Eu să te întreb și tu să Mă înveți.

4Unde erai când am așezat temeliile pământului? Spune, dacă ai pricepere!

5Cine i-a hotărât măsurile? Știi? Cine a întins sfoara de măsurat peste el?

6Pe ce îi sunt sprijinite temeliile și cine i-a pus piatra din capul unghiului,

7atunci când stelele dimineții cântau împreună și toți fiii lui Dumnezeu strigau de bucurie?

8Cine a închis marea cu porți, când a țâșnit din pântece,

9când i-am făcut îmbrăcăminte din nori și am înfășat-o în întuneric gros,

10când i-am pus hotare, zăvoare și porți,

11când i-am zis: «Până aici să vii, să nu treci mai departe, aici să se oprească mândria valurilor tale!»?

12Ai poruncit tu vreodată dimineții sau ai arătat zorilor locul lor,

13ca să prindă pământul de margini și să-i scuture pe cei răi de pe el?

14Pământul ia forma lutului sub o pecete; înfățisarea lui este ca cea a unei haine.

15Lumina este luată de la cei răi și brațul lor cel ridicat este zdrobit.

16Ai fost tu la izvoarele mării sau te-ai plimbat tu prin adâncurile ei?

17Ți-au fost arătate porțile morții sau ai văzut tu porțile umbrei morții?

18Pricepi tu cât de larg este pământul? Vorbește dacă știi toate aceste lucruri.

19Unde este calea către locuința luminii și unde este locuința întunericului?

20Poți să le duci tu la hotarul lor și cunoști tu căile către casa lor?

21Cu siguranță, ar trebui să știi, căci doar erai deja născut! Și numărul zilelor tale este mare!

22Ai intrat tu în cămările zăpezii sau ai văzut tu cămările grindinei,

23pe care Eu le-am păstrat pentru vreme de necaz, pentru ziua de luptă și de război?

24Unde este calea către locul de unde iese fulgerul? De unde este împrăștiat vântul de răsărit pe pământ?

25Cine deschide o cale pentru ploaie și o cărare pentru trăsnet,

26ca să ude pământul nelocuit, deșertul în care nu trăiește nimeni,

27ca să adape pământul pustiit și să facă să încolțească iarba?

28Are ploaia tată? Sau cine dă naștere picăturilor de rouă?

29Din care pântece iese gheața și cine naște bruma cerului

30când apele se fac tari ca piatra și când îngheață fața adâncului?

31Poți tu lega lanțul Pleiadelor sau poți să dezlegi frânghiile Orionului?

32Poți face să răsară constelațiile la vremea lor sau poți să călăuzești Ursul cu puii săi?

33Cunoști tu legile cerului? Poți hotărî stăpânirea Lui asupra pământului?

34Poți să-ți înalți glasul până la nori și să te acoperi cu un șuvoi de apă?

35Poți tu trimite fulgere ca astfel ele să plece? Îți spun ele: «Iată-ne»!

36Cine a pus înțelepciunea în locuri lăuntrice și a dat pricepere minții?

37Cine are înțelepciune să numere norii? Cine poate vărsa burdufurile cerurilor,

38pentru ca praful să se facă noroi și bulgării de pământ să se lipească laolaltă?

39Poți tu vâna prada pentru leoaică sau poți să potolești pofta leilor tineri,

40când stau ghemuiți în viziunile lor sau când stau la pândă în culcușul lor?

41Cine pregătește corbului hrana, când puii lui strigă către Dumnezeu și rătăcesc din lipsă de hrană?

Copyright information for NTLR