Job 5

Strigă dacă vrei! Îți va răspunde cineva? Spre care dintre cei sfinți te vei întoarce?

Mânia omoară pe nebun, iar aprinderea ucide pe cel nesăbuit.

L-am văzut pe cel nebun prinzând rădăcini și imediat i-am blestemat locuința.

Copiii săi sunt departe de a fi în siguranță, sunt zdrobiți la poartă și nu e nimeni să-i scape.

Cel flămând îi mănâncă secerișul, adunându-l chiar dintre spini, iar cel însetat râvnește bogăția lui.

Pentru că nenorocirea nu iese din țărână și necazul nu răsare din pământ.

Totuși omul e născut pentru necaz, după cum scânteia e născută pentru zbor.

În ce mă privește, eu Îl voi căuta pe Dumnezeu și lui Dumnezeu Îi voi spune starea mea.

El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr.

10 El dă ploaie pe pământ și trimite ape pe câmpie.

11 Îi înalță pe cei smeriți și celor în necaz le dă siguranță.

12 El strică planurile celor vicleni și astfel mâinile lor nu câștigă.

13 El îi prinde pe cei înțelepți în viclenia lor, iar planurile celor înșelători sunt zădărnicite.

14 Ziua sunt în întuneric, iar la amiază bâjbâie ca în timpul nopții.

15 Îl scapă pe nevoiaș de sabia gurii lor și din mâna celor puternici.

16 Astfel cel sărac are nădejde, iar nedreptății i se închide gura.

17 Fericit e omul pe care-l mustră Dumnezeu; deci nu disprețui disciplinarea Celui Atotputernic.

18 El rănește, dar tot El leagă rana, El zdrobește, dar tot mâna Sa vindecă.

19 Din șase necazuri te va scăpa și nici în al șaptelea nu te va atinge nici un rău.

20 Te va scăpa de la moarte în timp de foamete și de lovitura sabiei în timp de război.

21 Vei fi adăpostit de biciul limbii și nu te vei teme când va veni nenorocirea.

22 Vei râde înaintea nenorocirii și a foametei și nu te vei teme de fiarele pământului.

23 Pentru că vei face legământ cu pietrele câmpului, și fiarele câmpului vor fi în pace cu tine.

24 Îți vei ști cortul în siguranță și când îți vei căuta lucrurile nu vei găsi nimic lipsă.

25 Vei ști că vei avea mulți copii, și urmașii tăi vor fi ca iarba pământului.

26 Vei intra în mormânt încă în putere, ca un snop de grâu treierat la vremea lui.

27 Iată că noi am cercetat aceasta și așa este! Ascultă și ia aminte la aceasta spre folosul tău!“

Copyright information for NTLR