a+ 13:1 Sau: i-a iubit într-o deplină măsură
b+ 13:16 Sau: un mesager / un trimis, apostol însemnând mesager / trimis
c+ 13:18 Vezi Ps. 41:9
d+ 13:23 Vezi 21:24
e+ 13:23 Sau: stătea la masă lângă Isus. În vremea aceea oamenii se „întindeau“ la masă, sprijinându-se uneori unul de altul; vezi și nota de la Lc. 16:22; expresia poate indica și apropierea sau cinstea de care ucenicul se bucura din partea lui Isus; și în v. 25
f+ 13:25 Sau: aplecându-se spre Isus
g+ 13:27 Cuvânt împrumutat din ebraică, însemnând Vră j maș sau Acuzator
h+ 13:32 Multe mss timpurii și importante nu conțin: Dacă Dumnezeu este proslăvit în El
i+ 13:38 Probabil cu referire la a 3-a strajă din noapte ( 2 4 :00-3:00 ) sau cu referire la zorii zilei

John 13

Isus spală picioarele ucenicilor

1Înainte de Sărbătoarea Paștelui, Isus, știind că I-a venit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, pentru că îi iubea pe ai Săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt a.

2În timpul cinei, diavolul pusese deja în inima lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul, gândul să-L trădeze.

3Isus, știind că Tatăl I-a dat toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a ieșit și la Dumnezeu Se duce,

4S-a ridicat de la masă, Și-a pus deoparte hainele, a luat un ștergar și S-a încins cu el.

5Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins.

6Când a ajuns la Simon Petru, acesta I-a zis: – Doamne, Tu să-mi speli picioarele?!

7Isus i-a răspuns: – Tu nu pricepi acum ce fac Eu, dar vei înțelege după aceea.

8Petru I-a zis: – Niciodată nu-mi vei spăla picioarele! Isus i-a răspuns: – Dacă nu te spăl, nu vei avea parte cu Mine!

9Simon Petru I-a zis: – Doamne, nu doar picioarele, ci și mâinile și capul!

10Isus i-a zis: – Cel ce s-a îmbăiat nu are nevoie să se spele decât pe picioare, apoi este curat în întregime. Și voi sunteți curați, dar nu toți.

11Căci El îl știa pe cel ce urma să-L trădeze; de aceea a spus: „Nu toți sunteți curați.“

12După ce le-a spălat picioarele, Și-a luat haina și S-a așezat să mănânce din nou. El le-a zis: „Înțelegeți ce v-am făcut?

13Voi Mă numiți «Învățătorul» și «Domnul» și bine ziceți, pentru că sunt.

14Deci dacă Eu – Domnul și Învățătorul – v-am spălat picioarele, atunci și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora.

15Căci Eu v-am dat un exemplu, ca să faceți și voi așa cum v-am făcut Eu vouă.

16Adevărat, adevărat vă spun că nici un sclav nu este mai mare decât stăpânul lui și nici un apostol b nu este mai mare decât cel ce l-a trimis.

17Dacă știți aceste lucruri, sunteți fericiți dacă le faceți.

Descoperirea trădătorului

18Nu vorbesc despre voi toți; Eu îi cunosc pe cei pe care i-am ales. Dar trebuie să se împlinească Scriptura care zice: «Cel ce mănâncă pâinea Mea și-a ridicat călcâiul împotriva Mea!» c

19Vă spun lucrul acesta de acum, înainte să se întâmple, pentru ca atunci când se va întâmpla, să credeți că Eu sunt.

20Adevărat, adevărat vă spun că cine-l primește pe cel pe care-l trimit Eu, pe Mine Mă primește, iar cel ce Mă primește pe Mine Îl primește pe Cel Ce M-a trimis pe Mine.“

21După ce a spus aceste lucruri, Isus a fost tulburat în duhul Său și a mărturisit zicând: – Adevărat, adevărat vă spun că unul dintre voi Mă va trăda.

22Ucenicii se uitau unii la alții, fiind nedumeriți despre cine vorbește.

23Unul dintre ucenicii Lui, cel pe care-l iubea Isus d, stătea la masă sprijinit de pieptul lui Isus e.

24Simon Petru i-a făcut semn să-L întrebe pe Isus cine este cel despre care vorbește.

25Ca urmare, în timp ce stătea la masă sprijinit de pieptul lui Isus f, el L-a întrebat: – Doamne, cine este?

26Isus i-a răspuns: – Este acela căruia îi voi înmuia bucățica de pâine și i-o voi da. A înmuiat o bucățică de pâine și i-a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul.

27De îndată ce a primit bucățica de pâine, Satan g a intrat în el. Atunci Isus i-a zis: „Ce ai să faci, fă repede!“

28Dar nici unul dintre cei ce mâncau la masă n-a înțeles de ce îi spusese aceasta.

29Unii credeau că, de vreme ce Iuda ținea punga, Isus îi spusese: „Cumpără ceea ce avem nevoie pentru sărbătoare!“ sau îi spusese să dea ceva celor săraci.

30După ce a luat bucățica de pâine, Iuda a ieșit afară imediat. Era noapte.

Isus prezice lepădarea lui Petru

31După ce acesta a ieșit afară, Isus a zis: – Acum Fiul Omului este proslăvit și Dumnezeu este proslăvit în El.

32Dacă Dumnezeu este proslăvit în El, h atunci și Dumnezeu Îl va proslăvi în Sine Însuși și-L va proslăvi îndată.

33Copilași, mai sunt puțin cu voi. Mă veți căuta și, așa cum le-am spus iudeilor că „Unde Mă duc Eu, voi nu puteți veni“, tot așa vă spun și vouă acum.

34Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiți unii pe alții! Așa cum v-am iubit Eu, tot așa să vă iubiți și voi unii pe alții.

35Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții.

36Simon Petru L-a întrebat: – Doamne, unde Te duci? Isus i-a răspuns: – Acum tu nu poți să Mă urmezi acolo unde Mă duc Eu, dar mai târziu Mă vei urma.

37Petru I-a zis: – Doamne, de ce nu pot să Te urmez acum? Îmi voi da viața pentru Tine!

38Isus i-a răspuns: – Îți vei da viața pentru Mine? Adevărat, adevărat îți spun că nu va cânta cocoșul i până când nu te vei lepăda de Mine de trei ori!

Copyright information for NTLR