Job 41

Poți tu prinde leviatanul cu undița sau îi poți lega limba cu o funie?

Poți să-i treci o funie prin nări sau să-i străpungi falca cu un cârlig?

Îți va face el multe rugăminți, îți va vorbi el cu glas dulce?

Va încheia un legământ cu tine, ca să te slujească întotdeauna?

Te vei juca tu cu el precum cu o pasăre sau îi vei pune lesă ca să-l ai pentru fetele tale?

Fac negustorii comerț cu el? Este împărțit el între comercianți?

Îi vei acoperi pielea cu harpoane sau capul cu căngi?

Dacă vei pune mâna pe el, îți vei aduce aminte de luptă și nu o vei mai face a doua oară!

Orice speranță de a-l prinde e o înșelătorie. Numai când îl vezi, ești deja îngrozit!

10 Nimeni nu are curajul să-l întărâte. Cine atunci Mi s-ar putea împotrivi?

11 Cine Mi-a dat vreodată ceva, ca Eu să trebuiască să-i dau înapoi? Totul de sub ceruri Îmi aparține.

12 Nu voi înceta să vorbesc despre mădularele lui, despre puterea lui cea mare sau despre minunata lui întocmire.

13 Cine-i poate scoate haina? Cine poate pătrunde între fălcile lui?

14 Cine ar îndrăzni să deschidă poarta gurii sale? Dinții ce o înconjoară sunt de temut.

15 Spatele lui e făcut din șiruri de scuturi, legate strâns împreună;

16 fiecare e așa apropiat de celălalt, încât nici aerul nu poate trece printre ele.

17 Sunt unite unele cu altele, se țin împreună și nu pot fi despărțite.

18 Strănuturile lui fac să strălucească lumina, ochii lui sunt ca pleoapele zorilor.

19 Din gura lui ies torțe aprinse; el scapără scântei de foc.

20 Din nările lui iese fum, ca dintr-un vas care fierbe pe un foc de uscături.

21 Suflarea lui aprinde cărbunii și gura lui aruncă flăcări.

22 În grumaz îi stă puterea și înaintea lui merge groaza.

23 Straturile cărnii sale se țin împreună, sunt ca turnate pe el, de neclintit.

24 Pieptul îi este tare ca piatra, tare ca piatra de moară de dedesubt.

25 Când el se ridică, cei puternici tremură; groaza lui îi pune pe fugă.

26 Deși sabia îl atinge, nu îi face nimic, la fel nici sulița, săgeata sau lancea.

27 Pentru el fierul e ca paiul și bronzul ca lemnul putred.

28 Săgeata nu-l pune pe fugă, pietrele aruncate cu praștia sunt ca pleava,

29 buzduganul e pentru el ca un pai; râde la șuieratul suliței.

30 Dedesubtul lui arată ca un strat de cioburi ascuțite; lasă în noroi o urmă ca o grapă trasă.

31 Face adâncul să fiarbă ca un cazan, face marea să clocotească ca un vas cu untdelemn.

32 Lasă o urmă luminoasă după el, de parcă adâncul ar avea plete albe.

33 Nu este nimic pe pământ ca el, este făcut să fie fără frică.

34 Privește cu dispreț tot ce este înălțat, este împărat peste tot ce este mândru.“

Copyright information for NTLR