a+ 40: 19 Sau : Cel Ce l-a făcut se apropie de el cu sabia

Job 40

DOMNUL i-a mai zis lui Iov:

„Cel ce se ceartă cu Cel Atotputernic Îi va da Lui învățătură? Acela care Îl mustră pe Dumnezeu trebuie să-I răspundă!“

Atunci Iov I-a răspuns DOMNULUI :

„Iată, eu sunt neînsemnat! Ce-aș putea să-Ți răspund? Îmi pun mâna la gură.

Am vorbit o dată și nu voi răspunde; de două ori, dar nu voi mai zice nimic.“

DOMNUL i-a vorbit lui Iov din mijlocul furtunii astfel:

„Încinge-ți mijlocul ca un bărbat, ca Eu să te întreb și tu să Mă înveți.

Vei nesocoti oare dreptatea Mea? Mă vei condamna pentru a te îndreptăți tu?

Ai tu un braț ca al lui Dumnezeu și poate tuna glasul tău ca al Lui?

10 Împodobește-te cu splendoare și onoare, îmbracă-te cu frumusețe și slavă.

11 Varsă-ți șuvoiul mâniei tale, uită-te la toți cei mândri și umilește-i.

12 Uită-te la toți cei mândri și doboară-i, zdrobește-i pe cei răi acolo unde stau,

13 ascunde-i pe toți împreună în țărână, îngroapă-le fața în întuneric.

14 Și Eu voi recunoaște atunci că mâna ta dreaptă te poate salva.

15 Uită-te la behemot, căruia i-am dat viață ca și ție; mănâncă iarbă ca un bou.

16 Tăria lui stă în șalele lui și puterea în mușchii pântecelui său.

17 Își îndoaie coada ca un cedru; tendoanele coapselor sale sunt întrețesute,

18 oasele îi sunt țevi de bronz, mădularele lui sunt ca niște drugi de fier.

19 El este cel mai mare între lucrările lui Dumnezeu. Cel Ce l-a făcut l-a înzestrat cu o sabie. a 

20 Căci munții îi dau hrană acolo unde se joacă animalele sălbatice.

21 Se culcă sub lotus, între trestii și în mlaștină.

22 Lotusul îl acoperă și-i ține umbră, sălciile râului îl înconjoară.

23 Dacă râul crește, el nu se teme, stă liniștit chiar dacă Iordanul se năpustește asupra gurii lui.

24 Crezi că-l poți prinde lovindu -l în ochi sau îi poți străpunge nasul într-o cursă?

Copyright information for NTLR