Job 5

1Strigă dacă vrei! Îți va răspunde cineva? Spre care dintre cei sfinți te vei întoarce?

2Mânia omoară pe nebun, iar aprinderea ucide pe cel nesăbuit.

3L-am văzut pe cel nebun prinzând rădăcini și imediat i-am blestemat locuința.

4Copiii săi sunt departe de a fi în siguranță, sunt zdrobiți la poartă și nu e nimeni să-i scape.

5Cel flămând îi mănâncă secerișul, adunându-l chiar dintre spini, iar cel însetat râvnește bogăția lui.

6Pentru că nenorocirea nu iese din țărână și necazul nu răsare din pământ.

7Totuși omul e născut pentru necaz, după cum scânteia e născută pentru zbor.

8În ce mă privește, eu Îl voi căuta pe Dumnezeu și lui Dumnezeu Îi voi spune starea mea.

9El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr.

10El dă ploaie pe pământ și trimite ape pe câmpie.

11Îi înalță pe cei smeriți și celor în necaz le dă siguranță.

12El strică planurile celor vicleni și astfel mâinile lor nu câștigă.

13El îi prinde pe cei înțelepți în viclenia lor, iar planurile celor înșelători sunt zădărnicite.

14Ziua sunt în întuneric, iar la amiază bâjbâie ca în timpul nopții.

15Îl scapă pe nevoiaș de sabia gurii lor și din mâna celor puternici.

16Astfel cel sărac are nădejde, iar nedreptății i se închide gura.

17Fericit e omul pe care-l mustră Dumnezeu; deci nu disprețui disciplinarea Celui Atotputernic.

18El rănește, dar tot El leagă rana, El zdrobește, dar tot mâna Sa vindecă.

19Din șase necazuri te va scăpa și nici în al șaptelea nu te va atinge nici un rău.

20Te va scăpa de la moarte în timp de foamete și de lovitura sabiei în timp de război.

21Vei fi adăpostit de biciul limbii și nu te vei teme când va veni nenorocirea.

22Vei râde înaintea nenorocirii și a foametei și nu te vei teme de fiarele pământului.

23Pentru că vei face legământ cu pietrele câmpului, și fiarele câmpului vor fi în pace cu tine.

24Îți vei ști cortul în siguranță și când îți vei căuta lucrurile nu vei găsi nimic lipsă.

25Vei ști că vei avea mulți copii, și urmașii tăi vor fi ca iarba pământului.

26Vei intra în mormânt încă în putere, ca un snop de grâu treierat la vremea lui.

27Iată că noi am cercetat aceasta și așa este! Ascultă și ia aminte la aceasta spre folosul tău!“

Copyright information for NTLR