a+ 1:2 Șefi de familii și de clanuri, recunoscuți ca autoritate la toate popoarele orientale; rol de judecători în cadrul comunității locale ( Deut. 19:12; 21:1-9; 18-21; 22:13-21; 25:5-10 ) sau lideri militari ( Ios. 8:10 ). Ca instituție, Sfatul Bătrânilor lui Israel (lit.: bătrânii lui Israel ) este atestat în special în perioada monarhiei, cu rol de consiliu ( 2 Sam. 3:17; 5:3; 17:4; 1 Regi 20:7 ); și în v.14
b+ 1:4 Termenul ebraic este unul general (apare de 24 de ori în VT), derivat din rădăcina rbh ( a înmulți ). Este asociat în general cu plaga a opta și desemnează probabil lăcustele migratoare
c+ 1:4 Sensul exact al denumirilor în ebraică pentru cele patru specii de lăcuste este nesigur
d+ 1:8 Sau: o femeie tânără
e+ 1:8 Sau: logodnicul
f+ 1:10 Sau: este uscat
g+ 1:15 Ebr.: Șadai
h+ 1:17 Sensul termenului ebraic este nesigur
i+ 1:18 Sau, cf. LXX: sunt nimicite

Joel 1

1Cuvântul Domnului care i-a fost spus lui Ioel, fiul lui Petuel:

Invazia lăcustelor

2„Ascultați lucrul acesta, bătrânilor a! Luați aminte, toți locuitorii țării! S-a mai întâmplat așa ceva pe vremea voastră sau pe vremea strămoșilor voștri?

3Povestiți copiilor voștri despre lucrul acesta, și copiii voștri să-l spună copiilor lor, iar copiii lor să-l istorisească următoarei generații.

4Ceea ce a lăsat lăcusta Gazam , a mâncat lăcusta Arbe b; ceea ce a lăsat lăcusta Arbe , a mâncat lăcusta Ielek și ceea ce a lăsat lăcusta Ielek , a mâncat lăcusta Hasil . c

5Treziți-vă, bețivilor, și plângeți! Văitați-vă, voi, toți băutorii de vin, pentru că vi s-a luat mustul de la gură!

6Căci un neam puternic și fără număr a năvălit asupra țării Mele; dinții ei sunt dinți de leu, iar colții ei sunt colți de leoaică.

7Mi-a pustiit viile și Mi-a făcut bucăți smochinii; i-a jupuit de coajă și i-a trântit jos, lăsându-le ramurile decojite.

8Bocește așa cum fecioara d, îmbrăcată cu sac, bocește după bărbatul e tinereții ei!

9Darurile de mâncare și jertfele de băutură au fost oprite în Casa Domnului , iar preoții, slujitorii Domnului , jelesc.

10Ogoarele sunt pustiite, pământul jelește f, căci grânele sunt nimicite. Mustul a secat și uleiul s-a terminat.

11Îngroziți-vă, plugari, văitați-vă, vieri, din pricina grâului și a orzului, căci roadele câmpului sunt distruse.

12Via s-a uscat, iar smochinul este veștejit; rodiul, palmierul, mărul, toți pomii de pe câmp sunt uscați. Într-adevăr, s-a ofilit bucuria din mijlocul oamenilor!

Chemare la pocăință

13Preoților, îmbrăcați-vă cu sac și jeliți; văitați-vă, slujitori ai altarului! Veniți, petreceți noaptea îmbrăcați cu saci, slujitori ai Dumnezeului meu! Căci darurile de mâncare și jertfele de băutură sunt oprite în Casa Dumnezeului vostru.

14Hotărâți un post, vestiți o adunare sfântă. Adunați-i pe bătrâni și pe toți locuitorii țării la Casa Domnului, Dumnezeul vostru, și strigați către Domnul.

15Vai, ce zi! Căci ziua Domnului este aproape; ea va veni ca o distrugere de la Cel Atotputernic g.

16Nu s-a prăpădit hrana sub ochii voștri – adică bucuria și veselia din Casa Domnului?

17Semințele s-au pârjolit sub bulgări h, hambarele sunt pustii, grânarele sunt în ruine, căci grânele s-au uscat.

18Cum gem animalele! Cirezile de vite umblă amețite, pentru că nu mai au pășune; chiar și turmele de oi suferă pedeapsa i.

19Către Tine, Doamne , strig, căci focul a mistuit pășunile pustiei și flăcările au ars toți copacii câmpiei.

20Chiar și fiarele câmpului tânjesc după Tine, căci albiile s-au uscat, iar focul a mistuit pășunile pustiei.

Copyright information for NTLR