a+ 40: 19 Sau : Cel Ce l-a făcut se apropie de el cu sabia

Job 40

1DOMNUL i-a mai zis lui Iov:

2„Cel ce se ceartă cu Cel Atotputernic Îi va da Lui învățătură? Acela care Îl mustră pe Dumnezeu trebuie să-I răspundă!“

3Atunci Iov I-a răspuns DOMNULUI :

4„Iată, eu sunt neînsemnat! Ce-aș putea să-Ți răspund? Îmi pun mâna la gură.

5Am vorbit o dată și nu voi răspunde; de două ori, dar nu voi mai zice nimic.“

6DOMNUL i-a vorbit lui Iov din mijlocul furtunii astfel:

7„Încinge-ți mijlocul ca un bărbat, ca Eu să te întreb și tu să Mă înveți.

8Vei nesocoti oare dreptatea Mea? Mă vei condamna pentru a te îndreptăți tu?

9Ai tu un braț ca al lui Dumnezeu și poate tuna glasul tău ca al Lui?

10Împodobește-te cu splendoare și onoare, îmbracă-te cu frumusețe și slavă.

11Varsă-ți șuvoiul mâniei tale, uită-te la toți cei mândri și umilește-i.

12Uită-te la toți cei mândri și doboară-i, zdrobește-i pe cei răi acolo unde stau,

13ascunde-i pe toți împreună în țărână, îngroapă-le fața în întuneric.

14Și Eu voi recunoaște atunci că mâna ta dreaptă te poate salva.

15Uită-te la behemot, căruia i-am dat viață ca și ție; mănâncă iarbă ca un bou.

16Tăria lui stă în șalele lui și puterea în mușchii pântecelui său.

17Își îndoaie coada ca un cedru; tendoanele coapselor sale sunt întrețesute,

18oasele îi sunt țevi de bronz, mădularele lui sunt ca niște drugi de fier.

19El este cel mai mare între lucrările lui Dumnezeu. Cel Ce l-a făcut l-a înzestrat cu o sabie. a 

20Căci munții îi dau hrană acolo unde se joacă animalele sălbatice.

21Se culcă sub lotus, între trestii și în mlaștină.

22Lotusul îl acoperă și-i ține umbră, sălciile râului îl înconjoară.

23Dacă râul crește, el nu se teme, stă liniștit chiar dacă Iordanul se năpustește asupra gurii lui.

24Crezi că-l poți prinde lovindu -l în ochi sau îi poți străpunge nasul într-o cursă?

Copyright information for NTLR