a+ 2:4 Sau: precum cavaleria
b+ 2:6 Sensul termenului ebraic este nesigur
c+ 2:8 Sensul termenului ebraic este nesigur
d+ 2:18-19 Sau: Domnul a fost gelos pentru țara Sa / și Și-a cruțat poporul. / 19 Domnul i-a răspuns poporului Său și i-a zis:
e+ 2:20 Marea Moartă
f+ 2:20 Marea Mediterană
g+ 2:20 Sau: se va ridica. / Într-adevăr, ea (cu referire la oștire) a făcut lucruri mari
h+ 2:23 Sau: v-a dat învățătorul pentru dreptate (care să vă învețe dreptatea); probabil un joc de cuvinte intenționat între moreh (învățător) și yoreh (ploaie timpurie)
i+ 2:23 Sau: ploaie tomnatică și primăveratică, sezonul ploios în Canaan începând în octombrie și sfârșindu-se în aprilie
j+ 2:25 Vezi nota de la 1:4
k+ 2:32 Sau: Domnul , iar printre supraviețuitori / vor fi cei pe care îi cheamă Domnul.

Joel 2

O oștire de lăcuste

1Sunați din trâmbiță în Sion! Dați alarma pe muntele Meu cel sfânt! Să tremure locuitorii țării, căci vine ziua Domnului! Este aproape

2acea zi a întunericului și a negurii, acea zi cu nori și cu întuneric adânc! Ca zorii care se aștern peste munți, așa vine o oștire mare și puternică, cum n-a mai fost vreodată din vechime și nici nu va mai fi în veacurile care vin.

3Focul mistuie înaintea lor, iar după ei arde flacăra. Înaintea lor țara este ca grădina Eden, dar după ei rămâne un deșert sterp; nimic nu le scapă.

4La înfățișare sunt precum caii și aleargă ca niște armăsari de luptă a.

5Vin huruind ca niște care și sar peste vârfurile munților; pocnesc ca o flacără de foc ce mistuie pleava. Ei sunt ca o oștire puternică, gata de luptă.

6Înaintea lor tremură popoarele; toate fețele pălesc b.

7Aleargă ca niște viteji, se urcă pe ziduri ca niște războinici. Fiecare își ține drumul lui și nu se abate de pe calea lui.

8Nu se înghiontesc unii pe alții; fiecare mărșăluiește înainte. Se năpustesc printre săgeți c, fără a rupe rândurile.

9Năvălesc în cetate, aleargă pe ziduri, se urcă pe case și intră prin ferestre ca hoțul.

10Pământul se cutremură înaintea lor, cerurile se zguduie, soarele și luna se întunecă, iar stelele își pierd strălucirea.

11Domnul Își face auzit glasul în fruntea oștirii Sale. Într-adevăr, numeroasă este tabăra Sa și puternici sunt cei ce împlinesc Cuvântul Său! Da, mare este ziua Domnului și înfricoșătoare! Cine o poate îndura?

Chemare la pocăință

12Totuși, chiar acum, zice Domnul , întoarceți-vă la Mine cu toată inima, cu post, cu plânset și cu jale.

13Sfâșiați-vă inimile, nu hainele! Întoarceți-vă la Domnul , Dumnezeul vostru, căci El este îndurător și milostiv, încet la mânie și plin de dragoste, și-I pare rău când trimite nenorocirea.

14Cine știe? Poate se va întoarce cu părere de rău și va lăsa după El o binecuvântare, un dar de mâncare și o jertfă de băutură pentru Domnul , Dumnezeul vostru.

15Sunați din trâmbiță în Sion, hotărâți un post, vestiți o adunare sfântă!

16Strângeți poporul, sfințiți adunarea! Adunați bătrânii, strângeți copiii, chiar și pe cei ce sunt alăptați! Să iasă mirele din camera sa, și mireasa din odaia ei.

17Să plângă preoții, slujitorii Domnului , să plângă între portic și altar și să zică: «Ai milă de poporul Tău, Doamne , și nu-Ți face moștenirea de rușine sau de pomină între neamuri! De ce să se zică printre popoare: ‘Unde este Dumnezeul lor?’»

Răspunsul Domnului la pocăința poporului

18Atunci Domnul va fi gelos pentru țara Sa și Își va cruța poporul.

19Domnul va răspunde poporului Său și îi va zice: d«Iată, vă trimit grâne, must și ulei, ca să vă săturați cu ele; și nu vă voi mai face de batjocură între neamuri.

20Voi îndepărta de la voi oștirea din nord, o voi duce într-o țară uscată și pustie; avangarda ei o voi alunga spre Marea de Răsărit e, iar ariergarda ei – spre Marea de Apus f. Duhoarea ei se va înălța și mirosul ei greu se va ridica. Într-adevăr, El a făcut lucruri mari! g

21Nu te teme, pământule, ci bucură-te și veselește-te! Într-adevăr, Domnul a făcut lucruri mari!

22Nu vă temeți, animale ale câmpului, căci pășunile pustiei au înverzit. Pomii își dau rodul, iar smochinul și via își dau belșugul.

23Bucurați-vă, copii ai Sionului, veseliți-vă în Domnul , Dumnezeul vostru, căci El, în dreptatea Lui, v-a dat ploaie timpurie h, El v-a turnat ploaie din belșug, ploaie timpurie și târzie i, ca odinioară.

24Ariile de treierat vor fi pline de grâne, iar linurile se vor revărsa de must și de ulei.

25Vă voi răsplăti astfel pentru anii pe care i-au mâncat lăcustele Arbe , Ielek , Hasil și Gazam , joștirea Mea cea mare pe care am trimis-o împotriva voastră.

26Veți mânca din belșug și vă veți sătura, și veți lăuda Numele Domnului , Dumnezeul vostru, Care a făcut minuni pentru voi. Poporul Meu nu va mai fi niciodată făcut de rușine.

27Veți ști astfel că Eu sunt în mijlocul lui Israel și că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru și nu este altul. Poporul Meu nu va mai fi făcut niciodată de rușine.

Ziua DOMNULUI

28După aceea, voi turna Duhul Meu peste orice făptură. Fiii și fiicele voastre vor profeți, bătrânii voștri vor visa visuri, iar tinerii voștri vor avea viziuni!

29Chiar și peste slujitori și slujitoare voi turna din Duhul Meu în acele zile.

30Voi face semne în cer și pe pământ, sânge, foc și coloane de fum.

31Soarele se va preface în întuneric, iar luna în sânge, înainte să vină ziua cea mare și înspăimântătoare a Domnului. »

32Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit! Căci pe muntele Sion și în Ierusalim va fi mântuirea, așa cum a zis Domnul , și printre supraviețuitorii pe care îi cheamă Domnul k.

Copyright information for NTLR