Job 42

Răspunsul lui Iov

1Atunci Iov I-a răspuns DOMNULUI :

2„Știu că Tu poți face orice lucru și că nimic nu poate împiedica planurile Tale.

3Tu ai întrebat: «Cine este cel ce-Mi întunecă sfatul vorbind fără să cunoască?» Într-adevăr am spus lucruri pe care nu le-am înțeles, lucruri prea minunate pentru mine, pe care nu le-am cunoscut.

4Tu ai zis: «Ascultă și voi vorbi! Te voi întreba și Mă vei învăța.»

5Urechea mea a auzit despre Tine, dar acum ochiul meu Te-a văzut.

6De aceea mă disprețuiesc și mă pocăiesc în țărână și cenușă.“

Epilog

7După ce DOMNUL i-a spus aceste cuvinte lui Iov, DOMNUL i-a zis lui Elifaz din Teman: „Mânia Mea s-a aprins împotriva ta și împotriva celor doi prieteni ai tăi, căci nu ați vorbit drept despre Mine ca robul Meu Iov.

8De aceea, ia acum șapte viței și șapte berbeci, duceți-vă la robul Meu Iov și aduceți o ardere de tot pentru voi; robul Meu Iov să se roage pentru voi și Eu voi primi rugăciunea lui și nu vă voi face după nebunia voastră. Căci nu ați vorbit drept despre Mine ca robul Meu Iov.“

9Astfel Elifaz din Teman, Bildad din Șuah și Țofar din Naamat au făcut ceea ce le-a zis DOMNUL. Și DOMNUL a primit rugăciunea lui Iov.

10După ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi, DOMNUL i-a redat bunăstarea; i-a dat de două ori mai mult decât a avut înainte.

11Toți frații și surorile sale și oricine l-a cunoscut înainte au venit și au mâncat cu el în casa sa. I-au arătat compasiune și l-au mângâiat sufletește pentru tot necazul pe care l-a adus DOMNUL asupra lui. Fiecare i-a dat câte un chesita și un inel de aur.

12DOMNUL a binecuvântat zilele din urmă ale lui Iov mai mult decât începutul său. El a avut paisprezece mii de oi, șase mii de cămile, o mie de boi și o mie de măgari.

13A avut șapte fii și trei fiice.

14Celei dintâi i-a pus numele Iemima, celei de-a doua Cheția și celei de-a treia Cheren-Hapuch.

15În toată țara nu erau femei atât de frumoase ca fetele lui Iov, și tatăl lor le-a dat o moștenire împreună cu frații lor.

16Iov a mai trăit după aceea o sută patruzeci de ani. El a văzut pe fiii săi și pe fiii fiilor săi până la a patra generație.

17Iov a murit înaintat în vârstă și sătul de zile.

Copyright information for NTLR