Job 6

Răspunsul lui Iov

1Iov a răspuns:

2„O! dacă mi s-ar putea cântări durerea și dacă mi-ar fi pusă în cumpănă nenorocirea!

3Ar fi mai grele decât nisipul mării; de aceea mi-au fost atât de nesăbuite cuvintele.

4Căci săgețile Celui Atotputernic m-au străpuns, iar sufletul meu le bea otrava. Groaza lui Dumnezeu vine ca o oaste asupra mea.

5Oare rage măgarul sălbatic când are iarbă sau mugește boul când are nutreț?

6Se mănâncă oare fără sare ceea ce nu are gust? Are vreun gust albușul de ou?

7Nu mă ating de așa ceva, căci o așa mâncare mă îmbolnăvește.

8O! de-aș putea avea ceea ce vreau și dacă Dumnezeu mi-ar împlini dorința:

9de-ar vrea Dumnezeu să mă zdrobească, să-Și întindă mâna și să mă nimicească!

10Atunci mi-ar rămâne măcar această mângâiere și această bucurie în durerea care nu se mai termină: că n-am încălcat niciodată cuvintele Celui Sfânt.

11Ce putere mai am ca să mai sper? Care mi-e sfârșitul ca să mai am răbdare?

12Am eu puterea pietrei? Este oare de bronz carnea mea?

13Cu adevărat, nu-mi pot fi de nici un ajutor! Orice sprijin m-a părăsit!

14Cel deznădăjduit are parte de mila prietenului său, altfel și-ar pierde frica de Cel Atotputernic.

15Dar frații mei sunt înșelători ca un pârâu, ca albia pâraielor care ies din matcă,

16ca torentele tulburi din cauza gheții, în care stă ascunsă zăpada.

17Când se-ncălzește vremea, pâraiele seacă, când este cald, li se usucă albia.

18Caravanele se întorc din drum după ele, se cufundă în deșert și pier.

19Caravanele din Tema se uită la ele, călătorii din Șeba speră privindu-le.

20Sunt rușinați însă pentru că s-au încrezutîn ele ; ajung acolo doar ca să fie dezamăgiți.

21Ca ele sunteți și voi pentru mine: îmi vedeți nenorocirea și vă temeți.

22Am zis eu vreodată: «Faceți-mi un dar!» sau: «Dați mită pentru mine din bogăția voastră!»

23sau: «Scăpați-mă din mâna vreunui dușman!» sau: «Răscumpărați-mă din mâna vreunui asupritor!»

24Învățați-mă și voi tăcea, arătați-mi unde am greșit.

25Cât de dureroase sunt cuvintele drepte! Dar mustrările voastre, ce dovedesc?

26Vreți să mustrați pentru cuvintele mele și să luați drept vânt cuvintele unui deznădăjduit?

27Voi vă jucați chiar și cu viața orfanilor, vă vindeți chiar și prietenul!

28Dar acum uitați-vă la mine, vă rog! Oare vă voi minți în față?

29Încetați, nu fiți nedrepți! Încetați, e vorba de dreptatea mea!

30Este vreo nedreptate pe limba mea? Nu deosebește cerul gurii mele ce este rău?

Copyright information for NTLR